Archiwalne

Pozytywne wartości i etyka w olimpiadzie informatycznej DialNet Masters

17.03.2011

Internet to styl życia większości nastolatków w Polsce. Jak wynika z badań – ponad 91% młodzieży w wieku 15–19 lat korzysta z sieci codziennie. W trosce o młode pokolenie internautów Telefonia DIALOG – organizator DialNet Masters – prócz krzewienia wiedzy o technologiach teleinformatycznych, szczególnie propaguje zasady etyki w sieci i poza nią.

Internet jest jednym z najważniejszych kanałów komunikacji, źródeł informacji i rozrywki. Jesteśmy świadkami spektakularnego rozwoju nowych, globalnych zjawisk i interaktywnych możliwości, ale także zagrożeń, które stwarza niemal powszechny (w krajach rozwiniętych) dostęp do sieci. Coraz więcej czasu spędzanego w wirtualnej rzeczywistości nie pozostaje bez wpływu zarówno na nasze zdrowie fizyczne, jak i psychiczne oraz relacje w świecie rzeczywistym. Zachowania w sieci i wpływ internetu na jego użytkowników jest przedmiotem wielu badań oraz analiz ekspertów. O tym, że sieć odgrywa coraz większą rolę w życiu współczesnych ludzi, świadczą także przykłady literackie i filmowe, np.: „Samotność w sieci” Janusza Leona Wiśniewskiego czy głośny film „Sala samobójców” młodego twórcy Jana Komasy, poruszająca m.in. problem zaufania do internetowych nieznajomych.

Z badań wynika, że dla młodych internautów sieć jest dobrem oczywistym i wspólnym. Często nie dostrzegają oni zagrożeń, jakie płyną z internetu i łatwiej akceptują niższe standardy zachowań. Dla przykładu, tylko niemal co trzeci nastolatek (29,2%) uważa, że ściąganie plików z sieci jest przestępstwem (Badanie użytkowników epuls.pl, 2009 r.). Internet jako najpowszechniejszy środek przekazu informacji kształtuje słownictwo, styl wypowiedzi i poprawność językową oraz wpływa na kulturę języka młodego pokolenia. Dlatego też organizatorzy i partnerzy olimpiady DialNet Masters, skierowanej do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski, tak wiele uwagi poświęcają na przypominanie zasad etycznego poruszania się w sieci. Już od pierwszej edycji turnieju propagują pozytywne wartości, a od ubiegłego roku, w sposób sformalizowany – poprzez Kodeks Etyczny Mastersa – podkreślają istotną rolę zasad etyki w internecie.

– Uczestnikami naszej olimpiady są ludzie młodzi, uczniowie, którzy – jak wynika z badań – są szczególnie narażeni na negatywne zjawiska i zagrożenia sieciowe. Dlatego też czujemy się wyjątkowo zobowiązani do promowania zasad etyki w internecie – podkreśla Robert Banasiak, wiceprezes Zarządu Telefonii DIALOG S.A. – Mam na myśli poszanowanie zasad netykiety, praw autorskich, dbałości o kulturę słowa i szeroko pojętą odpowiedzialność za swoje działania w sieci. Postawy, które staramy się popularyzować wśród uczestników turnieju, powinny skłonić ich do większej ostrożności i ograniczonego zaufania do wirtualnej rzeczywistości. Z drugiej strony, powinny także inspirować do wykorzystywania szans, jakie stwarzają najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne – dodaje.

