Archiwalne

UKE poprawia umowę o rozliczeniach pomiędzy TELE2 i TPSA

01.02.2008

Prezes UKE uznał skargę Telekomunikacji Polskiej za słuszną i zmienił zapisy decyzji o rozliczeniach ryczałtowych z Tele2. 

W dniu 1 lutego 2008 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w trybie samokontroli (na mocy art. 47959 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego) wydał decyzję w sprawie zmiany wcześniejszej decyzji z dnia 4 stycznia 2008 r. w zakresie określenia użytkowników od jakich i do jakich może być kierowany ruch rozliczany w oparciu o Płaską Stawkę Interkonektową (PSI).

Decyzja z dnia 4 stycznia 2008 r. dotyczyła zmian w decyzji Prezesa UKE z dnia 30 marca 2007 r., która wprowadziła do Umowy o połączeniu sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. i Tele2 Polska Sp. z o.o. postanowień umożliwiających rozliczanie określonych usług międzyoperatorskich w oparciu o płaskie stawki interkonektowe.

W dniu 17 stycznia 2008 r. Telekomunikacja Polska S.A. złożyła za pośrednictwem Prezesa UKE odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od w/w decyzji. W odwołaniu TP podniosła m.in., że w skarżonej decyzji Prezes UKE dopuścił możliwość rozliczania ruchu zakańczanego z zagranicy w oparciu o PSI.

Z uwagi na fakt, że dotychczasowe rozstrzygnięcia Prezesa UKE w tym zakresie, wykluczały ruch międzynarodowy z rozliczania w oparciu o PSI, a także biorąc pod uwagę niedyskryminujące warunki współpracy międzyoperatorskiej wobec innych podmiotów na rynku telekomunikacyjnym, Prezes UKE uznał zarzut TP za słuszny i dokonał samokontroli skarżonej decyzji w powyższym zakresie.

Obecnie, po dokonanej zmianie, rozliczenia ruchu w oparciu o PSI pomiędzy TP i Tele2 obejmują usługi rozpoczęcia połączeń od abonentów lub zakończenia połączeń do abonentów. Usługi międzysieciowe rozliczane ryczałtowo nie obejmują natomiast zakończenia połączeń w sieci TP: do numerów, na których świadczone są usługi sieci inteligentnej, do numerów AUS, do numerów 0-20x, usługi tranzytu w sieci TP,  a także ruchu zakańczanego z zagranicy.

Decyzja Prezesa UKE z 1 lutego 2008 r. podlega natychmiastowemu wykonaniu.

źródło: UKE

News Drukarki etykiet Zebra - dlaczego warto je wybrać?

Drukarki etykiet służą do drukowania etykiet przy wykorzystaniu metody termicznej lub termotransferowej. Najczęściej wykorzystywane są do druku etykiet samoprzylepnych.

Wybór odpowiedniej drukarki etykiet ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania marki. Dlatego doskonałym rozwiązaniem będzie skorzystanie z drukarek etykiet Zebra, które charakteryzują się wysoką jakością i trwałością na długie lata. czytaj więcej

News Tani hosting - jak wybrać najlepszy?

Jedną z najważniejszych rzeczy, o jaką musi zatroszczyć się przedsiębiorca, jest odpowiednia strona internetowa. Wybór wielu osób pada na WordPress - właśnie na tym silniku działa spora część witryn. Niezależnie, czy zdecydujemy się skorzystać z WordPress czy innego systemu, będzie nam potrzebny odpowiedni hosting. Jak go wybrać? czytaj więcej

Play Play wybiera Ericsson, aby przyspieszyć budowę ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej

P4 sp. z o.o. („Play”), spółka zależna Play Communications S.A. (GPW: PLY), wybrała firmę Ericsson (NASDAQ: ERIC) jako dodatkowego partnera wspierającego rozbudowę własnej sieci telekomunikacyjnej, w oparciu o rozwiązania Ericsson Radio System. czytaj więcej