Archiwalne

Wstrzymana zmiana regulaminu PTK Centertel

09.05.2008

Wojewódzki Sąd Administracyjny wstrzymał wykonanie decyzji Prezesa UKE nakazującej PTK Centertel (operator sieci Orange) zmianę treści umów i regulaminu świadczenia usług.

Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 31 stycznia 2008 r. nakazującej Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. usunięcie nieprawidłowości polegających na braku w treści zawieranych umów o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz w treści umów zawieranych na odległość - postanowień umownych wymaganych przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, a także usunięcie nieprawidłowości we wskazanych regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych - niezgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej. Wykonanie przez PTK Centertel nałożonych obowiązków miało nastąpić w terminie do 1 maja 2008 r.

W uzasadnieniu postanowienia z dnia 24 kwietnia 2008 r. Sąd stwierdził, iż zostały spełnione przesłanki uzasadniające wstrzymanie zaskarżonego aktu. Zdaniem Sądu wykonanie decyzji Prezesa UKE z dnia 31 stycznia 2008 r. może spowodować dla PTK Centertel niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudne do odwrócenia skutki finansowe istotne dla dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

W dniu 5 maja 2008 r. na powyższe postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zostało złożone zażalenie Prezesa UKE. Wniesienie jednak zażalenia nie powoduje wstrzymania wykonania postanowienia Sądu z dnia 24 kwietnia 2008r.
Oznacza to, że PTK Centertel nie ma obowiązku wykonywania decyzji Prezesa UKE. W konsekwencji nie jest możliwym, w zaistniałym stanie sprawy, egzekwowanie od Spółki obowiązku nałożonego decyzją Prezesa UKE, nakazującego dostosowanie zapisów regulaminów i wzorów umów do przepisów Prawa telekomunikacyjnego.

Niezależnie od wydanego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, sprawa odwołania PTK Centertel od decyzji Prezesa UKE z 31 stycznia 2008 r. nadal jest w toku rozpatrywania przez Sąd. Wyrok w tej sprawie nie został jeszcze ogłoszony.

źródło: UKE

News Atrakcyjne biuro dla nowoczesnych i aktywnych pracowników

Nowoczesne, innowacyjne biura dbają nie tylko o dobry sprzęt do pracy dla swoich pracowników, ale również o ich zdrowie, w tym również to dotyczące postawy. W obecnych czasach nie wystarczy zagwarantować pracownikowi osobnego biurka, krzesła oraz komputera. Aktualnie pracownicy wymagają od pracodawców znacznie więcej, gdyż lata pracy przy komputerach w pozycji siedzącej uświadomiły, jak niebezpieczne to może być dla zdrowia. Jak przystosować biuro, by pracownikom znacznie lepiej mijał wyznaczony czas pracy? Co pozwoli utrzymać zdrowie w lepszej kondycji nawet podczas pracy przed komputerem?

1. Praca naprzemienna - raz na stojąco, raz na siedząco
2. Dobre krzesło biurowe jako klucz do wygodnej pracy
3. Biurko z regulacją wysokości - w czym tkwi jego fenomen?
4. Ćwiczenia w pracy - jak być aktywnym?
5. Akustyka w pracy, czyli sposób na skupienie i większą efektywność czytaj więcej

News Co to jest SLA w hostingu? Jakie SLA jest dobre? Sprawdź!

Bardzo często decydując się na korzystanie ze specjalistycznych usług czy zaawansowanych systemów informatycznych siłą rzeczy skazujemy się na wsparcie osób trzecich. Wynika to chociażby z braku odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji, dostępu do systemów itd. O ile zapewnienie ciągłości działania systemu czy dostępu usługi jest dla kluczowe dla Twojego biznesu powinieneś koniecznie zadbać o odpowiednie zapisy umowne lub wykupić dodatkowe SLA. Czym jest i jak działa SLA? Na co powinieneś zwrócić uwagę w kontekście usług hostingowych? czytaj więcej