DialNet Masters to kluczowy projekt CSR Telefonii DIALOG, który został wpisany do raportu: „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2009. Dobre praktyki”. Co roku olimpiada angażuje 40 tys. pasjonatów internetu z całej Polski. Uczestniczą w niej pięcioosobowe zespoły (nauczyciel i 4 uczniów) ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dziś V jubileuszowa edycja DialNet Masters to największe przedsięwzięcie naukowo-rozrywkowe dla młodzieży w Polsce i jedno z największych w Europie. DialNet Masters jest olimpiadą równych szans, która niweluje bariery mentalne, wiekowe i sprawnościowe. Liczy się w niej jedna sprawność: sprawność umysłu. Turniej nie tylko udowadnia, że inwestycja w wiedzę o nowych technologiach się opłaca, ale podkreśla również etyczny wymiar tego przedsięwzięcia. Temu, jak istotną rolę odgrywa rywalizacja fair play i uczciwość każdego Mastersa, dowodzi wprowadzony w 2010 r. Etyczny Kodeks Mastersa. Zbiór 14 zasad przypomina, m. in. o tym, że nie należy zastępować drugiego człowieka komputerem, ściąganie podczas rozgrywek olimpijskich jest zabronione, należy chronić najmłodszych przed zagrożeniami płynącymi z sieci i nie zapominać, że internet to tylko jedna spośród wielu dróg, aby zostać mistrzem. Etyczny przejaw DialNet Masters to także walka z wykluczeniem społecznym osób z niepełnosprawnością i aktywizowanie seniorów. Organizator DialNet Masters od 2010 r. zaprasza do udziału w olimpiadzie młodzież z niepełnosprawnością i angażuje osoby starsze poprzez szkolenia komputerowe „Surfuj seniorem”, organizowane przez uczniów.

Olimpiada jest przedsięwzięciem wieloetapowym. Dzisiaj zakończyły się etapy testów on-line, które wyłonią 42 najlepsze drużyny (po 21 w kategorii gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej) spośród 4.643 zespołów – rekordowej liczby uczestników. Od 29 marca do 18 kwietnia br. drużyny wezmą udział w półfinałach, zwanych „Meczami Mastersów”. Podczas wszystkich etapów olimpiady uczestnicy muszą wykazać się olbrzymią inteligencją i znajomością zagadnień związanych z szeroko pojętym internetem. Rozwiązują zadania wymagające wiedzy i umiejętności wykraczających poza szkolny program z informatyki. Autorami zadań są eksperci z uczelni wyższych: Politechniki Łódzkiej, Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, CISCO Networking Academy i firmy INTEL.

– Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters jest pierwszą, w której uczestniczy Intel – mówi Krzysztof Janicki, Regional Business Manager w firmie Intel. – Partnerów tej inicjatywy łączy wspólny cel promowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego i zwiększenia poziomu edukacji informatycznej. Będzie to sprzyjać tworzeniu miejsc pracy w sektorze wysokich technologii i przełoży się na inwestycje firm IT w Polsce. W Gdańsku znajduje się największe w UE centrum naukowo-badawcze Intela, zatrudniające ponad 600 programistów, które będzie współpracować z organizatorami Olimpiady jako patron merytoryczny – dodaje.

Wielki Finał olimpiady odbędzie się 16 czerwca 2011 we Wrocławiu.

Najważniejsze wydarzenia kolejnych etapów Olimpiady to:

PÓŁFINAŁY – MECZE MASTERSÓW:
29 marca 2011 – Gdańsk
30 marca 2011 – Warszawa
31 marca 2011 – Lublin
04 kwietnia 2011 – Zielona Góra
11 kwietnia 2011 – Łódź
15 kwietnia 2011 – Legnica
18 kwietnia 2011 – Kraków

KONKURS O „DZIKĄ KARTĘ” do Wielkiego Finału organizowany przez magazyn komputerowy „CHIP”:
do 15 maja 2011 r.

PROJEKT LOGOTYPU DLA NIEPELNOSPRAWNI.PL:
od 16 do 31 maja 2011 r.

SZKOLENIA SENIORA:
od 27 kwietnia do 31 maja 2011 r. – zespołowe szkolenia komputerowe „Surfuj z Seniorem”

WIELKI FINAŁ:
16 czerwca 2011 r. we Wrocławiu

źródło: Dialog