Wirtualna Centrala - wszystkie oddziały firmy w jednym systemie
VoIP bez Limitu telefon IP

Telefony VoIP DECT

Bezprzewodowe systemy DECT do komunikacji VoIP

Ciekawszym rozwiązaniem pozwalającym na bezprzewodowe korzystanie z telefonii VoIP bez wykorzystywania WiFi, jest zastosowanie telefonów działających w standardzie DECT.

Zastosowanie telefonów z bezprzewodową transmisją głosu w standardzie DECT, eliminuje wszystkie ważniejsze wady występujące w przypadku telefonów korzystających z sieci WiFi. Nie ma tu problemu związanego z żywotnością baterii i koniecznością częstego jej ładowania, szczególnie wtedy, gdy zasięg sieci WiFi jest słaby. Nie ma też problemu niejednorodności zasięgu sieci bezprzewodowej WiFi oraz wynikającej z tego obniżonej szybkości transmisji danych pomiędzy telefonem a punktem dostępowym, ewentualnie innych problemów wynikających ze specyfiki tego rodzaju dostępu bezprzewodowego, np. zajęcie i zakłócanie kanałów transmisyjnych przez inne urządzenia w sieci bezprzewodowej. Standard DECT jest odporny na tego typu problemy.

Aby stworzyć system oparty na telefonach bezprzewodowych działających w standardzie DECT, można zastosować trzy główne modele realizując takie wdrożenie.

Pierwszy model jest bardzo prosty, jeśli nie banalny, ale w praktyce okazuje się, że jest często zapomniany i niewykorzystywany. Model ten polega na zastosowaniu zwykłej bramki VoIP, do której można podłączyć telefon bezprzewodowy pracujący we wspomnianym standardzie. Dzięki temu, bramkę VoIP możemy ulokować w dogodnym dla nas miejscu, gdzie jest łatwy dostęp do jej kablowego podłączenia do sieci Internet, natomiast do bramki VoIP można podłączyć bazę tradycyjnego telefonu bezprzewodowego wraz ze słuchawką. Z punktu widzenia takiego zestawu telefonicznego, podłączona linia telefoniczna z bramki VoIP jest zwykłą linią telefoniczną i działa tak samo jakby była to linia doprowadzona z sieci operatora telefonii tradycyjnej.

Zaletą tego rozwiązania jest uzyskanie mobilności w zakresie zasięgu bazy słuchawki (najczęściej do 50 metrów w pomieszczeniach) i łatwość użycia samej słuchawki, natomiast wadą jest fakt, że do każdej stworzonej za pośrednictwem bramki VoIP linii telefonicznej, trzeba podłączyć oddzielną bazę z własną słuchawką, aby każdy użytkownik miał dostęp do swojego numeru telefonicznego. Ponieważ nie można tu zalogować kilku słuchawek do jednej bazy tak, aby stworzyć bardziej złożony system, lepiej jest zastosować inne rozwiązanie opisane poniżej.

Rysunek: Telefony DECT podłączone do bramki VoIP

Rysunek: Telefony DECT podłączone do bramki VoIP

Legenda:

Gniazdo WAN (typu RJ-45) - podłączenie od strony Internetu

Gniazdo WAN (typu RJ-45) - podłączenie od strony Internetu

Gniazdo LAN (typu RJ-45) - podłączenie: komputera, lokalnej sieci IP, urządzeń sieciowych

Gniazdo LAN (typu RJ-45) - podłączenie: komputera, lokalnej sieci IP, urządzeń sieciowych

Gniazdo FXS (typu RJ-11) - podłączenie aparatów telefonicznych

Gniazdo FXS (typu RJ-11) - podłączenie aparatów telefonicznych

Kabel komputerowy typu skrętka (Ethernet) zakończony wtykami typu RJ-45

Kabel komputerowy typu skrętka (Ethernet) zakończony wtykami typu RJ-45

Kabel telefoniczny płaski, dwu lub czterożyłowy zakończony wtykami typu RJ-11

Kabel telefoniczny płaski, dwu lub czterożyłowy zakończony wtykami typu RJ-11

 

Drugi model telefonii bezprzewodowej opartej na standardzie DECT to telefon VoIP posiadający bazę i słuchawkę z możliwością zalogowania do bazy kilku słuchawek, tak aby każda z nich mogła korzystać ze swojego numeru telefonii internetowej. Takie rozwiązanie umożliwia podłączenie bazy telefonu bezpośrednio do sieci Internet i skonfigurowania w niej kilku kont telefonicznych VoIP. Do bazy można również zalogować kilka słuchawek bezprzewodowych i tak przypisać skonfigurowane uprzednio konta telefonii VoIP, aby każda ze słuchawek pracowała z wykorzystaniem swojego konta telefonicznego VoIP, przez nie wykonywała połączenia wychodzące i z niego odbierała połączenia przychodzące.

