Archiwalne

TPSA: Sąd przyznał rację TP w sprawie usługi WLR dla Tele2

04.06.2008

Telekomunikacja Polska informuje, że nie będzie od dziś przyłączać nowych klientów Tele2. To konsekwencja decyzji Sądu Apelacyjnego, który uznał 3 czerwca 2008, że uchylona wcześniej decyzja Urzędu Komunikacji Elektronicznej regulująca świadczenie przez TP usługi hurtowej sprzedaży abonamentu (WLR) na rzecz Tele2, traci rygor wykonalności. 

Pomimo decyzji Sądu Apelacyjnego, TP kierując się dobrem klientów, zdecydowała jednocześnie, że w chwili obecnej usługi dla dotychczasowych klientów Tele2 będą realizowane bez zmian. 

Telekomunikacja Polska od dawna wskazywała, że decyzja UKE regulująca świadczenie przez TP hurtowego dostępu do sieci na rzecz Tele2 jest wadliwa. Tego samego zdania był Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który 10 grudnia 2007 uznał ją za niezgodną z prawem i uchylił. 

„Wskazywaliśmy wtedy, że nie ma podstawy prawnej do dalszego świadczenia usługi WLR dla Tele2. Natomiast UKE twierdziło, że z uwagi na rygor natychmiastowej wykonalności decyzja powinna być realizowana. Regulator zagroził też, że nałoży na TP kilkuset milionową karę w przypadku jej niewykonywania - powiedział Maciej Rogalski dyrektor Pionu Współpracy Regulacyjnej Grupy TP. - W takiej sytuacji TP zdecydowała się dalej przyłączać klientów Tele2 i czekać na rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego, który teraz wstrzymał wykonywanie decyzji prezesa UKE. Oznacza to, że obecnie nie ma podstaw prawnych do jej realizacji i potwierdza słuszność prezentowanego przez nas od początku stanowiska". 

TPSA przypomna również, że po wyroku z dnia 10 grudnia 2007, TP uzyskał opinie dwóch wybitnych ekspertów, prof. dr hab. Andrzeja Marciniaka oraz prof. dr hab. Feliksa Zedlera, dowodzące że uchylona decyzja nie powinna być dalej realizowana. Firma starała się również porozumieć z Tele2 w celu ustalenia nowych warunków współpracy. Niestety negocjacje nie przyniosły rezultatu.

źródło: TPSA