Archiwalne

Grupa Kapitałowa Telefonia DIALOG - wyniki finansowe w I półroczu 2009

14.08.2009

Znacznie lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniki finansowe - przede wszystkim wyższa o 40% EBITDA - to skutek wzrostu efektywności całej Grupy Kapitałowej Telefonii DIALOG i konsekwentnie prowadzonej polityki optymalizacji kosztów.

- Wyniki pierwszego półrocza dowodzą stabilnej sytuacji finansowej całej grupy kapitałowej. Gospodarczy kryzys dotknął również telekomunikację, jednak nam udało się zwiększyć bazę klientów w każdym z istotnych dla nas obszarów: usług głosowych, internetowych i telewizyjnych – podsumowuje Arkadiusz Miszuk, pełniący obowiązki prezesa zarządu Telefonii DIALOG.

W I półroczu 2009 roku Grupa Kapitałowa Telefonia DIALOG odnotowała znacznie wyższy o osiągniętego w I półroczu 2008 roku zysk na działalności operacyjnej. Wyniósł on 15 964 tys. zł (versus –11 847 tys. zł). W samym II kwartale 2009 EBIT wyniósł 5 009 tys. zł (versus -21 038 tys. zł w analogicznym okresie 2008).

Również EBITDA uległa znaczącej poprawie i w okresie od stycznia do czerwca 2009 roku wyniosła 64 078 tys. zł (w I półroczu 2008 jej wartość to 45 846 tys. zł, a więc wzrost wynosi 40%). EBITDA od kwietnia do czerwca 2009 wyniosła 29 031 tys. zł.

Grupa Kapitałowa Telefonia DIALOG - pomimo ogólnej tendencji spadkowej w telekomach stacjonarnych – zwiększyła poziom przychodów po wyłączeniu tranzytu - o ok. 5%. Ogółem przychody w I półroczu 2009 wyniosły 259 587 tys. PLN i były (zgodnie z planem - z uwagi na założone w budżecie znaczne ograniczenie niskomarżowej usługi tranzytu ruchu) niższe od analogicznego okresu ubiegłego roku o 20 320 tys. PLN.

Warto również podkreślić, że Grupa Kapitałowa Telefonii DIALOG odnotowuje systematyczny wzrost przychodów z usług świadczonych na bazie obcej infrastruktury (WLR i BSA) - w stosunku do analogicznego okresu 2008 roku o 11 610 tys. zł.

I półrocze 2009 roku Grupa Kapitałowa Telefonia DIALOG zakończyła zyskiem netto w wysokości 1 592 tys. zł (w analogicznym okresie 2008 strata wyniosła -14351 tys. zł)

W pierwszym półroczu tego roku Grupa Kapitałowa zwiększyła zarówno liczbę klientów usług głosowych, jak i użytkowników usług transmisji danych. Na koniec czerwca we własnej sieci DIALOGu było 450,8 tys. linii dzwoniących, zaś w oparciu o sieć TP SA (w ramach usługi WLR) - 210,3 tys. linii dzwoniących, co daje ogólną ich liczbę 661,1 tys. Liczba aktywnych usług internetowych wyniosła 152,7 tysiąca.

Wyjątkowym zainteresowaniem klientów cieszy się pakiet DIALOGmedia: telefon, internet i cyfrowa telewizja wraz z wypożyczalnią filmów na żądanie. Na koniec czerwca liczba aktywnych usług IPTV wyniosła 8,6 tysiąca.

Pakiet DIALOGmedia to obecnie najważniejszy element oferty, którego sprzedaż jest mocno wspierana marketingowo. 1 czerwca, w ostatnim miesiącu II kwartału, ruszyła unikatowa na polskim rynku promocja „DIALOGmedia: Nie płać za TV”, w ramach której klient może otrzymać darmową telewizję nawet przez rok. Jej efekty widać już w wynikach II kwartału, ale szczególnie pozytywnie wpłyną na ilość klientów podłączonych w III i IV kwartale.

- Już dziś widzimy, że to był strzał w dziesiątkę – każdy tydzień przynosi setki nowych podpisanych umów, które sukcesywnie uruchamiamy – podsumowuje Robert Banasiak, wiceprezes zarządu Telefonii DIALOG.

źródło: Dialog