Osiem motywów korzystania z telefonii VoIP

Dlaczego telefonia VoIP jest wdrażana w firmach?

Okazuje się, że firmy i ludzie mają różne powody, dla których chcą korzystać z usług telefonii internetowej. Pierwszym z podstawowych i oczywistych powodów, jest obniżenie kosztów abonamentów i połączeń telefonicznych. Nie od dziś wiadomo, że korzystanie z połączeń telefonicznych przez sieć internet/46?opid=1234" class="tt2">Internet jest zdecydowanie tańsze niż wykonywanie tych samych połączeń przez tradycyjną sieć telekomunikacyjną, co wynika bezpośrednio z kosztów jakie tradycyjni operatorzy usług telekomunikacyjnych muszą ponosić na infrastrukturę.

Tradycyjni operatorzy muszą utrzymywać wybudowaną w ramach wcześniejszych inwestycji infrastrukturę w postaci central telefonicznych, przełącznic kablowych oraz budynków w których się znajdują te urządzenia, kabli telefonicznych i kanalizacji w której znajdują się te kable. Oczywistym jest, że poczynione inwestycje muszą im się zwrócić z pobieranych opłat abonamentowych i opłat za rozmowy telefoniczne. Całą tę infrastrukturę trzeba utrzymywać i zarządzać nią, poprzez zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników, bądź wynajęcie firm zewnętrznych.

 

W przypadku operatorów VoIP, nie ma prawie żadnych kosztów związanych z infrastrukturą oprócz serwerów usługowych i kosztów związanych z ich utrzymaniem np. w salach kolokacyjnych[1]. Dochodzi tutaj również koszt zatrudnienia informatyków i programistów, bądź innych specjalistów z dziedziny informatyki oraz ewentualnie osób przyjmujących zgłoszenia klientów. Całość tych kosztów jest zdecydowanie mniejsza, niż w przypadku kosztów ponoszonych przez operatorów tradycyjnych. Ponieważ rozmowy są prowadzone za pośrednictwem istniejącej już infrastruktury (poprzez łącza dostępowe internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">do internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">Internetu i samą sieć internet/46?opid=1234" class="tt2">Internet), więc operator telefonii internetowej nie ponosi kosztów związanych z utrzymaniem łączy telekomunikacyjnych. Tak więc koszty abonamentów i połączeń telefonicznych w przypadku operatorów VoIP mogą być znacznie niższe, niż w przypadku operatorów tradycyjnych, szczególnie jeśli mówimy o kosztach połączeń międzynarodowych.

 

Należy tu zwrócić również uwagę na to, że najwyższa marża z połączeń telefonicznych, którą pobierają operatorzy, to połączenia zamykające się we własnej sieci telekomunikacyjnej. Jeśli połączenia są wykonywane do sieci innych operatorów, wtedy operator z którego sieci zostało zainicjowane połączenie, musi zapłacić jakąś cześć pobranej od abonenta opłaty, operatorowi u którego połączenie zostało zakończone (odebrane). Dlatego operatorzy VoIP najczęściej nie pobierają opłat za połączenia wewnątrz swojej sieci, a operatorzy tradycyjni pobierają takie opłaty, ze względu na konieczność zwiększenie przychodów równoważących koszty wcześniejszych inwestycji.

 

Drugim istotnym motywem jest chęć prowadzenia rozmów za darmo, ponieważ połączenia w ramach sieci jednego operatora usług VoIP są w zdecydowanej większości przypadków darmowe, dzięki czemu z punktu widzenia klienta, nie ponosi on żadnych kosztów związanych z realizacją takiego połączenia. Dla klientów "domowych", ta funkcjonalność jest o tyle ważna, że mogą rozmawiać za darmo z rodziną lub znajomymi, którzy są w tej samej sieci VoIP niezależnie od miejsca przebywania poszczególnych osób – w kraju czy zagranicą. Z kolei firmy, chcą korzystać z darmowych połączeń pomiędzy oddziałami swoich firm, ale również realizować darmowe połączenia telefoniczne ze swoimi partnerami w biznesie i zaprzyjaźnionymi firmami.

