Blokada usług Premium Rate w Play

Jak zablokować lub odblokować usługi o podwyższonej opłacie w sieci Play - krótkie kody USSD

W sieci Play możesz zarządzać blokadami w zakresie usług Premium i w ten sposób lepiej kontrolować swoje koszty połączeń telefonicznych, koszty wiadomości SMS i koszty wiadomości MMS.

Blokady dla usług Premium w Play

Blokady usług Premium w Play
Rodzaj usługi Premium - opis Kod USSD - włączenie blokady Kod USSD - wyłączenie blokady
Wszystkie usługi i aktywności Premium na Twoim numerze. *111*96*1# *111*96*2#
Wysyłanie wiadomości SMS o podwyższonej opłacie. *111*32*1# *111*32*2#
Wysyłanie wiadomości multimedialnych o podwyższonej opłacie. *111*48*1# *111*48*2#
Otrzymywanie przychodzących wiadomości SMS/MMS Premium (prenumeraty). *111*97*1# *111*97*2#
Zakupy na stronach m.play.pl/wap.play.pl. *111*54*1# *111*54*2#
Korzystanie z serwisów strumieniowej transmisji danych (streaming). *111*55*1# *111*55*2#
Połączenia głosowe na numery Premium o podwyższonej opłacie (*4, *7, *70x). *111*98*1# *111*98*2#

Blokady kwotowe dla usług Premium w Play

W Play możesz również ustawić blokadę kwotową dla usług Premium, która będzie obowiązywała w danym okresie rozliczeniowym - dla usług abonamentowych lub w danym miesiącu - w przypadku usług pre-paid. Jeśli przekroczysz dany limit kwotowy, otrzymasz stosowne powiadomienie SMS-em, a dalsze korzystanie z usług zostanie automatycznie zablokowane. Odnowienie możliwości korzystania z usług Premium Rate nastąpi automatycznie od kolejnego okresu rozliczeniowego.

 

Blokady kwotowe usług Premium w Play
Limit kwotowy dla usług Premium Rate Kod USSD - włączenie blokady Kod USSD - wyłączenie blokady
Do kwoty 35,00 zł brutto za usługi Premium *111*16*1# *111*16*2#
Do kwoty 100,00 zł brutto za usługi Premium *111*17*1# *111*17*2#
Do kwoty 200,00 zł brutto za usługi Premium *111*18*1# *111*18*2#

Blokady cenowe dla usług Premium w Play

W Play możesz też ustawić blokadę cenową dla usług Premium. W tym przypadku nie bezie możliwe skorzystanie z usług o wyższej cenie brutto niż ustawiono w blokadzie - za minutę połączenia lub za jedną wiadomość.

 

Blokady cenowe usług Premium w Play
Limit ceny dla usług Premium Rate Kod USSD - włączenie blokady Kod USSD - wyłączenie blokady
Powyżej ceny 3,69 zł brutto za usługę Premium *111*26*1# *111*26*2#
Powyżej ceny 11,07 zł brutto za usługę Premium *111*27*1# *111*27*2#
Powyżej ceny 18,45 zł brutto za usługę Premium *111*28*1# *111*28*2#

Blokada zakupów mobilnych

W Play możesz ustawić blokadę dla zakupów realizowanych w sposób mobilny. Oznacza to, że nie będzie można:

 

  • kupować aplikacji, mp3, e-booków itp. w sklepach internetowych współpracujących z Play,
  • korzystać z dostępu do treści cyfrowych (gier, plików muzycznych, aplikacji) za pomocą kodów USSD Premium lub transmisji danych Premium.
     

 

Blokada zakupów mobilnych
Rodzaj usługi Kod USSD - włączenie blokady Kod USSD - wyłączenie blokady
Zakupy mobilne na Twoim numerze *111*99*1# *111*99*2#

Blokada STOP SPAM

W Play możesz również zablokować SMS-y przychodzące z numerów skróconych, zaczynających się od cyfr: 7,8,9 (np. informacje o konkursach, loteriach oraz innych usług rozrywkowych). W tym celu wyślij standardową wiadomość SMS jak niżej:

  • Aktywacja usługi: SMS o treści STOP na numer 252 (opłata zgodnie z cennikiem, jak za zwykły SMS)
  • Dezaktywacja usługi: SMS o treści TAK na numer 252 (opłata zgodnie z cennikiem, jak za zwykły SMS)