Archiwalne

DRSA o swoich wynikach za 2007

21.03.2008

Na koniec 2007 r. Długie Rozmowy S.A. odnotowały przychody ze sprzedaży na poziomie 82 mln PLN co oznacza wzrost o 17,4 % w stosunku do roku 2006. Zysk netto w 2007 roku wyniósł 3 mln PLN. Jak informuje Spółka, tak dobry wynik został osiągnięty dzięki rozwojowi współpracy z operatorami międzynarodowymi oraz wprowadzeniu na rynek nowych usług.

Grupa DRSA odnotowała na koniec 2007 roku przychody na poziomie 82 mln PLN oraz wynik Ebidta w granicach 4 mln PLN. Osiągnięta suma bilansowa Grupy wyniosła ponad 16 mln zł, natomiast zysk netto zanotowano na poziomie 3 mln PLN. Osiągnięte wyniki stawiają DRSA wśród istotnych graczy na rynku operatorów telekomunikacyjnych.

"Sprawdziły się nasze przewidywania odnośnie zysku za 2007 rok. Nasze plany na kolejny rok są równie ambitne. W 2008 roku chcemy osiągnąć wzrost zysku netto na poziomie co najmniej 5,4 mln PLN" - mówi Andrzej Bińkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej DRSA.

Żeby sprostać wymaganiom rynku i zapracować na kolejny wzrost przychodów DRSA zamierza wprowadzić m.in. szerokopasmowy dostęp do Internetu w oparciu o rozwiązania BSA, telewizje internetową oraz zaoferować usługi jako operator wirtualnej sieci mobilnej (MVNO).

Spółka zamierza także kontynuować konsekwentną politykę w zakresie redukcji kosztów oraz podnoszenia efektywności pracy.

źródło: DRSA