 

Trzecim istotnym powodem coraz większej popularności telefonii internetowej, jest łatwość z jaką można zmieniać swoją infrastrukturę telekomunikacyjną w zależności od bieżących potrzeb. Jeśli firma potrzebuje np. większej liczby linii telefonicznych np. dla działu handlowego albo utworzenia nowego oddziału, to – bez zbytniej przesady – może to zorganizować nawet w pół godziny, przy założeniu, że dysponuje odpowiednim sprzętem (na przykład: bramkami VoIP, telefonami VoIP lub centralką IPPBX). Można to zrobić nawet w pięć minut, choćby z tego powodu, że wystarczy zainstalować na swoim komputerze darmowy program typu softphon, skonfigurować go pod usługi danego operatora VoIP i po dosłownie pięciu minutach od rozpoczęcia tego działania po podłączeniu słuchawek z mikrofonem do komputera prowadzić już rozmowy – zarówno wychodzące jak i przychodzące. Tak samo szybko można zrezygnować z tych linii telefonicznych.

 

Dlaczego tak szybko można tu działać? To proste. W przeciwieństwie do operatorów tradycyjnych, nie trzeba tu doprowadzać żadnych dodatkowych linii telefonicznych i przed tym sprawdzać czy są takie możliwości wykonując wywiad techniczny (wystarczy, że mamy dostęp internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">do internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">Internetu od dowolnego dostawcy), nie ma tu konieczności doprowadzania kabli telefonicznych (wystarczy, że mamy kable sieciowe z aktywnym dostępem internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">do internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">Internetu). Nie trzeba też podpisywać dodatkowych umów (szczególnie jeśli korzystamy z usług pre-paid – przedpłata). Wszystko co nam potrzeba do dzwonienia jest w zasadzie „pod ręką” jeśli tylko mamy dostęp do sieci internet/46?opid=1234" class="tt2">Internet.

 

Czwartym powodem, jest mobilność usług telefonii internetowej. Przenosząc się w inne miejsce, wszędzie tam gdzie jest dostęp internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">do internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">Internetu, jest też możliwość posiadania swoich dotychczasowych numerów telefoniczne i usług telefonii VoIP. Jest to szczególnie ważny powód dla firm. Jeśli firma zamierza przenieść swoją siedzibę do nowej lokalizacji, wcześniej przygotowuje w tej lokalizacji infrastrukturę sieciową niezbędną do korzystania z telefonii internetowej, a następnie przeprowadza się w nowe miejsce. Dzięki zastosowaniu telefonii VoIP, z punktu widzenia klientów firmy, nic się nie zmienia pod względem kontaktów telefonicznych, mimo, że lokalizacja jest nowa. Wszyscy pracownicy mają nadal te same numery, te same usługi i tak samo jak wcześniej są dostępni. Nic dla świata zewnętrznego się nie zmieniło.

 

Piąty powód jest, związany z kosztem dostępu internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">do internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">Internetu i kosztem abonamentów za ten dostęp. Posiadając stały dostęp internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">do internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">Internetu, powstaje koszt w postaci abonamentu za łącze. Czy użytkownik korzysta z tego łącza, czy nie korzysta, musi za nie płacić. Więc skoro rozmowy telefoniczne można prowadzić przez Internet, to dlaczego w większym stopniu nie wykorzystać tego dostępu. Innymi słowy, zamiast płacić abonamenty za tradycyjne linie telefoniczne i ponosić koszty połączeń telefonicznych, można płacić tylko za rozmowy telefoniczne, a koszty abonamentów telefonicznych, które w przypadku telefonii VoIP będą znacząco mniejsze, przeznaczyć na przykład na zakup urządzeń umożliwiających prowadzenie rozmów przez Internet – koszty zakupu urządzeń szybko się zwrócą.

