Telefony VoIP DECT

Bezprzewodowe systemy DECT do komunikacji VoIP

Ciekawszym rozwiązaniem pozwalającym na bezprzewodowe korzystanie z telefonii VoIP bez wykorzystywania WiFi, jest zastosowanie telefonów działających w standardzie DECT.

 

Zastosowanie telefonów z bezprzewodową transmisją głosu w standardzie DECT, eliminuje wszystkie ważniejsze wady występujące w przypadku telefonów korzystających z sieci WiFi. Nie ma tu problemu związanego z żywotnością baterii i koniecznością częstego jej ładowania, szczególnie wtedy, gdy zasięg sieci WiFi jest słaby. Nie ma też problemu niejednorodności zasięgu sieci bezprzewodowej WiFi oraz wynikającej z tego obniżonej szybkości transmisji danych pomiędzy telefonem a punktem dostępowym, ewentualnie innych problemów wynikających ze specyfiki tego rodzaju dostępu bezprzewodowego, np. zajęcie i zakłócanie kanałów transmisyjnych przez inne urządzenia w sieci bezprzewodowej. Standard DECT jest odporny na tego typu problemy.

Aby stworzyć system oparty na telefonach bezprzewodowych działających w standardzie DECT, można zastosować trzy główne modele realizując takie wdrożenie.

 

Pierwszy model jest bardzo prosty, jeśli nie banalny, ale w praktyce okazuje się, że jest często zapomniany i niewykorzystywany. Model ten polega na zastosowaniu zwykłej bramki VoIP, do której można podłączyć telefon bezprzewodowy pracujący we wspomnianym standardzie. Dzięki temu, bramkę VoIP możemy ulokować w dogodnym dla nas miejscu, gdzie jest łatwy dostęp do jej kablowego podłączenia do sieci Internet, natomiast do bramki VoIP można podłączyć bazę tradycyjnego telefonu bezprzewodowego wraz ze słuchawką. Z punktu widzenia takiego zestawu telefonicznego, podłączona linia telefoniczna z bramki VoIP jest zwykłą linią telefoniczną i działa tak samo jakby była to linia doprowadzona z sieci operatora telefonii tradycyjnej.

 

Zaletą tego rozwiązania jest uzyskanie mobilności w zakresie zasięgu bazy słuchawki (najczęściej do 50 metrów w pomieszczeniach) i łatwość użycia samej słuchawki, natomiast wadą jest fakt, że do każdej stworzonej za pośrednictwem bramki VoIP linii telefonicznej, trzeba podłączyć oddzielną bazę z własną słuchawką, aby każdy użytkownik miał dostęp do swojego numeru telefonicznego. Ponieważ nie można tu zalogować kilku słuchawek do jednej bazy tak, aby stworzyć bardziej złożony system, lepiej jest zastosować inne rozwiązanie opisane poniżej.

 

Rysunek: Telefony DECT podłączone do bramki VoIP

Rysunek: Telefony DECT podłączone do bramki VoIP

Legenda:

Gniazdo WAN (typu RJ-45) - podłączenie od strony Internetu

Gniazdo WAN (typu RJ-45) - podłączenie od strony Internetu

Gniazdo LAN (typu RJ-45) - podłączenie: komputera, lokalnej sieci IP, urządzeń sieciowych

Gniazdo LAN (typu RJ-45) - podłączenie: komputera, lokalnej sieci IP, urządzeń sieciowych

Gniazdo FXS (typu RJ-11) - podłączenie aparatów telefonicznych

Gniazdo FXS (typu RJ-11) - podłączenie aparatów telefonicznych

Kabel komputerowy typu skrętka (Ethernet) zakończony wtykami typu RJ-45

Kabel komputerowy typu skrętka (Ethernet) zakończony wtykami typu RJ-45

Kabel telefoniczny płaski, dwu lub czterożyłowy zakończony wtykami typu RJ-11

Kabel telefoniczny płaski, dwu lub czterożyłowy zakończony wtykami typu RJ-11

 

Drugi model telefonii bezprzewodowej opartej na standardzie DECT to telefon VoIP posiadający bazę i słuchawkę z możliwością zalogowania do bazy kilku słuchawek, tak aby każda z nich mogła korzystać ze swojego numeru telefonii internetowej. Takie rozwiązanie umożliwia podłączenie bazy telefonu bezpośrednio do sieci Internet i skonfigurowania w niej kilku kont telefonicznych VoIP. Do bazy można również zalogować kilka słuchawek bezprzewodowych i tak przypisać skonfigurowane uprzednio konta telefonii VoIP, aby każda ze słuchawek pracowała z wykorzystaniem swojego konta telefonicznego VoIP, przez nie wykonywała połączenia wychodzące i z niego odbierała połączenia przychodzące.

 

Wielu producentów takich systemów i rozwiązań, umożliwia również podłączenie do bazy telefonicznej zwykłej, analogowej linii telefonicznej od tradycyjnego operatora usług telefonicznych, dzięki czemu mamy łącze backup’owe, w przypadku, gdy zawiedzie Internet lub sama telefonia VoIP. Użytkownicy otrzymują też możliwość wykonywania połączeń telefonicznych za pośrednictwem takiej linii telefonicznej, jeśli akurat w danej chwili jest taka potrzeba.

