Archiwalne

Grupa GTS Central Europe ogłasza wyniki finansowe za 2008 r.

03.03.2009

Wyniki finansowe osiągnięte w 2008 r. są najlepsze w 15-letniej historii Grupy GTS CE, potwierdzając i jednocześnie umacniając pozycję Grupy, jako wiodącego, alternatywnego operatora telekomunikacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej.

W 2008 r. przychody wzrosły o 10% osiągając wartość 436 mln Euro (2007: 396 mln Euro). Przychody uzyskane z usług transmisji danych wzrosły o 19%, co przede wszystkim jest efektem rozwoju usług międzynarodowych. EBITDA wzrosła o 8% i osiągnęła wartość 77 mln Euro (2007: 71 mln Euro). Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w 2008 r. wyniosła 49 mln Euro.

Adam Sawicki (CEO Grupy GTS CE) komentując uzyskane wyniki finansowe podkreślił, że „mimo niekorzystnych zmian w otoczeniu makroekonomicznym, rok 2008 był wyjątkowy i stanowi solidną podstawę do dalszego rozwoju Grupy GTS CE. Wzmocnienie zespołu zarządzającego wraz z wdrożeniem wielu programów podnoszących efektywność działania, umożliwi nam lepsze wykorzystanie kluczowych kompetencji, które posiadamy jako wiodący dostawca rozwiązań w zakresie transmisji danych i głosu, dla klientów biznesowych i hurtowych w Europie Środkowo – Wschodniej“.

Gerald Grace (CFO Grupy GTS CE) zaznaczył: "Grupa koncentruje swoje wysiłki na osiąganiu wysokich przepływów pieniężnych. Wynik 28 mln Euro, uzyskany w 2008 r., na poziomie przepływów operacyjnych pomniejszonych o inwestycje, stanowi 45% wzrost w stosunku do roku poprzedniego."

„Przychody jakie uzyskała firma GTS Energis w Polsce, istotnie przyczyniły się do sukcesu finansowego całej Grupy. Osiągnęliśmy wynik na poziomie 433 mln PLN – jest to wzrost o 9% w stosunku do 2007 roku (397 mln PLN). EBITDA wzrosła o 10% i uzyskała wartość 96 mln PLN (2007: 87 mln PLN)” – dodał Piotr Sieluk (CEO GTS Energis).

źródło: GTS Energis