Archiwalne

GTS CE Najlepszym Dostawcą Usług Hurtowych w Europie Środkowo-Wschodniej

24.11.2009

Grupa GTS Central Europe, wiodący operator telekomunikacyjny w Europie Środkowo-Wschodniej, otrzymał prestiżową nagrodę dla Najlepszego Dostawcy Usług Hurtowych w tej części Europy, w ramach Global Wholesale Telecommunications Awards 2009.

Coroczne nagrody Capacity Magazine zostały przyznane 23 listopada br., na spotkaniu Capacity Europe, w którym uczestniczyło ponad 400 menedżerów i dyrektorów reprezentujących firmy z branży telekomunikacyjnej. Celem projektu jest wyłonienie najlepszych graczy rynkowych, którzy są oceniani na podstawie 5 kryteriów: jakość sieci i jej wydajność, zasięg sieci, szybkość reagowania na potrzeby rynku, polityka cenowa oraz poziom inwestycji w rozwój sieci.

Grupa GTS CE została wybrana ze względu na nadzwyczajne osiągnięcia w rozwoju strategii sprzedaży usług hurtowych na rynkach Europy Środkowo - Wschodniej. Było to możliwe dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie, mającym znaczący wpływ na jakość usług oraz poziom obsługi klienta. Uzyskana nagroda, doskonale wpisuje się w dobiegający końca proces integracji firmy. Jest potwierdzeniem, że strategia „one-stop shopping”, wraz z pakietem zintegrowanych usług skierowanych do klientów biznesowych w pięciu różnych krajach: w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Rumuni i Słowacji, daje firmie przewagę w sektorze telekomunikacyjnym w regionie.

“GTS CE w ciągu całego 2009 roku udoskonalał ofertę usług hurtowych”, powiedział Matthew Whalley, redaktor Capacity Magazine. „Grupa odniosła sukces w procesie integracji działalności operacyjnej, a także uruchamiając międzynarodowe centrum zarządzania siecią w lipcu bieżącego roku. Z pewnością działania te wpłyną na rozwój ich firmy i przyczynią się do osiągnięciu sukcesu w obszarze usług hurtowych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej”.

Artur Ostrowski, odpowiedzialny za Sprzedaż Międzynarodową w Grupie GTS CE, komentując fakt uzyskania nagrody, powiedział: „Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi i dumni, z osiągniętego wyróżnienia. Nagroda jest wynikiem ciężkiej pracy całego zespołu, który za cel stawiał sobie osiągniecie pozycji najlepszego operatora w regionie. GTS uzyskał tytuł Najlepszego Dostawcy Usług Hurtowych w Europie Środkowo - Wschodniej w 2005 i 2007 roku, a teraz zostaliśmy wyróżnieni po raz trzeci. Mamy nadzieję, że nagroda ta świadczy o wysokiej niezawodności naszych rozwiązań, a jednocześnie zobowiązuje nas do ciągłego świadczenia usług na najwyższym poziomie. Z pewnością nagroda będzie również czynnikiem motywującym cały zespół do dalszej pracy w umacnianiu naszej pozycji w regionie Europy Środkowo -Wschodniej.

źródło: GTS Energis