 

Rysunek: Telefon DECT VoIP podłączony bezpośrednio do routera z dodatkowymi słuchawkami

Rysunek: Telefon DECT VoIP podłączony bezpośrednio do routera z dodatkowymi słuchawkami

Legenda:

Gniazdo WAN (typu RJ-45) - podłączenie od strony Internetu

Gniazdo WAN (typu RJ-45) - podłączenie od strony Internetu

Gniazdo LAN (typu RJ-45) - podłączenie: komputera, lokalnej sieci IP, urządzeń sieciowych

Gniazdo LAN (typu RJ-45) - podłączenie: komputera, lokalnej sieci IP, urządzeń sieciowych

Kabel komputerowy typu skrętka (Ethernet) zakończony wtykami typu RJ-45

Kabel komputerowy typu skrętka (Ethernet) zakończony wtykami typu RJ-45

 

Plusem tego rozwiązania jest to, że pomiędzy słuchawkami telefonicznymi zalogowanymi do bazy, można przełączać połączenia i jest to realizowane w ramach systemu DECT, dzięki czemu nie obciąża to dostępu do Internetu. Niestety jest również minus, polegający na tym, że ze względu na pewne ograniczenia takich rozwiązań, w jednym momencie z połączeń mogą korzystać na przykład tylko dwaj użytkownicy, ewentualnie trzeci, przez analogową linię telefoniczną podłączoną do bazy systemu. Niemniej, to rozwiązanie jest bardzo przyjazne dla użytkowników z punktu widzenia stworzenia małego systemu telefonicznego zastępującego np. centralkę telefoniczną.

 

I wreszcie trzeci model jest rozwinięciem i połączeniem drugiego modelu z koncepcją sieci bezprzewodowej WiFi i sieci komórkowej GSM. Polega on na zbudowaniu sieci radiowej opartej na stacjach bazowych, które stanowią trzon rozwiązania w zakresie logiki połączeń oraz repeater’ach rozszerzających zasięg bezprzewodowej sieci telefonicznej, ale nie realizujących żadnych zaawansowanych funkcjonalności jak stacje bazowe. Stanowią one jedynie zakończenie sieci bezprzewodowej na jej obrzeżach jako jej ostatni fragment. Rozwiązanie to jest dedykowane dla miejsc i lokalizacji, w których pokrycie siecią bezprzewodową musi być zrealizowane na dużych przestrzeniach, na przykład w biurowcach, gdzie trzeba pokryć zasięgiem duże powierzchnie.

 

Systemy tego typu zapewniają roaming pomiędzy poszczególnymi stacjami bazowymi DECT, dzięki czemu ze słuchawkami zalogowanymi do tak stworzonego systemu, można się swobodnie przemieszczać, być w ciągłym zasięgu, a w czasie trwającej rozmowy nie martwić się o sytuację, w której rozmowa będzie przerwana w momencie wyjścia poza zasięg danej stacji bazowej.

 

W tym rozwiązaniu, stacje bazowe tworzą inteligentny system lokalnej telefonii bezprzewodowej, działający jak standardowa, rozbudowana sieć WiFi lub jak sieć GSM w skali mikro. Inteligencja systemu może być rozproszona i być realizowana jednocześnie we wszystkich stacjach bazowych lub być realizowana za pomocą oddzielnego kontrolera, odpowiadającego za wszystkie realizowane procesy w całym bezprzewodowym systemie.

 

Użytkownicy takiego rozwiązania, mogą za pośrednictwie swoich bezprzewodowych słuchawek, używać numerów miejskich i wewnętrznych lub obu jednocześnie, dzięki temu, że słuchawki mogą korzystać z zasobów albo lokalnej centralki IPPBX albo wirtualnej centrali telefonicznej dostarczanej jako całościowe rozwiązanie przez operatora VoIP. Mogą korzystać również z funkcjonalności i usług, które są dostępne na platformie IPPBX lub operatora VoIP w zakresie przydzielonych uprawnień przez administratora systemu. Zazwyczaj do tego typu rozwiązań, można przyłączyć od kilkudziesięciu do nawet kilkuset użytkowników, ale pamiętać trzeba o tym, że różne systemy oferują różną liczbę jednoczesnych połączeń, które mogą być realizowane w jednym czasie, dlatego przed jego wdrożeniem, należy sprawdzić, czy liczba jednoczesnych połączeń będzie wystarczająca w przypadku zastosowania wybranego systemu dla danego wdrożenia.


Dodatkowe informacje dotyczące prezentowanego tekstu i grafik: Ten teks i grafiki są autorskimi tekstami i grafikami redakcji Operatorzy.pl. Jeśli chcesz wykorzystać ten tekst lub grafikę w swoich materiałach, podaj źródło i link do strony źródłowej serwisu Operatorzy.pl.