Wielu producentów takich systemów i rozwiązań, umożliwia również podłączenie do bazy telefonicznej zwykłej, analogowej linii telefonicznej od tradycyjnego operatora usług telefonicznych, dzięki czemu mamy łącze backup’owe, w przypadku, gdy zawiedzie Internet lub sama telefonia VoIP. Użytkownicy otrzymują też możliwość wykonywania połączeń telefonicznych za pośrednictwem takiej linii telefonicznej, jeśli akurat w danej chwili jest taka potrzeba.

Rysunek: Telefon DECT VoIP podłączony bezpośrednio do routera z dodatkowymi słuchawkami

Rysunek: Telefon DECT VoIP podłączony bezpośrednio do routera z dodatkowymi słuchawkami

Legenda:

Gniazdo WAN (typu RJ-45) - podłączenie od strony Internetu

Gniazdo WAN (typu RJ-45) - podłączenie od strony Internetu

Gniazdo LAN (typu RJ-45) - podłączenie: komputera, lokalnej sieci IP, urządzeń sieciowych

Gniazdo LAN (typu RJ-45) - podłączenie: komputera, lokalnej sieci IP, urządzeń sieciowych

Kabel komputerowy typu skrętka (Ethernet) zakończony wtykami typu RJ-45

Kabel komputerowy typu skrętka (Ethernet) zakończony wtykami typu RJ-45

 

Plusem tego rozwiązania jest to, że pomiędzy słuchawkami telefonicznymi zalogowanymi do bazy, można przełączać połączenia i jest to realizowane w ramach systemu DECT, dzięki czemu nie obciąża to dostępu do Internetu. Niestety jest również minus, polegający na tym, że ze względu na pewne ograniczenia takich rozwiązań, w jednym momencie z połączeń mogą korzystać na przykład tylko dwaj użytkownicy, ewentualnie trzeci, przez analogową linię telefoniczną podłączoną do bazy systemu. Niemniej, to rozwiązanie jest bardzo przyjazne dla użytkowników z punktu widzenia stworzenia małego systemu telefonicznego zastępującego np. centralkę telefoniczną.

I wreszcie trzeci model jest rozwinięciem i połączeniem drugiego modelu z koncepcją sieci bezprzewodowej WiFi i sieci komórkowej GSM. Polega on na zbudowaniu sieci radiowej opartej na stacjach bazowych, które stanowią trzon rozwiązania w zakresie logiki połączeń oraz repeater’ach rozszerzających zasięg bezprzewodowej sieci telefonicznej, ale nie realizujących żadnych zaawansowanych funkcjonalności jak stacje bazowe. Stanowią one jedynie zakończenie sieci bezprzewodowej na jej obrzeżach jako jej ostatni fragment. Rozwiązanie to jest dedykowane dla miejsc i lokalizacji, w których pokrycie siecią bezprzewodową musi być zrealizowane na dużych przestrzeniach, na przykład w biurowcach, gdzie trzeba pokryć zasięgiem duże powierzchnie.

Systemy tego typu zapewniają roaming pomiędzy poszczególnymi stacjami bazowymi DECT, dzięki czemu ze słuchawkami zalogowanymi do tak stworzonego systemu, można się swobodnie przemieszczać, być w ciągłym zasięgu, a w czasie trwającej rozmowy nie martwić się o sytuację, w której rozmowa będzie przerwana w momencie wyjścia poza zasięg danej stacji bazowej.

W tym rozwiązaniu, stacje bazowe tworzą inteligentny system lokalnej telefonii bezprzewodowej, działający jak standardowa, rozbudowana sieć WiFi lub jak sieć GSM w skali mikro. Inteligencja systemu może być rozproszona i być realizowana jednocześnie we wszystkich stacjach bazowych lub być realizowana za pomocą oddzielnego kontrolera, odpowiadającego za wszystkie realizowane procesy w całym bezprzewodowym systemie.

Użytkownicy takiego rozwiązania, mogą za pośrednictwie swoich bezprzewodowych słuchawek, używać numerów miejskich i wewnętrznych lub obu jednocześnie, dzięki temu, że słuchawki mogą korzystać z zasobów albo lokalnej centralki IPPBX albo wirtualnej centrali telefonicznej dostarczanej jako całościowe rozwiązanie przez operatora VoIP. Mogą korzystać również z funkcjonalności i usług, które są dostępne na platformie IPPBX lub operatora VoIP w zakresie przydzielonych uprawnień przez administratora systemu. Zazwyczaj do tego typu rozwiązań, można przyłączyć od kilkudziesięciu do nawet kilkuset użytkowników, ale pamiętać trzeba o tym, że różne systemy oferują różną liczbę jednoczesnych połączeń, które mogą być realizowane w jednym czasie, dlatego przed jego wdrożeniem, należy sprawdzić, czy liczba jednoczesnych połączeń będzie wystarczająca w przypadku zastosowania wybranego systemu dla danego wdrożenia.


Jesteś zainteresowany/a tym rozwiązaniem? Chcesz skorzystać, wdrożyć lub kupić? Wyślij poniższy formularz do firmy obsługującej tą część w serwisie Operatorzy.pl.

