Klawiatura numeryczna w telefonie VoIP

Z jakich klawiszy składa się klawiatura w telefonie internetowym?

Klawiatura numeryczna w telefonie VoIP składa się z dwunastu przycisków: cyfry od 1 do 9 oraz 0 służą do wybierania numerów telefonicznych. Oprócz tego mamy do dyspozycji dwa klawisze funkcyjne: gwiazdka [*] i kratka [#] nazywana również: krzyżyk, płotek (ang. hash). Klawiszami oprócz wybierania cyfr, można wybierać też litery, na przykład w celu wpisania kontaktu w książce telefonicznej telefonu (lub znalezienia właściwego kontaktu) lub wpisania hasła odblokowującego zaawansowane funkcje w menu telefonu VoIP. Jakie litery i znaki są przypisane jakim klawiszom w telefonie VoIP?

 • cyfra 1 - bez przypisanych liter, ale znaki specjalne, jak np.: /:,!;$^|
 • cyfra 2 - litery ABC
 • cyfra 3 - litery DEF
 • cyfra 4 - litery GHI
 • cyfra 5 - litery JKL
 • cyfra 6 - litery MNO
 •  
 • cyfra 7 - litery PQRS
 • cyfra 8 - litery TUV
 • cyfra 9 - litery WXYZ
 • cyfra 0 - bez przypisanych liter, ale spacja i znaki specjalne, jak np.: ~?>'<"
 • klawisz * - bez przypisanych liter, ale znaki specjalne, jak np.: .@*&%[]_
 • klawisz # - bez przypisanych liter, ale znaki specjalne, jak np.: #+-=(){}

Aby na wyświetlaczu telefonu pokazała się właściwa litera lub znak specjalny, należy wcisnąć dany klawisz odpowiednią ilość razy w krótkich odstępach czasu. Po pierwszym wciśnięciu danego klawisza, wyświetlane są dostępne pod nim: cyfra, mała i duża litera, znak specjalny, dlatego w przypadku liter możemy używać małych i wielkich liter, operując jedynie danym klawiszem bez używania jak na klawiaturze komputera przycisku "Shift".

 

Klawisz hash [#] w telefonie VoIP ma specjalne znaczenie, ponieważ służy do przyśpieszenie wybierania numeru telefonicznego, ponieważ w telefonii VoIP standardowo systemy oczekują na kolejne cyfry wciskane przez dzwoniącego przez 4 sekundy. Jeśli kolejna cyfra nie zostanie wciśnięta, system telefonu VoIP uznaje, że nastąpił koniec wybierania numeru i wysyła go do serwera realizującego połączenia telefoniczne w telefonii VoIP. Jeśli chcemy przyśpieszyć wybieranie numeru telefonicznego, wciskamy na klawiaturze numerycznej krzyżyk [#] po ostatniej cyfrze numeru telefonicznego, przez co telefon dostaje informację, że może już wysłać całą sekwencję do serwera VoIP.

 

Klawisz gwiazdka [*] w telefonie VoIP ma również ważne zastosowanie, ponieważ używając na przykład zestawu znaków typu "gwiazdka cyfra cyfra" możemy włączać i wyłączać różne funkcje w telefonie. Na przykład w telefonach marki Linksys i Cisco po podniesieniu słuchawki telefonicznej i wybraniu kodu: *56 włączana jest funkcja Call Waiting, która powoduje, że w trakcie trwającej rozmowy telefon może przyjąć kolejną rozmowę telefoniczną (druga osoba dzwoniąca do nas - gdy już rozmawiamy przez telefon - nie usłyszy w swojej słuchawce sygnału zajętości, usłyszy sygnał dzwonienia, a w naszej słuchawce podczas rozmowy usłyszymy krótki sygnał informujący nas o połączeniu oczekującym). W telefonach Grandstream tą funkcję włączymy kodem *51. Funkcję Call Waiting można deaktywować w telefonach Linksys i Cisco podnosząc słuchawkę telefoniczną (względnie wciskając klawisz rozmowy głośnomówiącej) i wybierając kod: *57 (gdy funkcja Call Waiting jest wyłączona, druga dzwoniąca do nas osoba usłyszy w swojej słuchawce sygnał zajętości - jak w klasycznym telefonie stacjonarnym, podłączonym do zwykłej, analogowej linii telefonicznej. W telefonach Grandstream funkcję Call Waiting wyłączymy za pomocą kodu *50.

 

Konstrukcja klawiatury numerycznej w telefonie VoIP nie odbiega niczym od klawiatur tego typu w tradycyjnych telefonach stacjonarnych, klawisze wykonane z plastiku jak i cała obudowa telefonu są umieszczone na gumowych, kopułkowych membranach, membrana po wciśnięciu klawisza styka się wbudowanym w nią elementem przewodzącym prąd z powierzchnią płytki drukowanej umieszczonej pod nią, co z kolei powoduje zamknięcie obwodu elektrycznego i wyświetlenie cyfry na wyświetlaczu telefonu oraz zapamiętanie tej cyfry przez telefon do dalszej analizy w zakresie wybieranych numerów telefonicznych. Dlatego należy dbać o właściwą czystość klawiatury w telefonie IP, aby nie nastąpiła sytuacja w której wciśnięty klawisz nie powróci do swojego pierwotnego położenia - wciśnięty na stałe klawisz danej cyfry, będzie cały czas wysyłał impulsy elektryczne do procesora w systemie naszego telefonu internetowego i ostatecznie trwale zablokuje nasz telefon.

 

Na koniec można dodać informację, że w niektórych telefonach VoIP istnieje również możliwość blokownia klawiatury w celu uniemożliwienia wybierania numerów telefonicznych, a jej zablokowanie i odblokowanie jest możliwe przy użyciu odpowiedniego kodu PIN, który najczęściej jest definiowany po zalogowaniu się do telefonu poprzez interfejs webowy telefonu (za pośrednictwem przeglądarki internetowej).