Archiwalne

Mediatel Group przejmuje amerykańskiego operatora

16.06.2009

Dnia 30 maja 2009 r. Mediatel S.A. (Mediatel Group) zawarł z amerykańską firmą Indian Orchard Capital LLC umowę zakupu 100% udziałów Velvet Telecom LLC.

Mediatel za nabycie udziałów Velvet Telecom zapłaci 2.315 mln USD w ratach do końca 2009 roku oraz wyemituje 275 000 akcji o wartości 1.00 mln USD dla Sprzedającego. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 12 PLN. W wyniku podpisania umowy Mediatel S.A. przejął również aktywa w postaci nowoczesnego systemu bilingowego, platformę telekomunikacyjną umożliwiającą terminację połączeń
w technologii VoIP oraz umowy z kontrahentami.

Spółce Mediatel S.A. przysługuje dodatkowy termin 30 dni w celu przeprowadzenia posprzedażowego due diligence. W przypadku wycofania się przez Kupującego z Umowy w tym terminie, Sprzedający uzyskuje prawo do zatrzymania kwoty stanowiącej część pierwszej raty w wysokości 40.000 USD.

Velvet Telecom LLC jest hurtowym operatorem telekomunikacyjnym, działającym na globalnym rynku usług telekomunikacyjnych. Oferuje specjalistyczne usługi z zakresu hurtowej wymiany ruchu
telekomunikacyjnego. W szczególności usługi te dotyczą zakończenia połączeń telefonicznych generowanych w USA do destynacji poza jego granicami, głównie w Ameryce Łacińskiej oraz Azji. Oba rynki są bardzo atrakcyjne z uwagi na duże wolumeny ruchu związane z migracją ludności, słabo rozwinięte procesy liberalizacyjne, wysokie jak na rynek hurtowy marże oraz dominującą technologię VoIP (telefonia internetowa).

Zakup aktywów Velvet Telecom jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii, która przewiduje stały rozwój w drodze przejęć i akwizycji firm z branży telekomunikacyjnej. – „Przejęcie amerykańskiej spółki Velvet Telecom było planowanym i starannie przygotowanym przedsięwzięciem. To posunięcie strategiczne, stanowiące kolejny element zwiększający atrakcyjność Mediatela dla udziałowców i
potencjalnych inwestorów. Jestem przekonany, że to ważny krok w naszym rozwoju, nie pozostawiający
wątpliwości, że Mediatel sukcesywnie umacnia pozycję na światowym rynku telekomunikacyjnym.” – komentuje Marcin Kubit, Prezes Zarządu.

„Dzięki tej transakcji uzyskujemy narzędzie pozwalające taniej kierować ruchem telekomunikacyjnym w atrakcyjnych rejonach świata oraz poszerzymy naszą sieć punktów styku z innymi operatorami na całym świecie do 200 (obecnie Mediatel posiada 160 punktów wymiany ruchu z inymi operatorami). Transakcja ta pozwoli nam w przyszłości zwiększyć roczne przychody spółki o 35 mln PLN i zysk na poziomie EBITDA o 3,3 mln PLN” – dodaje Prezes.

Zarząd Mediatel S.A. zakłada, iż procesy integracyjne spółki Velvet Telecom LLC z Grupą Kapitałową Mediatel powinny zostać zakończone na koniec III kwartału br., zaś pełna konsolidacja wyników finansowych z Velvet Telecom LLC nastąpi od IV kwartału br.

źródło: Mediatel