Archiwalne

Utrzymana decyzja WLR dla GTS Energis

10.10.2008

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Telekomunikacji Polskiej S.A. od decyzji określającej warunki hurtowego dostępu do sieci TPSA dla spółki GTS Energis.

W dniu 9 października 2008 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił wyrok w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 21 listopada 2006 r. dotyczącej zmiany umowy o połączeniu sieci zawartej pomiędzy TPSA a GTS Energis Sp. z o.o. w zakresie usługi hurtowego dostępu do sieci TPSA (usługa WLR - Wholesale Line Rental).

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie TPSA. Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, iż zarzuty TPSA zawarte w odwołaniu nie zasługują na uwzględnienie.

Ponadto Sąd wskazał, że podziela w pełni argumentację Prezesa UKE. W ocenie Sądu, decyzja Prezesa UKE jest prawidłowa, a usługa WLR przyczyni się do realizacji przez Prezesa UKE celów regulacyjnych wskazanych w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Cele te to m. in. tworzenie warunków dla wspierania równoprawnej i skutecznej konkurencji oraz zapewnienie użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych.

Wyrok nie jest prawomocny.

źródło: UKE

News Marcin Kubit wzmacnia Grupę 3S w Warszawie

Marcin Kubit dołączył do Grupy 3S jako dyrektor oddziału w Warszawie. Ten doświadczony menedżer (wcześniej m.in. dyrektor zarządzający SM&C, prezes Mediatel S.A., wiceprezes GTS Energis) zajmie się rozwojem struktur firmy w stolicy i relacjami z kluczowymi Klientami. czytaj więcej