Archiwalne

Będzie taniej z numerów TPSA i GTS Polska do Orange

23.01.2009

Kolejne decyzje Prezesa UKE o zmianie stawek hurtowych w rozliczeniach za zakończenie połączeń telefonicznych z sieci stacjonarnych TPSA i GTS Energis do sieci ruchomej PTK Centertel (Orange).

W dniu 23 stycznia 2009 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał dwie decyzje administracyjne w zakresie zmiany umów o połączeniu sieci zawartych pomiędzy:

  • Telekomunikacją Polską S.A. i Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o. (Orange)
  • GTS Polska Sp. z o. o. i Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o. (Orange)

Dokonując zmian w umowach międzyoperatorskich Prezes UKE wziął pod uwagę nałożone na Polkomtel, Polską Telefonię Cyfrową oraz PTK Centertel obowiązki w zakresie dostosowania wysokości opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego do ponoszonych kosztów. Decyzje Prezesa UKE dotyczą wprowadzenia niższych stawek za zakańczanie połączeń głosowych (tzw. stawka MTR – Mobile Termination Rates) kierowanych do sieci komórkowej PTK Centertel.

Wysokość opłaty za minutę połączenia wnoszonej przez operatora sieci stacjonarnej na rzecz operatora sieci komórkowej, w której nastąpiło zakończenie połączenia głosowego:

  • do dnia 30 czerwca 2009 r. wynosić będzie 0,2162 złotych;
  • od dnia 1 lipca 2009 r. zostanie obniżona do poziomu 0,1677 złotych za minutę.

Ze względu na wystąpienie przypadku wyjątkowego, powodującego bezpośrednie i poważne zagrożenie zarówno dla konkurencyjności, jak i dla interesów użytkowników, Prezes UKE zdecydował się skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 17 Prawa telekomunikacyjnego i odstąpił od przeprowadzania postępowania konsultacyjnego. W związku z tym wydane decyzje będą obowiązywały do dnia 15 lipca 2009 r.

Obniżenie stawek MTR jest niewątpliwie korzystne dla operatorów sieci stacjonarnej, gdyż daje możliwość skutecznego konkurowania z ofertami operatorów mobilnych i ograniczenia zjawiska fix-mobile substitution (rezygnowania przez abonentów sieci stacjonarnych z usług tych sieci na rzecz usług realizowanych przy pomocy sieci mobilnych). Aby ten pozytywny dla operatorów stacjonarnych efekt mógł być zrealizowany, muszą oni „skonsumować” obniżki stawek MTR poprzez obniżki stawek detalicznych za połączenie do sieci mobilnych. To niewątpliwie stanowi realizację interesów użytkowników końcowych korzystających z usług świadczonych w tych sieciach.

źródło: UKE