Archiwalne

Wstrzymana zmiana regulaminu PTK Centertel

09.05.2008

Wojewódzki Sąd Administracyjny wstrzymał wykonanie decyzji Prezesa UKE nakazującej PTK Centertel (operator sieci Orange) zmianę treści umów i regulaminu świadczenia usług.

Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 31 stycznia 2008 r. nakazującej Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. usunięcie nieprawidłowości polegających na braku w treści zawieranych umów o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz w treści umów zawieranych na odległość - postanowień umownych wymaganych przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, a także usunięcie nieprawidłowości we wskazanych regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych - niezgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej. Wykonanie przez PTK Centertel nałożonych obowiązków miało nastąpić w terminie do 1 maja 2008 r.

W uzasadnieniu postanowienia z dnia 24 kwietnia 2008 r. Sąd stwierdził, iż zostały spełnione przesłanki uzasadniające wstrzymanie zaskarżonego aktu. Zdaniem Sądu wykonanie decyzji Prezesa UKE z dnia 31 stycznia 2008 r. może spowodować dla PTK Centertel niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudne do odwrócenia skutki finansowe istotne dla dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

W dniu 5 maja 2008 r. na powyższe postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zostało złożone zażalenie Prezesa UKE. Wniesienie jednak zażalenia nie powoduje wstrzymania wykonania postanowienia Sądu z dnia 24 kwietnia 2008r.
Oznacza to, że PTK Centertel nie ma obowiązku wykonywania decyzji Prezesa UKE. W konsekwencji nie jest możliwym, w zaistniałym stanie sprawy, egzekwowanie od Spółki obowiązku nałożonego decyzją Prezesa UKE, nakazującego dostosowanie zapisów regulaminów i wzorów umów do przepisów Prawa telekomunikacyjnego.

Niezależnie od wydanego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, sprawa odwołania PTK Centertel od decyzji Prezesa UKE z 31 stycznia 2008 r. nadal jest w toku rozpatrywania przez Sąd. Wyrok w tej sprawie nie został jeszcze ogłoszony.

źródło: UKE

News Kup tablet Galaxy - zyskasz 800 zł

Najnowsza promocja tabletów Samsung Galaxy - możliwość zakupu urządzenia ze zwrotem do 800 zł. czytaj więcej

News Konkurs "Łap wakacje marzeń z T-Mobile"

Chcesz wygrać voucher o wartości 15 000 zł? Weź udział w konkursie "Łap wakacje marzeń z T-Mobile". czytaj więcej

News Kto powinien wykonywać tłumaczenia instrukcji obsługi? Dlaczego najwyższa jakość przekładu jest tak ważna? Sprawdźmy!

Tłumaczenie instrukcji obsługi to zadanie nie dla laika, a tym bardziej nie jest to treść, którą można „wrzucić” do internetowego translatora. W każdej sytuacji taki dokument powinien przetłumaczyć profesjonalista. Błędy w przekładzie zwykle przekładają się na nieprawidłowe użytkowanie urządzeń i maszyn, co z kolei może narazić na niebezpieczeństwo osobę, która je używa. czytaj więcej