Archiwalne

Zmiany w Radzie Nadzorczej spółki MediaTel SA oraz nabycie udziałów eTel Polska

01.02.2008

W czwartek 31.01.2008 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MediaTel SA. Podjęto 15 uchwał. Najważniejsze dotyczyły zmian w Radzie Nadzorczej oraz zgody akcjonariuszy na nabycie 100% udziałów eTel Polska.

Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołano Pana Marcina Kubita (pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej) oraz Pana Pawła Chodnickiego (pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej). Obydwaj złożyli wcześniej rezygnację z pełnionych funkcji.

Do składu Rady Nadzorczej MediaTel SA z dniem 1 lutego 2008 roku powołano Pana Zbigniewa Kazimierczaka jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Rafała Ciećwierza jako Członka Rady Nadzorczej. W środę Zbigniew Kazimierczak ustąpił ze stanowiska prezesa MediaTela w związku z zakończeniem pierwszego etapu realizacji strategii Spółki polegającej na akwizycjach innych podmiotów telekomunikacyjnych.

W wyniku powyższych zmian skład Rady Nadzorczej MediaTel SA na dzień 1 lutego 2008 roku przedstawia się następująco:
Zbigniew Kazimierczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Wojciech Gawęda – Członek Rady Nadzorczej,
Phil O’Connor – Członek Rady Nadzorczej,
Marcin Łolik – Członek Rady Nadzorczej,
Rafał Ciećwierz – Członek Rady Nadzorczej.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy akcjonariusze wyrazili też zgodę na nabycie 100% udziałów spółki eTel Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie za cenę i na zasadach określonych w Umowie podpisanej z Telekom Austria Beteiligungen GmbH (Wiedeń) w dniu 20 grudnia 2007 roku. W związku z powyższym zostały spełnione wszystkie warunki zawieszające wykonanie umowy.

źródło: MediaTel