Archiwalne

Zmiana umowy o połączeniu sieci eTel i TP

28.04.2007

W dniu 27 kwietnia 2007 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję zmieniającą umowę o połączeniu sieci zawartą przez eTel Polska Sp. z o.o. i Telekomunikację Polską S.A. w dniu 7 grudnia 2004 r., poprzez wprowadzenie stawek rozliczeniowych z tytułu wymiany ruchu międzysieciowego.

Wysokość wprowadzonych stawek rozliczeniowych za rozpoczęcie połączenia, zakończenie połączenia i tranzyt połączeń odpowiada stawkom zawartym w Ofercie ramowej TP o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci, wprowadzonej decyzją Prezesa UKE w dniu 24 sierpnia 2006 r. (oferta ramowa RIO 2006).

Jak informuje UKE, rozstrzygnięcie Prezesa UKE powinno przyczynić się do wzrostu konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, a także umożliwić Spółce eTel stworzenie oferty, która mogłaby konkurować z ofertą detaliczną TP.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

źródło: UKE