Archiwalne

Grupa Kapitałowa Telefonia DIALOG - wyniki I kwartał 2010 rok

14.05.2010


Znacznie lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniki finansowe (przede wszystkim zysk netto oraz wynik na działalności operacyjnej), lojalizacja bazy klientów, wzrost wartości ARPU i zmniejszenie churnu świadczą o stabilnej pozycji spółki w I kwartale 2010 roku.

- Skupiamy się na klientach – z naciskiem na dotychczasową bazę. W dzisiejszych czasach abonent ze stażem, korzystający z wielu usług jednego operatora, jest bezcenny. Stąd uruchomienie projektu „Lojalny klient”, którego celem jest właśnie lojalizacja naszych klientów, zwiększenie ich satysfakcji, dosprzedaż nowych usług – telewizji i telefonii komórkowej, minimalizacja churnu i zwiększenie wartości ARPU – mówi Arkadiusz Miszuk, prezes zarządu Telefonii DIALOG. - Wyniki finansowe grupy dowodzą, że to dobry kierunek działania – dodaje.

DIALOG ma ugruntowaną pozycję jednego z największych telekomów infrastrukturalnych w Polsce, jednak rynek na którym działa staje się coraz bardziej konkurencyjny. DIALOG, do tej pory kojarzony z telefonami stacjonarnymi i Internetem, wprowadził telewizję i telefonię komórkową, jednak nie było to tylko proste powielenie usług dostępnych już na rynku. Cyfrowa telewizja DIALOGmedia w technologii IPTV daje wiele interaktywnych możliwości, niedostępnych w zwykłych kablówkach. Jako pierwszy operator w Polsce DIALOG zaproponował swoim klientom interaktywne konkursy, w których bierze się udział za pośrednictwem pilota telewizyjnego. Taryfy komórkowe Diallo to pierwsza naprawdę konwergentna oferta premiująca posiadanie telefonu komórkowego i stacjonarnego u jednego operatora.

- Klienci to doceniają. Mogę zdradzić, że tegoroczny plan sprzedaży Diallo zrealizujemy najprawdopodobniej już jesienią – podsumowuje Robert Banasiak, wiceprezes zarządu Telefonii DIALOG.

W I kwartale 2010 roku Grupa Kapitałowa DIALOG S.A. osiągnęła lepsze wyniki finansowe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zysk netto Grupy Kapitalowej DIALOG wyniósł 14 813 tys. zł i był ponad czterokrotnie wyższy od wyniku osiągniętego w pierwszych trzech miesiącach 2009 roku (3396 tys. zł).

Przychody Grupy Kapitałowej DIALOG S.A. były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1,7 mln zł. W okresie od stycznia do marca 2010 r. wyniosły 131 142 tys. zł (w I kwartale 2009 – 129 409 tys zł). Wzrost przychodów odnotowano przede wszystkim w obszarze usług świadczonych na bazie obcej infrastruktury (głównie usługi WLR) oraz przychodów z usług IPTV i transmisji danych świadczonych na własnej sieci.

Zrealizowano również wyższy, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wynik na działalności operacyjnej oraz wynik EBITDA (odpowiednio o 4 486 tys. zł oraz 905 tys. zł.). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 14 762 tys. zł (versus 10 276 tys. zł w I kwartale 2009). Wartość EBITDA wzrosła do poziomu 35 951 tys. zł (versus 35 046 tys zł w 2009 roku).

Grupa Kapitałowa DIALOG zwiększyła liczbę klientów w obszarze telefonii stacjonarnej. Na koniec marca 2010 r. posiadała 708,9 tys. linii dzwoniących na własnej i obcej sieci. Liczba usług transmisji danych wyniosła 156,1 tys.

Cyfrowa telewizja, oferowana w ramach pakietu DIALOGmedia z telefonem stacjonarnym i dostępem do Internetu, nadal cieszy się zainteresowaniem ze strony klientów - ich liczba na koniec pierwszego kwartału 2010 r. wzrosła do poziomu 25,8 tys. (przyrost o 4,8 tys. w porównaniu do końca 2009 r.).

W I kwartale 2010 r. Grupa Kapitałowa DIALOG S.A. wprowadziła usługę telefonii komórkowej Diallo, realizowaną w oparciu o model operatora wirtualnego (MVNO). Komercyjne uruchomienie usługi nastąpiło w lutym 2010 r. Oferta składa się zarówno z usługi abonamentowej (postpaid), jak i na kartę (prepaid). W ramach oferty abonamentowej w ofercie Diallo wprowadzono pierwsze na polski rynku taryfy konwergentne, łączące telefonię komórkową ze stacjonarną, dostępne dla wszystkich użytkowników telefonii stacjonarnej DIALOGu (również na obcej sieci). Na koniec marca liczba aktywnych kart SIM Diallo wyniosła 1,1 tys. Dynamiczny wzrost sprzedaży Diallo spodziewany jest w kolejnych kwartałach 2010 roku – od kwietnia rozpoczęto działania promujące nową usługę.

Trwa realizacja dofinansowanego z funduszy unijnych projektu wdrożenia innowacyjnych usług w oparciu o pasywną sieć optyczną (PON) – tzw. „światłowód do domu”, którym objęte będzie 70 tysięcy mieszkań m.in. we Wrocławiu, Legnicy, Zielonej Górze i Łodzi. To największy tego typu projekt w Polsce, jeden z większych w Europie. W I kwartale 2010 roku realizowano prace koncepcyjno – projektowe. Modernizacja i rozbudowa sieci rozpocznie się już w II kwartale, a pierwsze przyłączenia – w IV kwartale bieżącego roku.

W lutym 2010 roku Telefonia DIALOG otrzymała prestiżową nagrodę Wirtualnego Telefonu w kategorii „Innowacja Roku” za projekt PON i konsekwentne wdrażania dostępu do Internetu w technologii światłowodowej.

źródło: Dialog