Archiwalne

Zmiany organizacyjne w grupie GTS

29.10.2008

GTS Central Europe kontynuuje realizację przyjętej strategii, której celem jest zostanie regionalnym dostawcą dla operatorów i klientów biznesowych, zwiększając zakres i zasięg działania swoich biur regionalnych oraz międzynarodowych kanałów sprzedaży.

Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie działaniami na rynku regionalnym, GTS CE mianuje obecnego wiceprezesa, p. Davisa Amlanda, na stanowisko dyrektora ds. strategii grupy i rozwoju biznesowego. Davis Amland oficjalnie zacznie pełnić tę funkcję pod koniec bieżącego roku, ale już teraz będzie brać udział w dyskusjach strategicznych na poziomie regionalnym, wspomagając dyrektora generalnego grupy.

W związku z tą zmianą Artur Ostrowski od stycznia 2009 r. będzie zajmował stanowisko wiceprezesa i szefa regionalnego działu sprzedaży detalicznej i hurtowej.

Artur Ostrowski przeszedł do grupy GTS Group z firmy TeliaSonera International Carrier, gdzie pracował od roku 2000 na wielu stanowiskach w dziale sprzedaży w różnych krajach europejskich. Ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa i szefa regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji. Artur Ostrowski ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra oraz uzyskał dyplom EMBA na Politechnice Warszawskiej.

źródło: GTS Energis