Archiwalne

GTS Energis rozbuduje swoje sieci szkieletowe i metropolitalne we współpracy z Ciena i NextiraOne

14.01.2009

Ciena® Corporation, firma specjalizująca się w rozwiązaniach sieciowych, ogłosiła dzisiaj, że GTS Energis rozbuduje swoje optyczne sieci szkieletowe i sieci metropolitalne w Polsce w oparciu o oferowany przez Ciena optyczny system transportowy CoreStream® Agility Optical Transport System oraz zaawansowaną platformę usługową CN 4200™ FlexSelect® Advanced Services Platform.

Celem wdrożenia tych rozwiązań w sieci GTS, Ciena nawiązała współpracę z NextiraOne, czołową firmą na rynku usług telekomunikacyjnych w Europie, będącą jednocześnie partnerem programu Ciena BizConnect w Polsce.

GTS Energis to jeden z największych alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych na polskim rynku, świadczący zintegrowane usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw, w tym połączenia głosowe, dostęp do Internetu i transmisję danych. Posiada także jedno z najbardziej innowacyjnych centrów przetwarzania danych w Europie. Firma obsługuje ponad 7 000 klientów instytucjonalnych w całej Polsce. Ogólnopolska sieć optyczna GTS Energis ma strukturę pierścieniową, dzięki czemu najważniejsze punkty sieci są połączone przynajmniej na dwa sposoby celem zagwarantowania ciągłości usług.

“Udało nam się wykorzystać wysokowydajne rozwiązania oferowane przez Ciena w połączeniu z doświadczeniem NextiraOne w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych,” mówi Rafał Budweil, dyrektor ds. operacyjnych GTS Energis. “Oferowana przez Ciena platforma CoreStream umożliwia nam szybkie zwiększanie przepustowości w sposób ekonomiczny, natomiast elastyczność platformy CN 4200 pozwala na jednoczesną realizację wielu usług.”

GTS Energis rozbuduje swoją sieć szkieletową w oparciu o oferowany przez Ciena system CoreStream celem połączenia, przy pomocy szeregu łączy o przepustowości10 Gb/s, ponad 10 sieci regionalnych i miejskich, w tym Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Poznania. Platforma zapewnia GTS Energis bezprecedensową elastyczność w zakresie świadczenia usług i skalowalność pasma pozwalającą na realizację takich usług, jak Ethernet, SDH i OTN na żądanie, co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na pasmo wśród klientów korporacyjnych na terenie całego kraju. Ponadto, system CoreStream zapewnia GTS Energis łączność międzynarodową, umożliwiając połączenie Polski z siecią GTS w Europie Środkowej za pośrednictwem węzłów zainstalowanych w Niemczech i na Ukrainie.

Zapewniany przez system CoreStream niezwykle wysoki poziom niezawodności i dostępności usług umożliwia GTS Energis obsługę najważniejszych aplikacji swoich klientów przy zagwarantowaniu najwyższego poziomu odporności na uszkodzenia i najlepszych parametrów jakości usług zawartych w umowach SLA (Service Level Agreements). Ponadto, dzięki swojej modułowej architekturze system CoreStream zapewnia GTS Energis elastyczność pozwalającą na stopniowe zwiększanie przepustowości nawet do 3,2 terabita oraz uiszczanie opłat wyłącznie za rzeczywiście wykorzystywaną przepustowość.

Celem zwiększenia zakresu skalowalności i elastyczności w sieci metropolitalnej GTS Energis wdrożył także oferowaną przez Ciena platformę CN 4200, co pozwoliło na zbudowanie nowych łączy regionalnych i metropolitalnych zapewniających połączenie własnego centrum przetwarzania danych, jak również centrów przetwarzania danych klientów znajdujących się na terenie głównych obszarów metropolitalnych. Rodzina produktów CN 4200 umożliwia GTS Energis realizację szerokiej gamy usług przeznaczonych dla przedsiębiorstw, w tym zgodnych ze specyfikacją MEF usług Carrier Ethernet, SONET/SDH i sieci pamięci masowych, jak również budowę rozwiązań zapewniających ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstw (business continuity) w zakresie od 10 Mb/s do 40 Gb/s.

Platforma CN 4200 zapewnia połączenie zgodnej ze standardami technologii OTN (opartej na ITU G.709) z programowanymi portami optycznymi, umożliwiając GTS Energis realizację wielu usług na żądanie oraz szybkie reagowanie na zmieniające się wymagania klientów. Ponadto, przy pomocy platformy CN 4200 możliwa jest konwergencja i koncentracja wielu usług w jednym kanale, co pozwala na bardziej wydajne wykorzystanie pasma.

“W dzisiejszym otoczeniu gospodarczym użytkownicy z sektora przedsiębiorstw żądają coraz szerszego pasma, większej elastyczności i wyższego poziomu niezawodności sieci,” mówi Janusz Szymański, dyrektor zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie Ciena. “Nasze rozwiązania umożliwiają GTS Energis zaspokajanie właśnie takich potrzeb klientów korporacyjnych, zapewniając niezawodność i skalowalność niezbędną do obsługi najważniejszych aplikacji oraz elastyczność pozwalającą na zmianę realizowanych usług na żądanie. Przy wsparciu ze strony naszego partnera, NextiraOne, oferowane przez Ciena rozwiązania zdobywają coraz większą popularność na polskim rynku wśród dostawców usług telekomunikacyjnych, instytucji z sektora publicznego oraz w sieciach badawczych i edukacyjnych, w których planowane jest radykalne podniesienie poziomu sprawności i wydajności pracy sieci.”

źródło: Ciena