Polityka Uczciwego Korzystania

Co to jest Polityka Uczciwego Korzystania w usłudze roaming

Polityka Uczciwego Korzystania została opracowana przez Unię Europejską w celu zapewnienia ochrony operatorów usług komórkowych przed nadużyciami w zakresie korzystania przez użytkowników sieci mobilnych z roamingu w Unii Europejskiej. Użytkownicy sieci mobilnych mogą korzystać z roamingu w Unii Europejskiej na zasadzie „Roam Like At Home (RLAH) - Roaming jak w kraju. Polityka Uczciwego Korzystania ma za zadanie zapobiegać niestandardowemu lub niewłaściwemu korzystaniu z usług w roamingu i powoduje, że operatorzy usług mobilnych mogą naliczyć dodatkowe opłaty jeśli na przykład użytkownik telefonu komórkowego na stałe korzysta z usług telefonii komórkowej poza granicami kraju i nie są to okresowe podróże.

Okres, który jest weryfikowany przez operatorów, aby określić, czy użytkownik narusza Politykę Uczciwego Korzystania wynosi 4 ostatnie miesiące od chwili gdy telefon zaloguje się po raz pierwszy do zagranicznej sieci komórkowej. Naruszenie Polityki Uczciwego Korzystania następuje wtedy, gdy telefon użytkownika danej sieci komórkowej:

  • częściej był w roamingu w Unii Europejskiej niż w Polsce lub
  • więcej korzystał z usług telekomunikacyjnych w roamingu w Unii Europejskiej niż w Polsce.

Naruszenie Polityki Uczciwego Korzystania nastąpi również gdy:

  • użytkownik korzysta kolejno z wielu kart SIM w ramach roamingu UE lub
  • karty SIM są przedmiotem zorganizowanej odsprzedaży na rzecz osób niezamieszkujących na terenie Polski.

Jeśli operator stwierdzi takie naruszenie zasad Polityki Uczciwego Korzystania, powiadomi użytkownika o tym fakcie stosowną wiadomością SMS. Na przykład użytkownicy sieci Orange, otrzymają taką wiadomość SMS:

Przez ostatnie 4 miesiace przebywales i korzystales z usług glownie w roamingu w UE. Zgodnie z Polityka Uczciwego Korzystania jesli przez kolejne 14 dni bedziesz uzywac telefonu glownie w roamingu w Strefie 1 (UE) naliczymy dodatkowe oplaty (po wykorzystaniu opcjonalnego, dodatkowego pakietu minut w roamingu wbudowanego w plan): 16 gr/min polaczenia wykonanego, 5 gr/SMS wyslany,  4 gr/min pol. odebranego, 3 gr/MMS, 3gr/1MB. Beda one naliczane przez minimum 4 miesiace. Wiecej na orange.pl/roaming#fup

 

Po pierwszej wiadomości SMS, operator będzie weryfikował sposób korzystania z telefonu, jeśli nie uległ on zmianie w okresie 14 dni od pierwszego powiadomienia, użytkownik otrzyma kolejną wiadomość SMS informującą o fakcie braku zmiany korzystania z usługi roaming w Unii Europejskiej i naliczaniu opłat dodatkowych (opłaty dodatkowe będą naliczane przez kolejne minimum 4 miesiące). Na przykład użytkownicy sieci Orange, otrzymają taką wiadomość SMS:

W ciagu ostatnich 14 dni nie zmieniles sposobu korzystania z uslug i nadal przebywasz glownie w roamingu w UE. Od teraz za korzystanie z uslug w roamingu w Strefie 1 (UE) na tym numerze zostana naliczone dodatkowe oplaty (po wykorzystaniu opcjonalnego, dodatkowego pakietu minut w roamingu wbudowanego w plan): 16 gr/min polaczenia wykonanego, 5 gr/SMS wyslany,  4 gr/min pol. odebranego, 3 gr/MMS, 3gr/1MB. Beda one naliczane przez minimum 4 miesiace. Wiecej na orange.pl/roaming#fup