Numer IMSI karty SIM

Co to jest numer IMSI przypisany do karty SIM i jaka jest jego budowa?

Każda karta SIM w Polsce i na świecie ma swój unikalny numer, który jednoznacznie ją identyfikuje oraz jednoznacznie identyfikuje kraj do którego jest przypisana i operatora, który wydał daną kartę SIM swojemu abonentowi. Może też określać numer telefonu, który został przypisany do karty SIM. Numer ten jest zapisany trwale w karcie SIM, jest również zapisany w rejestrze HLR (ang. Home Location Register) za pomocą którego możliwe jest identyfikowanie dostępności danego numeru komórkowego w danej sieci mobilnej.

Numer identyfikujący kartę SIM to numer IMSI (ang. International Mobile Subscriber Identity), który składa się z cyfr od 0 do 9. Służy do identyfikacji kart SIM wewnątrz systemów GSM. Struktura i budowa numeru IMSI jest jednoznacznie określona przez międzynarodową organizację International Telecommunication Union (ITU). Numer IMSI składa się z trzech części/bloków:

Reasumując, numer IMSI = kod MCC + kod MNC + numer MSIN.

 

Numer IMSI może składać się z maksymalnie 15 cyfr, a jego ostateczna długość jest zależna od tego dla jakiego kraju została wydana dana karta SIM, ze względu na długość zastosowanego kodu operatora/sieci MNC - 3 cyfry (standard północno-amerykański), 2 cyfry (standard europejski).

 

Numer IMSI karty SIM - budowa

Rysunek: budowa numeru IMSI

Przykład:

Numer IMSI: 260060123456789 oznacza:

  • kod kraju (MCC): Polska (260)
  • kod operatora w danym kraju (MNC): Play (06)
  • numer IMSI karty SIM: nadany w procesie produkcyjnym karty SIM (0123456789)

Zobacz również:

Kody MCC (Mobile Country Code) państw na świecie
Kody MNC (Mobile Network Code) operatorów i sieci komórkowych na świecie