Archiwalne

Tele2 chce nowej umowy z TPSA na WLR

21.04.2008

Tele2 Polska zwróciła się do Telekomunikacji Polskiej z wnioskiem o zawarcie nowej umowy, określającej warunki hurtowego dostępu do sieci (abonament w ramach WLR). Umowa przesłana do TP jest w pełni zgodna ze wzorem umowy załączonym do oferty ramowej wydanej przez Prezesa UKE w dniu 8 kwietnia br. (RIO 2008).

Zgodnie z art. 43 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne, TP jest zobowiązania do zawierania umów na
warunkach nie gorszych niż określone w RIO.

Nowa oferta ramowa, na podstawie której Tele2 wnioskuje o podpisanie umowy z TP, jest wynikiem przeprowadzenia analiz rynków 8 i 9 i uznania TP za przedsiębiorcę o znaczącej pozycji rynkowej na tych rynkach oraz nałożenia w związku z tym na TP odpowiednich obowiązków regulacyjnych. Te obowiązki
zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską, a jednym z nich jest również obowiązek świadczenia usługi hurtowego dostępu do sieci (WLR).

WG Tele2, podpisanie wyżej wymienionej umowy będzie też najprostszym sposobem rozwiązania - podnoszonych przez TP w ciągu ostatnich kilku tygodni - rzekomych wątpliwości dotyczących podstaw prawnych świadczenia usługi WLR na rzecz Tele2.

Ponieważ umowa jest zgodna ze wzorem załączonym do oferty - a więc nie wymaga żadnych dyskusji - Tele2 oczekuje, że TP niezwłocznie przystąpi do jej podpisania.

Jak informuje Tele2, jeśli TP nie będzie chciała podpisać wyżej wymienionej umowy lub będzie proponować warunki inne niż we wzorze umowy załączonym do oferty ramowej, będzie można to jednoznacznie zinterpretować jako odmowę realizacji obowiązków nałożonych decyzją Prezesa UKE, a zaakceptowanych przez Komisję Europejską. 

źródło: Tele2

News Narzędzia do projektowania 3D – zautomatyzowana budowa szaf sterowniczych i rozdzielnic

Szafy sterownicze to element automatyki umożliwiający wdrażanie nowoczesnej koncepcji przemysłu 4.0 w wielu branżach, od automatyki budynku po automatyzację innych procesów przemysłowych. Budowa sterowników kontrolujących funkcjonowanie urządzeń coraz częściej wymaga indywidualnego podejścia. Nowe technologie i bezprzewodowa komunikacja pozwoliły na odejście od koncentracji układów sterowania w centralach integrujących wszystkie moduły. Zamiast tego obecnie dużo częściej stawia się na budowę szaf sterowniczych, automatyzujących funkcjonowanie poszczególnych urządzeń lub układów. czytaj więcej

News BLIK - co to jest? W jaki sposób działa?

BLIK jest nowoczesnym, polskim standardem mobilnych płatności, który potrafi ułatwić życie wielu milionom ludzi począwszy od roku 2015. Dostarcza przy tym sporo przełomowych rozwiązań, takich jak choćby przelewy na numer telefonu, wypłaty gotówki z bankomatów bez zastosowania karty czy też łatwe oraz szybkie płatności przy wykorzystaniu płatniczych terminali. Spore rozpowszechnienie systemu sprawia, iż skorzystać z niego może w praktyce każdy z klientów instytucji mających uniwersalny profil. Cały czas dołączają do niego także następne banki. czytaj więcej

News O procesach, które warto przekazać zewnętrznemu partnerowi

Coraz więcej firm dostrzega korzyści płynące z outsourcingu. W zależności od profilu działalności, przedsiębiorcy decydują się przekazać w ręce specjalistów różne zadania. Jakie procesy najczęściej są przedmiotem umowy outsourcingu? czytaj więcej

News Czym jest MIX BOX dla dziecka?

Każda okazja jest dobra, by sprezentować dziecku nowy telefon. MIX BOX od T-Mobile to oferta, dzięki której można zyskać nowoczesny smartfon z dobraną do niego ofertą MIX. Poznaj szczegóły oferty MIX BOX od T-Mobile. czytaj więcej