Archiwalne

Grupa Kapitałowa Telefonia DIALOG - wyniki za IV kwartał 2010 rok

01.03.2011

Bardzo dobre wyniki finansowe oraz konsekwentnie realizowane inwestycje w rozbudowę sieci i nowoczesne platformy usługowe, pozwalają podsumować 2010 rok jako istotny okres dla rozwoju spółki, lojalizacji bazy klientów oraz wzrostu i dywersyfikacji źródeł przychodów w przyszłości.

- Grupa Kapitałowa Telefonii DIALOG osiągnęła znacząco lepsze wyniki finansowe. Wzrost przychodów to przede wszystkim efekt nastawienia na pakietyzację usług oraz lojalizację klientów: już 75 % naszych abonentów związało się z nami na dłużej, a 30 % korzysta z kilku usług – podkreśla Arkadiusz Miszuk, prezes zarządu Telefonii DIALOG. – Konsekwentnie realizujemy także naszą strategię doprowadzania światłowodów wprost do domów klientów. W zasięgu sieci optycznych DIALOGu na koniec 2010 roku było 65,2 tys. lokali. Na koniec 2011 potencjał ten ma przekroczyć 155 tys. - dodaje.

W roku 2010 (wszystkie dane przed badaniem biegłego) przychody Grupy Kapitałowej DIALOG S.A. wyniosły 528,8 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 7,9 mln zł. Wzrost przychodów odnotowano przede wszystkim w obszarze usług cyfrowej telewizji IPTV oraz usług świadczonych na bazie obcej infrastruktury (głównie usług telefonicznych - WLR).

Również wyniki działalności operacyjnej były lepsze od osiągniętych w poprzednim roku. Wynik na sprzedaży wyniósł w 2010 roku 40 mln zł i był lepszy od wyniku na sprzedaży z roku 2009 o 5,8 mln zł, tj. o 17%. Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) osiągnął w 2010 roku poziom 50,3 mln zł, przewyższając wynik EBIT z 2009 roku o 14,2 mln zł. EBITDA wyniosła w 2010 roku 137,2 mln zł i przekroczyła EBITDĘ 2009 o 0,7 mln zł.

Znacznie wyższy od osiągniętego w 2009 roku był wynik netto, który wyniósł w 2010 roku 80,2 mln zł (versus 11,6 mln zł).

Na koniec 2010 roku Grupa Kapitałowa DIALOG S.A. miała 723,9 tys. linii dzwoniących (466,1 tys. na własnej sieci oraz 257,8 tys. na obcej sieci – WLR). Liczba usług transmisji danych wyniosła 156,1 tys. Cyfrowa telewizja, oferowana w ramach pakietu DIALOGmedia z telefonem stacjonarnym i dostępem do Internetu wzrosła do poziomu 35,4 tys. na koniec 2010 r. (przyrost o 14,4 tys. w porównaniu do końca 2009 r.).

W lutym 2010 r. Grupa Kapitałowa DIALOG S.A. wprowadziła usługę telefonii komórkowej Diallo, realizowaną w oparciu o model operatora wirtualnego (MVNO). Oferta składa się zarówno z usługi abonamentowej (postpaid), jak i na kartę (prepaid). W ramach oferty abonamentowej w ofercie Diallo wprowadzono pierwsze na polski rynku taryfy konwergentne, łączące telefonię komórkową ze stacjonarną. Są one dostępne dla użytkowników telefonii stacjonarnej DIALOGu zarówno na własnej jak i na obcej sieci (WLR). We wrześniu uruchomiono kolejny produkt z grupy usług telefonii komórkowej - mobilny dostęp do Internetu. Na koniec roku liczba sprzedanych kart SIM Diallo i DialNetu Mobilnego wyniosła łącznie ok. 30 tys.

W 2010 roku Telefonia DIALOG prowadziła szereg projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na technologiczną modernizację oraz zwiększenie zasięgu geograficznego posiadanej infrastruktury. Głównym celem tych prac były: możliwość dotarcia do nowych klientów, utrzymanie dotychczasowych abonentów oraz rozbudowa oferty produktowej o nowe usługi i opcje.

Realizując założenia technologicznej modernizacji sieci w kierunku sieci NGA, a więc doprowadzenia wiązki światłowodowej jak najbliżej odbiorcy usług Telefonia DIALOG wybrała technologię pasywnej sieci optycznej PON. Rozwiązanie to jest korzystne w każdym obszarze: dla klientów (wysokie prędkości nawet do 1 Gbps), dla operatora (obniżenie kosztów eksploatacji i dla środowiska (obniżenie zużycia energii i związanej z nią emisji dwutlenku węgla). Doprowadzenie światłowodów bezpośrednio do domów / budynków umożliwi Spółce już w 2011 roku wdrożenie całej gamy innowacyjnych usług, a przez to zwiększenie przychodów w kolejnych latach. Do najważniejszych zaliczyć należy usługi szybkiego Internetu (50-100 Mbps), telewizji cyfrowej z kanałami HD czy usług dodatkowych takich jak wideomonitoring domu, dostęp do serwisów gier, usługi sklepu on-line.

