Archiwalne

Grupa GTS Central Europe ogłasza wyniki finansowe za 2008 r.

03.03.2009

Wyniki finansowe osiągnięte w 2008 r. są najlepsze w 15-letniej historii Grupy GTS CE, potwierdzając i jednocześnie umacniając pozycję Grupy, jako wiodącego, alternatywnego operatora telekomunikacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej.

W 2008 r. przychody wzrosły o 10% osiągając wartość 436 mln Euro (2007: 396 mln Euro). Przychody uzyskane z usług transmisji danych wzrosły o 19%, co przede wszystkim jest efektem rozwoju usług międzynarodowych. EBITDA wzrosła o 8% i osiągnęła wartość 77 mln Euro (2007: 71 mln Euro). Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w 2008 r. wyniosła 49 mln Euro.

Adam Sawicki (CEO Grupy GTS CE) komentując uzyskane wyniki finansowe podkreślił, że „mimo niekorzystnych zmian w otoczeniu makroekonomicznym, rok 2008 był wyjątkowy i stanowi solidną podstawę do dalszego rozwoju Grupy GTS CE. Wzmocnienie zespołu zarządzającego wraz z wdrożeniem wielu programów podnoszących efektywność działania, umożliwi nam lepsze wykorzystanie kluczowych kompetencji, które posiadamy jako wiodący dostawca rozwiązań w zakresie transmisji danych i głosu, dla klientów biznesowych i hurtowych w Europie Środkowo – Wschodniej“.

Gerald Grace (CFO Grupy GTS CE) zaznaczył: "Grupa koncentruje swoje wysiłki na osiąganiu wysokich przepływów pieniężnych. Wynik 28 mln Euro, uzyskany w 2008 r., na poziomie przepływów operacyjnych pomniejszonych o inwestycje, stanowi 45% wzrost w stosunku do roku poprzedniego."

„Przychody jakie uzyskała firma GTS Energis w Polsce, istotnie przyczyniły się do sukcesu finansowego całej Grupy. Osiągnęliśmy wynik na poziomie 433 mln PLN – jest to wzrost o 9% w stosunku do 2007 roku (397 mln PLN). EBITDA wzrosła o 10% i uzyskała wartość 96 mln PLN (2007: 87 mln PLN)” – dodał Piotr Sieluk (CEO GTS Energis).

źródło: GTS Energis

Huawei Wyniki finansowe Huawei – 92,5 mld USD przychodu za 2017 rok

Firma Huawei opublikowała wyniki finansowe za 2017 rok. Całkowite roczne przychody spółki wyniosły 603,6 mld juanów chińskich (CNY), czyli 92,5 mld USD*. Oznacza to wzrost o 15,7% w porównaniu do 2016. Zysk netto firmy wyniósł natomiast 47,5 mld CNY (7,3 mld USD), co stanowi 28,1% wzrost r/r. Ponadto, w minionym okresie inwestycje Huawei w badania i rozwój wyniosły 89,7 mld CNY (13,8 mld USD). Jest to o 17,4% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Łączne nakłady firmy na ten obszar w ciągu ostatniej dekady przekroczyły 394 mld CNY (60,4 mld USD). czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Wyniki Grupy Cyfrowy Polsat za II kwartał 2017

Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała bardzo dobre wyniki operacyjne wszystkich segmentów i rosnące wyniki finansowe za II kwartał br. Wśród najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy znalazły się: nabycie wyłącznych praw do Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA na lata 2018-2021 dla wszystkich kanałów dystrybucji treści oraz wypłata dywidendy w wysokości 205 mln zł. W wyniku konsekwentnej realizacji strategii w II kwartale wzrosły przychody Grupy – do 2,470 mld zł, wynik EBITDA – do 964 mln zł, a także wolne przepływy pieniężne – do poziomu 1,770 mld zł w okresie 12-miesięcznym. czytaj więcej

Netia Wyniki finansowe Netia S.A. za II kw. 2017 r.

Netia zaprezentowała wyniki finansowe za drugi kwartał 2017 roku. Spółka wypracowała w tym okresie przychody w wysokości 361 mln zł i wygenerowała 97 mln zł Skorygowanego zysku EBITDA (marża 27 proc.). czytaj więcej

Netia Wyniki finansowe Netia S.A. za I kw. 2017 r.

Netia S.A. zaprezentowała wyniki finansowe za I kw. 2017 roku. Spółka osiągnęła przychody w wysokości 365 mln zł (-2 proc. k-d-k) i utrzymuje relatywnie stabilną rentowność, wyrażoną Skorygowanym zyskiem EBITDA w kwocie 96 mln zł (marża 26,3 proc.). Spółka odnotowała przy tym blisko 12 mln zł zysku netto. czytaj więcej