Archiwalne

GTS Energis dla Leroy Marlin Polska

28.06.2010


Spółka GTS Energis zawarła nową umowę z firmą Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., na mocy której będzie świadczyć usługi teleinformatyczne.

Usługi będą realizowane w szerokim zakresie, tzn. zarówno w obszarze transmisji danych, jak również centrum danych - kolokacji i hostingu. Dzięki centralizacji usług, Leroy Merlin Polska obniży koszty telekomunikacyjne oraz uzyska możliwość bezpiecznej wymiany informacji.

Transmisja danych odbywać się będzie w technologii IP, w oparciu o usługę IP Solution MPLS. Zaprojektowane rozwiązanie zakłada połączenie wszystkich sklepów Leroy Merlin, centralę firmy oraz zasoby informatyczne umieszczone w centrum danych w jedną spójną, firmową sieć teleinformatyczną (WAN). Dzięki temu, pracownicy centrali i oddziałów firmy, zlokalizowani w różnych geograficznie biurach, będą mieli dostęp do tych samych zasobów informacyjnych. Ponadto, wydzielenie sieci firmowej od publicznego Internetu, zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa przesyłu danych.

System został zaprojektowany w taki sposób, aby koszty jego implementacji i utrzymania były optymalne i dostosowane do aktualnych potrzeb klienta. W chwili obecnej sieć WAN obejmuje 45 lokalizacji klienta. Oprócz tego GTS Energis świadczyć będzie usługę dostępu do Internetu, kolokację w centrum danych oraz usługę hostingu do obsługi sieci intranetowej.

Oprócz wymienionych powyżej usług, podjęto również działania, które zapewniają bezpieczeństwo i ciągłości pracy całego systemu teleinformatycznego. W tym celu, GTS Energis wyposaży część oddziałów w osprzęt sieciowy umożliwiający podłączenie zapasowych łączy transmisji danych.

źródło: GTS Energis

News Peoplefone Polska S.A. złotym partnerem 3CX

Peoplefone Polska S.A. został złotym partnerem 3CX. Poziom GOLD w programie VoIP 3CX to jeden z rodzajów partnerstwa w pięciostopniowej hierarchii partnerów, który oferuje dostęp i prawo do sprzedaży pełnej oferty rozwiązań 3CX. Niesie on duże korzyści dla klientów Peoplefone Polska S.A, którzy mogą nabyć oprogramowanie 3CX z opieką wykwalifikowanego zespołu. Tytuł jest potwierdzeniem kompetencji oraz doświadczenia i wysokiej jakości usług świadczonych klientom przez operatora telekomunikacyjnego. czytaj więcej