Archiwalne

TPSA nie chce podpisać umowy z Tele2 na WLR

26.05.2008

Operator Tele2 poinformował, że Telekomunikacja Polska odmówiła zawarcia z Tele2 Polska nowej umowy, określającej warunki hurtowego dostępu do sieci (abonament w ramach WLR), zgodnie z treścią nowej oferty ramowej, wydanej przez Prezesa UKE w dniu 8 kwietnia 2008 roku.

Jak informuje Tele2, jednym z podnoszonych przez TPSA powodów odmowy podpisania nowej umowy jest fakt, że TPSA nadal realizuje na rzecz Tele2 i jej abonentów usługę WLR, na podstawie decyzji Prezesa UKE z 29 grudnia 2006 roku i w związku z tym nie ma obowiązku zawierania nowej umowy. Ponadto, zdaniem TP nowa oferta ramowa nie wprowadza żadnych różnic w stosunku do treści decyzji Prezesa UKE, regulującej dotychczasową współpracę firm.

Wg Tele2 oba argumenty TPSA są nieprawdzie, ponieważ TPSA jest prawnie zobowiązana (art. 34 ust. 2 pkt. 3 Pt) do zawierania umów o dostępie telekomunikacyjnym na warunkach nie gorszych niż określone w ofercie ramowej i nie ma tu żadnego znaczenia, czy dotychczasową współpracę reguluje inna
umowa, czy zastępująca ją decyzja regulatora.

Jak informuje dalej Tele2 nie jest też prawdą, że treść nowej oferty ramowej nie wprowadza żadnych
istotnych zmian w zakresie świadczenia usługi WLR. Treść nowej oferty ramowej obejmuje bowiem m.in. bardzo ważną dla wielu abonentów kwestię przenoszenia numerów od operatów WLR do innych sieci, która nie była zapisana w poprzednich decyzjach regulatora, w skutek czego TP odmawia
abonentom WLR przeniesienia numeru do innego operatora.

źródło: Tele2