Roaming a połączenia międzynarodowe

Jaka jest różnica pomiędzy połączeniem w roamingu międzynarodowym a połączeniem międzynarodowym?

Połączenia wykonywane w roamingu międzynarodowym i połączenia międzynarodowe to usługi, które różnią się od siebie zasadniczo.

Co to jest połączenie telefoniczne w roamingu?

Jeśli wyjechałeś za granicę Polski i Twój telefon, którego na co dzień używasz w Polsce zalogował się do sieci komórkowej innej, nie polskiej, to połączenia telefoniczne które wykonujesz i połączenia telefoniczne które odbierasz, są realizowane w roamingu. W przypadku skorzystania z usługi roaming, głównym kryterium jest to, czy twój telefon komórkowy (smartfon) jest w czasie połączenia telefonicznego zalogowany do polskiej czy zagranicznej sieci komórkowej, a jeśli zagranicznej, to jakiej.

To, gdzie jest zalogowany telefon jest ważne szczególnie wtedy, gdy znajdujesz się w terenie przygranicznym i wykonujesz połączenia wychodzące. Dlaczego? Ponieważ w obszarach przygranicznych twój telefon może logować się do różnych sieci komórkowych (jeśli w ustawieniach telefonu jest włączona opcja automatycznego logowania do dowolnej sieci komórkowej):

  • na granicy Polski z innym sąsiadującym państwem, może w danej chwili być zalogowany do polskiej lub zagranicznej sieci komórkowej,
  • na granicy państwa należącego do Unii Europejskiej (EU) lub państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i kraju nienależącego do UE/EOG, może być zalogowany do sieci komórkowej w UE/EOG lub do sieci komórkowej z poza tego obszaru.

W pierwszym przypadku, gdy twój telefon jest zalogowany jeszcze do polskiej sieci komórkowej i zadzwonisz na numer zagraniczny, to wykonasz połączenie międzynarodowe, co może stworzyć dodatkowe koszty połączeń (w zależności od posiadanej taryfy u polskiego operatora).

W drugim przypadku, gdy twój telefon jest zalogowany do sieci operatora nie należącego do UE lub EOG, połączenie telefoniczne (wychodzące i przychodzące) zostaną rozliczone w roamingu, ale zapewne zostaną za nie naliczone opłaty jak za połączenia z poza obszaru roamingowego UE/EOG (również, w zależności od posiadanej taryfy u polskiego operatora).

Co to jest połączenie międzynarodowe?

Połączenie międzynarodowe, to połączenie wykonane z Polski do innego kraju na świcie. Może to być kraj w Unii Europejskiej lub inny - nie ma to znaczenia. Ważne jest to, że telefon komórkowy (smartfon), w momencie wybrania numeru zagranicznego i nawiązania połączenia telefonicznego, był zalogowany do polskiej sieci komórkowej, co oznacza, że zadzwoniliśmy z Polski do innego kraju.

 

W takiej sytuacji operator naliczy opłatę za połączenie do innego kraju wg obowiązującego cennika. Wysokość opłaty będzie oczywiście zależna od czasu trwania rozmowy telefonicznej, jak również strefy taryfikacyjnej w której znajduje się kraj do którego dzwonisz.

 

Oczywiście jeśli jesteś w Polsce, a twój telefon jest zalogowany do polskiej sieci komórkowej i na twój telefon komórkowy zadzwoni ktoś z zagranicy (na początku numeru wyświetli się numer kierunkowy kraju inny niż +48), to za odebranie takiego połączenia nic nie zapłacisz. Koszt w tej sytuacji jest po stronie dzwoniącego do Ciebie.