Archiwalne

Wyniki TELE2 Polska po pierwszym kwartale 2008

23.04.2008

Grupa TELE2 przedstawiła swoje wyniki za I kw. 2008 r. Podano również informacje o rezultatach polskiej spółki. Przychody TELE2 Polska, liczone w koronach szwedzkich, wzrosły w stosunku do I kw. 2007 roku o niemal 45 proc.

TELE2 AB, grupa telekomunikacyjna notowana na giełdzie z Sztokholmie, zaprezentowała swoje wyniki za pierwszy kwartał 2008 roku. Począwszy od tego raportu kwartalnego, TELE2 przedstawia również wyniki osiągane przez swoje poszczególne spółki, w tym TELE2 Polska.

Przychody TELE2 Polska ogółem wyniosły w I kw. 2008 roku 302 mln koron szwedzkich (SEK), co oznacza wzrost o blisko 45 proc. w porównaniu z I kw. 2007 roku. Wynik operacyjny (EBITDA) spółki wyniósł z I kw. 2008 roku 24 mln SEK i był aż o 800 proc. lepszy niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku (3 mln SEK).

Przez ostatnie kilka kwartałów wskaźnik EBIDTA dla usług telefonii stacjonarnej pozostaje na stabilnym, średnim poziomie ok. 13 proc. Dla całej firmy - z uwagi na ujemną EBITDA dla dostępu szerokopasmowego (-15 mln SEK w I kw. 2008), wskaźnik ten wynosi około 8 proc. Niemniej jednak wolna gotówka generowana przez firmę w ostatnich kwartałach (liczona jako różnica pomiędzy EBITDA i CAPEX) wynosi około 20 mln SEK.

- Udało się nam bardzo znacząco poprawić praktycznie wszystkie wskaźniki finansowe i to pomimo 13 proc. spadku liczby klientów w całym ubiegłym roku i rosnących nakładów, związanych z wejściem na rynek szerokopasmowego dostępu do Internetu. Było to możliwe m.in. dzięki znaczącej redukcji wskaźnika rezygnacji klientów, do czego w największym stopniu przyczyniła się możliwość oferowania naszym klientom atrakcyjnych, kompleksowych usług telefonicznych oraz internetowych – powiedział Piotr Nesterowicz, Dyrektor Generalny TELE2 Polska.

Łączna liczba klientów TELE2 Polska na koniec marca 2008 roku wyniosła 731 tys., w tym 716 tys. korzystało z usług telefonii stacjonarnej, a 15 tys. z szerokopasmowego dostępu do Internetu. Z usługi abonamentu w TELE2 (WLR) korzystało pod koniec I kw. 2008 już 65 proc. klientów TELE2 Polska.

Cała Grupa TELE2, obsługująca blisko 25 mln klientów w 15 krajach Europy, odnotowała w I kw. 2008 przychody w wysokości 10,378 mld SEK, co oznacza wzrost o 9 proc. w porównaniu z I kw. 2007 roku. EBITDA wzrosła w tym okresie o 13 proc. do 1,764 mld SEK (1,558 mld SEK), a zysk netto wyniósł 750 mln SEK i był ponad dwukrotnie wyższy niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego (301 mln SEK).

źródło: Tele2 Polska