Archiwalne

Zmiana 10 umów Bitstream Access pomiędzy TP i innymi operatorami

06.03.2008

Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał decyzje o wprowadzeniu zmian w zakresie rezygnacji z usługi na danym łączu abonenckim w umowach o dostępie do sieci TP.

W dniu 5 marca 2008 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej  wydał 10 decyzji w sprawie zmiany umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych (usługa BSA – Bitstream Access), zawartych pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. i następującymi przedsiębiorcami:

  • Długie Rozmowy S.A.
  • eTel Sp. z o.o.
  • e-Telko Sp. z o.o.
  • ETOP Sp. z o.o.
  • Exatel S.A.
  • GTS Energis Sp. z o.o.
  • Intertele S.A.
  • Netia S.A.
  • Tele2 Polska Sp. z o.o.
  • Telefonia Dialog S.A.

Wprowadzone do umów zmiany dotyczyły możliwości rezygnacji z zamówienia usługi BSA (szertokopasmowy dostęp do Internetu) na danym łączu abonenckim. Dokonując tych zmian Prezes UKE podkreślił, że w przypadku braku świadczenia usługi BSA abonentowi operatora alternatywnego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi TP, operator alternatywny ponosi wymierne szkody spowodowane zaprzestaniem świadczenia usługi BSA.

Niewątpliwie takie sytuacje mogą negatywnie wpływać na wiarygodność i rzetelność przedsiębiorcy w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, a co za tym idzie na zmniejszenie ilości abonentów i odpływ przychodów. Dlatego też Prezes UKE uznał, że wprowadzone niniejszymi decyzjami opłaty wyrównawcze wnoszone przez TP będą stanowić sui generis rekompensatę dla operatorów alternatywnych.

Zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym Prezes UKE może z urzędu, w drodze decyzji, zmienić treść umowy o dostępie telekomunikacyjnym w przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia ochrony użytkowników końcowych, skutecznej konkurencji lub interoperacyjności usług. W celu zapewnienia niedyskryminujących warunków dla wszystkich użytkowników końcowych Prezes UKE uznał za konieczne dokonanie zmiany z urzędu wszystkich umów niezgodnych z ofertą ramową Bitstream Access.

Wg UKE decyzje Prezesa UKE w sprawie zmiany umów BSA powinny przyczynić się do wzrostu konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, a także umożliwić alternatywnym operatorom stworzenie oferty dla swoich abonentów, która mogłaby konkurować z ofertą detaliczną TP.

Decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

źródło: UKE

Wiadomości firmowe Cisco bezpiecznie łączy wymagające środowiska IoT i zdalne lokalizacje

• Cisco rozszerza sieć intuicyjną na najbardziej wymagające środowiska pracy; od zakładów chemicznych i rafinerii, po kopalnie.
• Cisco prezentuje wzmocnione przełączniki przemysłowe, punkty dostępowe oraz routery odporne na działanie wody, kurzu oraz inne ekstremalne warunki pracy.
• Cisco utrzymuje globalny ekosystem partnerów i deweloperów, takich jak Emerson, aby wprowadzać innowacje w platformach sieciowych. czytaj więcej

Wiadomości firmowe Cisco ujednolica narzędzia do współpracy i usprawnia ich działanie mechanizmami sztucznej inteligencji

• Ujednolicenie portfolio rozwiązań do współpracy ułatwi pracę użytkownikom i działom IT.
• Komunikator Cisco Jabber zostanie uzupełniony o funkcje podobne do tych, jakie posiada Webex Teams.
• Informacje na temat uczestników spotkania dostarczane przez mechanizmy sztucznej inteligencji będą dostępne w ramach portfolio rozwiązań do współpracy Cisco. Wcześniej funkcja People Insights była dostępna jedynie w aplikacji Webex Meetings.
czytaj więcej