 

Na co dzień poprzez internet/46?opid=1234" class="tt2">Internet przeglądamy strony internetowe w poszukiwaniu informacji i rozrywki, robimy zakupy lub korzystamy z innych usług sieciowych, kontaktujemy się z innymi za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów i portali społecznościowych. I mimo, że korzystanie z tych wszystkich elementów najczęściej jest darmowe, to za łącze internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">do internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">Internetu jest pobierana opłata. Tak więc naturalną potrzebą wydaje się wykorzystanie posiadanego łącza do czegoś więcej, aby jednostkowy koszt związany z korzystaniem z różnego rodzaju usług dostępnych za pośrednictwem sieci internet/46?opid=1234" class="tt2">Internet był mniejszy. I taką właśnie usługą jest przesyłanie głosu on-line przez Internet. Telefonia internetowa jest kolejną usługą wchodzącą do pakietu dostępnych możliwości usługowych w ramach jednej opłaty za dostęp do Sieci.

 

Szóstym, praktycznym i ciekawym powodem jest praca w rozproszonych zespołach lub nawet zatrudnianie pracowników, którzy pracują w swoich domach. Wszyscy pracownicy mimo, że w różnych lokalizacjach, mają możliwość łatwej komunikacji ze sobą i co najważniejsze bez żadnych kosztów dodatkowych, ponieważ znajdują się w jednej sieci telefonicznej, w której rozmowy pomiędzy tymi użytkownikami nie powodują kosztów. Mogą korzystać z różnych technologii dostępu internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">do internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">internet/46?opid=1234" class="tt2">Internetu, mogą korzystać z usług różnych operatorów w tym zakresie, a jednak nadal są w jednej sieci telefonicznej, nawet jeśli są oddaleni od siebie o setki kilometrów.

 

Siódmym, raczej nietypowym powodem, który można zaobserwować, jest chęć sprawdzenia czegoś nowego, nowej technologii. To dość rzadki przypadek, którego motywem przewodnim jest często chęć wdrożenia nowej technologii w celu wykazania w firmie np. swojej przydatności lub innowacyjności. Oczywiście ten przypadek to dobry temat przy uzasadnionym wdrożeniu, które uprzednio zostało przemyślane i dobrze zaplanowane, w przeciwnym razie może zadziałać wręcz odwrotnie.

 

I na koniec wspomnieć tu należy również o ósmym motywie, dla którego częstą przesłanką do wdrożenia telefonii internetowej jest chęć skorzystania z innowacyjnych i niedostępnych w tradycyjnych rozwiązaniach usług, które znacznie rozszerzają możliwości prowadzenia biznesu przez firmy. Są to usługi dodane, które w łatwy sposób można implementować zarówno stosując rozwiązania sprzętowe jak i hostowane u operatorów telefonii VoIP. Większość operatorów VoIP udostępnia odpowiedni panel administracyjny, za pośrednictwem którego, można w łatwy sposób zarządzać usługami, łączyć je w łańcuchy następujących po sobie zdarzeń oraz wiązać je z wybranymi użytkownikami lub numerami. Jeśli usługi są realizowane za pośrednictwem centralki IPPBX, zarządzanie wszelkimi usługami dostępnymi na takiej platformie, jest tak samo łatwo dostępne, jak w przypadku usług świadczonych przez operatorów telefonii internetowej.

 

Dodatkowym elementem na który należy tu wskazać, jest przydatna funkcjonalność bilingu on-line dostępna poprzez panel administracyjny klienta. Dzięki tej przydatnej funkcjonalności od razu można monitorować koszty połączeń telefonicznych i na bieżąco je rozliczać.


[1] Sala kolokacyjna, to miejsce w którym posadowione są serwery i inne urządzenia sieciowe, z zapewnieniem odpowiednich warunków do pracy tych urządzeń – klimatyzacja, zasilanie awaryjne, systemy gaśnicze, ochrona i stały nadzór.


Dodatkowe informacje dotyczące prezentowanego tekstu i grafik: Ten teks i grafiki są autorskimi tekstami i grafikami redakcji Operatorzy.pl. Jeśli chcesz wykorzystać ten tekst lub grafikę w swoich materiałach, podaj źródło i link do strony źródłowej serwisu Operatorzy.pl.