Archiwalne

GTS Energis dla VB Leasing Polska

24.02.2009

Spółka GTS Energis zawarła umowę z firmą VB Leasing Polska S.A., na mocy której będzie świadczyć usługi teleinformatyczne.

Usługi będą realizowane w pełnym zakresie, tzn. zarówno w obszarze komunikacji głosowej, jak również transmisji danych. Dzięki centralizacji usług, VB Leasing Polska SA obniży koszty telekomunikacyjne oraz uzyska możliwość bezpiecznej wymiany informacji.

Transmisja danych odbywać się będzie w technologii IP, w oparciu o usługę IP Solution MPLS. Zaprojektowane rozwiązanie zakłada połączenie wszystkich oddziałów VB Leasing Polska SA w jedną spójną, firmową sieć teleinformatyczną (WAN). Dzięki temu, pracownicy centrali i oddziałów firmy, zlokalizowani w różnych geograficznie biurach, będą mieli dostęp do tych samych zasobów informacyjnych. Ponadto, wydzielenie sieci firmowej od publicznego Internetu, zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa przesyłu danych.

W zakresie usług głosowych, wszystkie połączenia telefoniczne będą realizowane w oparciu o sieć GTS Energis.

Oprócz wymienionych powyżej usług, podjęto również działania, które zapewniają bezpieczeństwo i ciągłości pracy całego systemu teleinformatycznego – zastosowano nadmiarowość sprzętu oraz łącz.

źródło: GTS Energis