Jesteś zainteresowany/a tym rozwiązaniem? Chcesz skorzystać, wdrożyć lub kupić? Wyślij poniższy formularz do firmy obsługującej tą część w serwisie Operatorzy.pl.

* - Pola wymagane

Dodatkowe informacje dotyczące prezentowanego tekstu i grafik: Ten teks i grafiki są autorskimi tekstami i grafikami redakcji Operatorzy.pl. Jeśli chcesz wykorzystać ten tekst lub grafikę w swoich materiałach, podaj źródło i link do strony źródłowej serwisu Operatorzy.pl.

 

HUAWEI Global Industry Vision 2025: roboty przewodnicy dla niewidomych i inne wizje inteligentnego świata

24.04.2018 HUAWEI Global Industry Vision 2025: roboty przewodnicy dla niewidomych i inne wizje inteligentnego świata Huawei opublikował raport Global Industry Vision (GIV) 2025, zawierający ilościowe i jakościowe prognozy dotyczące przyszłości przemysłu i społeczeństwa. Według raportu, do 2025 r. wszystkie urządzenia będą wyposażone w czujniki zbierające bodźce z otoczenia oraz będą wzajemnie połączone, prowadząc nas do w pełni inteligentnego świata.

Nowy oddział we Francji: innovaphone ogłosiła utworzenie nowej spółki zależnej we Francji

24.04.2018 Nowy oddział we Francji: innovaphone ogłosiła utworzenie nowej  spółki zależnej we Francji Wraz z powstaniem spółki zależnej "innovaphone SAS", niemiecki specjalista ds. profesjonalnych systemów komunikacyjnych dla biznesu, rozszerzył zakres swojej działalności na rynku francuskim.

DS 7 jako pierwszy samochód wyposażony w HUAWEI Connected Car

20.04.2018 DS 7 jako pierwszy samochód wyposażony w HUAWEI Connected Car DS 7 to pierwszy samochód wyposażony w Huawei Connect Car. Zaprezentowano go na konferencji Huawei Eco-Partner 2018. Jest to pierwszy efekt współpracy Huawei i Grupy PSA przy największym na świecie projekcie samochodowym kooperującym z OEM (Original Equipment Manufacturer,), który został ogłoszony w listopadzie 2017 roku. DS 7 jest dowodem zaangażowania firmy Huawei w ciągłe innowacje i inwestycje w sektorze motoryzacyjnym.

Zabezpieczenie DNS (Domain Name System) jako kolejna warstwa ochrony dla użytkowników końcowych, wzbogaci pakiet Total Security Suite

19.04.2018 Zabezpieczenie DNS (Domain Name System) jako kolejna warstwa ochrony dla użytkowników końcowych, wzbogaci pakiet Total Security Suite Kraków, dnia 19.04.2018 r. – Firma Bakotech, wyłączny dystrybutor rozwiązań firmy WatchGuard w Polsce, informuje, że WatchGuard udoskonalił pakiet Total Security Suite dodając do niego warstwę DNS, która chroni użytkowników końcowych przed atakami phishingowymi

Chaos Gears chce przenieść firmy z całego świata do chmury

18.04.2018 Chaos Gears chce przenieść firmy z całego świata do chmury Passus SA inwestuje w spółkę realizującą projekty cloud dla dużych organizacji i start-upów

HUAWEI Demo Truck Road Show ponownie w Polsce

16.04.2018 HUAWEI Demo Truck Road Show ponownie w Polsce W dniach 16-20 kwietnia br. do Polski ponownie zawita HUAWEI Demo Truck. W ciągu 5 dni zaproszeni goście będą mogli zapoznawać się z najnowszymi trendami oraz innowacyjnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT), które mają wspomóc transformację cyfrową. Hasłem tegorocznego Road Show jest „Roads to a Better Future”.

TomTom otwiera ośrodek inżynieryjny w Poznaniu i wzmacnia swoją pozycję na rynku

12.04.2018 TomTom otwiera ośrodek inżynieryjny w Poznaniu i wzmacnia swoją pozycję na rynku TomTom (TOM2) oficjalnie otworzył nową powierzchnię biurową w Poznaniu, tym samym umożliwiając firmie dalszy rozwój m.in. w zakresie sztucznej inteligencji i machine learning. Specjaliści z tego centrum inżynieryjnego będą ściśle współpracować z Urzędem Miasta Poznania i naukowcami, aby kształtować przyszłość mobilności.

20 lat sklepu www Komputronik

12.04.2018 20 lat sklepu www Komputronik Ponad 20 lat stażu w sieci, miliony przeprowadzonych transakcji… komputronik.pl świętuje swoje okrągłe urodziny! Z tej okazji na klientów czeka nuta nostalgii i specjalne promocje.

PLFON na targach Electronics Show

11.04.2018 PLFON na targach Electronics Show Już w najbliższy weekend w Ptak Warsaw Expo w podwarszawskim Nadarzynie odbędą się Międzynarodowe Targi Elektroniki Użytkowej Electronics Show 2018, podczas których swoje rozwiązania pokaże firma Peoplefone Polska działająca pod marką PLFON.