Archiwalne

TELE2 Polska inauguruje kampanię "No CO2"

29.10.2007

Firma TELE2 Polska przedstawiła raport z wyników badania „Świadomość ekologiczna Polaków”. Publikacją raportu zainaugurowana została kampania No CO2 – nie dla niepotrzebnej emisji dwutlenku węgla.

Kampania No CO2 jest jednym z elementów zaangażowania strategicznego TELE2 i realizacją ósmej zasady inicjatywy Global Compact (Global Compact – wezwanie Sekretarza Generalnego ONZ, Kofi Annana skierowane do biznesu, z apelem aby w swojej działalności kierował się dziesięcioma podstawowymi zasadami, z których 3 dotyczą środowiska naturalnego), dotyczącej podejmowania działań mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej w tym praktyk, które dążą do oszczędności energii oraz redukcji emisji dwutlenku węgla.

- Szwedzkie korzenie TELE2 odzwierciedlają nasz styl działania. Dlatego hasło „Po co płacić więcej?” rozumiemy nie tylko w kontekście oszczędności i gospodarności, ale również ekologii – mówi Piotr Nesterowicz, Dyrektor Generalny TELE2 Polska.

CO2 i globalne ocieplenie – to dla Polaków pojęcia z bliżej nieokreślonym przełożeniem na codzienne decyzje. W zdecydowanej większości przedstawiane są przez media w kontekście m. in. globalnych problemów z dostępnością wody pitnej, falami upałów, powodzi, suszy i dymiących kominów gigantycznych kombinatów.

Z badań TNS OBOP, wykonanych na zlecenie TELE2 wynika, że Polacy nie dostrzegają konkretnych powiązań na płaszczyźnie ekologia-ekonomia, dlatego trudno jest im odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu sami wpływają na emisję CO2 i co zrobić żeby nie płacić więcej niż jest to konieczne – zarówno w wymiarze ekologicznym jak i ekonomicznym.

Dlatego firma TELE2 Polska podjęła decyzję o zainicjowaniu kampanii na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla przez gospodarstwa domowe.

- Decydując się na kampanię No CO2, braliśmy pod uwagę spójność prowadzonych działań. Nasze produkty pozwalają minimalizować emisję dwutlenku węgla - np. szybkie łącza internetowe umożliwiają odbycie telekonferencji zamiast podróży samolotem, czy samochodem. A ponieważ TELE2 jest firmą pochodzącą ze Szwecji, eksponujemy wartości, które wiążą się z tym krajem: ekologia, prostota, funkcjonalność – dodaje Piotr Nesterowicz.

Kampania No CO2 jest przedsięwzięciem długoterminowym, uwzględniającym szereg działań skierowanych do pracowników, klientów TELE2 oraz szerokiej opinii publicznej. Kampania będzie przebiegać na kilku płaszczyznach: zdefiniowanie problemu, zwrócenie uwagi, zachęcenie do podejmowania działań poprzez eksponowanie przykładów.

Uruchomiona została również strona internetowa http://www.noco2.pl/.

Opiekę merytoryczną nad kampanią objęła Fundacja Nasza Ziemia. Patronami są SGH Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Newsweek Polska.

źródło: Tele2