Bezpośrednie połączenie dwóch lokalizacji usługą „gorąca linia” stworzoną na bazie bramek VoIP i/lub telefonów VoIP

Inne zastosowania urządzeń VoIP

Jednym z rozwiązań, które można stworzyć za pomocą bramek VoIP lub telefonów VoIP, jest rozwiązanie nazywane popularnie „gorącą linia” lub „hot line”.

 

Polega ono na tym, że dwa urządzenia znajdujące się w dwóch różnych lokalizacjach, są ze sobą w taki sposób połączone za pośrednictwem lokalnej sieci IP lub sieci Internet, że podnosząc słuchawkę telefonu w jednej lokalizacji, w drugiej automatycznie dzwoni telefon. Analogicznie podnosząc słuchawkę w drugiej lokalizacji, telefon dzwoni w pierwszej lokalizacji. Gdy druga strona podniesie słuchawkę, nawiązywane jest automatycznie połączenie telefoniczne i jest możliwe prowadzenie rozmowy telefonicznej.

Rysunek: Połączenie dwóch lokalizacji bramkami VoIP ze stworzoną na ich bazie usługą „gorąca linia”

Rysunek: Połączenie dwóch lokalizacji bramkami VoIP ze stworzoną na ich bazie usługą „gorąca linia”

 

Tak więc aby nawiązać szybkie połączenie telefoniczne, nie ma potrzeby wybierania żadnego numeru telefonicznego, po prostu trzeba podnieść słuchawkę i wywołanie następuje automatycznie.

 

W ten sposób można połączyć ze sobą dwie bramki VoIP, bramkę VoIP i telefon VoIP lub dwa telefony VoIP. Nie jest tu potrzebny udział żadnego operatora usług VoIP, nie są potrzebne numery telefoniczne, ani umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych, a połączenia telefoniczne realizowane pomiędzy urządzeniami są całkowicie darmowe.


Dodatkowe informacje dotyczące prezentowanego tekstu i grafik: Ten teks i grafiki są autorskimi tekstami i grafikami redakcji Operatorzy.pl. Jeśli chcesz wykorzystać ten tekst lub grafikę w swoich materiałach, podaj źródło i link do strony źródłowej serwisu Operatorzy.pl.