Kody MNC (Mobile Network Code) operatorów i sieci komórkowych na świecie

Jaki kod sieci ma jaki operator komórkowy w danym kraju?

W każdym kraju (terytorium) każdy operator sieci komórkowej musi mieć nadany kod jednoznacznie identyfikujący jego sieć telefonii mobilnej w danym państwie (terytorium). Dzięki temu możliwa jest łatwa identyfikacja sieci z której korzysta dany telefon komórkowy, łatwo można też zidentyfikować jaka sieć komórkowa wydała daną kartę SIM abonentowi, ponieważ kod ten jest częścią unikatowego numeru identyfikującego każdą kartę SIM.

Zobacz również:

Kod identyfikujący operatora w danym państwie to kod MNC (ang. Mobile Network Code). W połączeniu z kodem MCC kraju dla sieci mobilnych, tworzy parę jednoznacznie identyfikującą danego abonenta poprzez przypisanie do karty SIM kraju i sieci. Z tego powodu przy przenoszeniu numeru komórkowego do innego operatora, konieczna jest wymiana karty SIM, dla której przypisany jest niepowtarzalny numer IMSI (ang. International Mobile Subscriber Identity) - zmianie ulega identyfikacja kodu operatora. Kod MNC składa się z dwóch lub trzech cyfr w numerze IMSI karty SIM - jest to zmienne ponieważ w standardzie europejskim stosowane są 2 cyfry, a w standardzie północno-amerykańskim są to 3 cyfry.

 

Operatorzy i sieci mogą mieć kilka kodów MNC w danym kraju, aby na przykład rozróżniać usługi dla których zostały stworzone poszczególne karty SIM. Inny kod może określać przypisanie karty SIM danego operatora do usług głosowych, a inny do transmisji danych.

 

Kody krajów MCC wraz z kodami sieci mobilnych MNC, tworzą międzynarodowy plan identyfikacji mobilnych sieci publicznych (zgodnie z zaleceniem ITU-T E.212 (09/2016)). Unikalność kodów MCC dla państw i MNC dla sieci komórkowych nadzoruje międzynarodowa organizacja International Telecommunication Union (ITU).

 

Dla Polski kod MCC kraju to: 260, dalsze dwie cyfry określają sieć danego operatora w Polsce - zobacz tabela poniżej, jaki kod MNC ma jaki operator komórkowy w Polsce.

 

Zobacz również:

Zobacz jaki operator i sieć komórkowa w Polsce ma jaki kod MNC

Kody MNC (Mobile Network Code) operatorów komórkowych w Polsce
Kod MCC Polski i MNC sieci/operatora Nazwa sieci/operatora
260 01 Plus / Polkomtel S.A.
260 02 T-Mobile / T-Mobile Polska S.A. dawniej PTC S.A.
260 03 Orange / Orange Polska S.A. dawniej PTK Centertel Sp. z o.o.
260 04 LTE / CenterNet S.A.
260 05 Orange (UMTS) / Orange Polska S.A. dawniej PTK Centertel Sp. z o.o.
260 06 Play / P4 Sp. z o.o.
260 07 Netia / Netia S.A.
260 08 E-Telko / E-Telko Sp. z o.o.
260 09 Lycamobile / Lycamobile Sp. z o.o.
260 10 Sferia / Sferia S.A.
260 11 Nordisk Polska / Nordisk Polska Sp. z o.o.
260 12 Cyfrowy Polsat / Cyfrowy Polsat S.A.
260 13 Sferia / Sferia S.A.
260 14 Sferia / Sferia S.A.
260 15 CenterNet / CenterNet S.A.
260 16 Mobyland / Mobyland Sp. z o.o.
260 17 Aero 2 / Aero 2 Sp. z o.o.
260 18 AMD Telecom / AMD Telecom S.A.
260 19 Teleena / Teleena Holding BV
260 20 Mobile.Net / Mobile.Net Sp. z o.o.
260 21 Exteri / Exteri Sp. z o.o.
260 22 Arcomm / Arcomm Sp. z o.o.
260 23 Amicomm / Amicomm Sp. z o.o.
260 24 WideNet / WideNet Sp. z o.o.
260 25 BS&T / Best Solutions & Technology Sp. z o.o.
260 26 ATE / ATE-Advanced Technology & Experience Sp. z o.o.
260 27 Intertelcom / Intertelcom Sp. z o.o.
260 28 PhoneNet / PhoneNet Sp. z o.o.
260 29 Interfonica / Interfonica Sp. z o.o.
260 30 GrandTel / GrandTel Sp. z o.o.
260 31 Phone IT / Phone IT Sp. z o.o.
260 32 Compatel Ltd / COMPATEL LIMITED
260 33 Truphone Poland / Truphone Poland Sp. Z o.o.
260 34 T-Mobile / T-Mobile Polska S.A. dawniej PTC S.A. (de facto kod dla wspólnej NetWorks! budowanej w Polsce przez T-Mobile i Orange
260 98 Play (testowy) / P4 Sp. z o.o.