Technologia PON ma docelowo zostać wdrożona w całej sieci operatora. Już dziś każde nowe zadanie inwestycyjne w miarę możliwości jest realizowane w oparciu o to rozwiązanie. Dzięki innowacyjności pomysłu oraz pozytywnemu wpływowi na rozwój społeczeństwa informacyjnego możliwe było pozyskanie przez Spółkę współfinansowania ze środków Unii Europejskiej dla dwóch największych projektów.

Pierwszy z nich, realizowany w latach 2009-2012 przy wsparciu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4, obejmie swoim zasięgiem ok. 80 tys. mieszkań we Wrocławiu, Lubinie, Legnicy, Wałbrzychu, Zielonej Górze i Łodzi. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce, jeden z większych w Europie. Jego całościowy koszt wynosi 56 mln zł, z czego Unia udzieli dotacji na maksymalnym możliwym poziomie 40 % (czyli 22 mln zł). W 2010 roku, zgodnie z harmonogramem projektu, objęto zasięgiem sieci PON ok. 32 tys. mieszkań.

Drugi projekt, realizowany w latach 2010-2011 przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. Łódzkiego, obejmuje swoim zasięgiem ok. 22,5 tys. mieszkań na łódzkich osiedlach Widzew i Olechów. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 11 mln zł, z dofinansowaniem unijnym na poziomie 4,6 mln zł. Pierwsze przyłączenia klienckie są planowane na połowę 2011 roku.

Ogółem w zasięgu technologii FTTx (światłowód do domu lub budynku, w technologii PON lub Ethernet) na koniec 2010 roku było 65,2 tys. lokali. Na koniec 2011 potencjał ten ma przekroczyć 155 tys.

Na obszarach nie objętych planami modernizacji do technologii PON, zwiększenie potencjału rynkowego odbywa się poprzez zwiększanie możliwości transmisyjnych sieci przy wykorzystaniu technologii VDSL2, która pozwala przy wykorzystaniu istniejącej pary miedzianej, na realizację transmisji z prędkością do 100 Mb/s, równolegle z usługami IPTV. Projekt rozpoczęty w grudniu 2010 roku pozwolił na objęcie z początkiem marca 2011 zmodernizowana siecią obszaru ok. 200 tys. mieszkań.

Telefonia DIALOG na początku 2010 roku podjęła decyzję o inwestycjach infrastrukturalnych w największych polskich miastach, w których do tej pory nie miała własnej sieci światłowodowej. Inwestycje realizowane są głównie pod kątem świadczenia usług klientom biznesowym. W grudniu 2010 zakończono inwestycje w Warszawie zlokalizowaną w najbardziej atrakcyjnej pod względem potencjału biznesowego części miasta, na Górnym Mokotowie. Na początku 2011 roku dostęp do nowoczesnej infrastruktury światłowodowej DIALOGu miały budynki o łącznej powierzchni ok. 120 tys. m2. Oprócz Warszawy, operator rozpoczął realizację sieci światłowodowej w Poznaniu. Równolegle trwaja zaawansowane analizy dotyczące innych dużych miastach.

Oprócz sukcesywnej modernizacji sieci, istotnym projektem w obszarze techniki było wdrożenia platform usługowych IN i SoftSwitch. Dzięki tym wdrożeniom, DIALOG może zaoferować zaawansowane usługi dla biznesu w oparciu o własną sieć oraz poza nią.

SoftSwitch klasy 5.0 to nowoczesna platforma usługowa umożliwiającą świadczenie usług z pakietu IP głównie dla biznesu. Rozwiązanie oddano do użytku w grudniu 2010 roku. Klienci biznesowi mogą skorzystać z innowacyjnych rozwiązań takich jak i-Firma, i-Centralka oraz i-Konferencja.

Platforma IN, wdrożona we wrześniu 2010 roku, stanowi innowacyjne narzędzie udostępniane klientom biznesowym korzystającym z usług sieci inteligentnej, takich jak numeracja 80x, 70x, kreacja indywidualnych scenariuszy obsługowych, tworzenia systemów zapowiedzi słownych, elastycznego kierowania połączeń, dostępu do konfiguracji usług przez portal WWW.

W 2010 roku DIALOG rozwijał także usługi swojej cyfrowej telewizji w technologii IPTV. Zrealizowano prace związane z migracją systemu IPTV do wersji HES 3.0., co umożliwi wdrożenie takich rozwiązań jak dostęp do internetu z poziomu telewizora czy Video on Demand w jakości HD.

Oferta produktowa DIALOGu w 2010 r. ukierunkowana była głównie na tworzenie kompleksowych pakietów składających się z trzech lub czterech usług. Celem tych działań był (oprócz pozyskania nowych klientów) wzrost satysfakcji konsumenckiej i lojalizacji bazy. Duży nacisk położony na oferowanie produktów ryczałtowych oraz produktów o zdecydowanie wyższym poziomie korzyści dla klienta (wzrost liczby minut w taryfie, wyższa przepływność i parametry SLA, większa liczba pakietów telewizyjnych, usługi dodatkowe) przy nieznacznej korekcie cen w górę. W efekcie lojalizacja bazy klientów indywidualnych wzrosła do 75 % (48% w 2009r.).

źródło: Dialog