Archiwalne

TP SA złożyła wniosek o dopłatę do usługi powszechnej

05.07.2010


W dniu 30 czerwca 2010 r. Telekomunikacja Polska SA wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dopłaty 236 166 485,33 zł do kosztu netto świadczenia usługi powszechnej w 2009 r.

Celem usługi powszechnej jest zapewnienie wszystkim użytkownikom końcowym na terenie całego kraju dostępu do podstawowych usług telefonicznych zarówno pod względem fizycznym jak i ekonomicznym (przystępnych cenowo).

Do usługi powszechnej zalicza się:

  • przyłączenie pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta z wyłączeniem sieci cyfrowej z integracją usług, zwanej dalej „ISDN",
  • utrzymanie łącza abonenckiego z zakończeniem sieci, o którym mowa w pkt 1, w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  • połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe, w tym do sieci ruchomych, obejmujące także zapewnienie transmisji dla faksu oraz transmisji danych, w tym połączenia do sieci Internet,
  • udzielanie informacji o numerach telefonicznych oraz udostępnianie spisów abonentów,
  • świadczenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych,
  • świadczenie usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych.

Zgodnie z art. 82 ustawy Pt, usługę powszechną świadczy przedsiębiorca wyznaczony do świadczenia tej usługi albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład. Decyzją Prezesa UKE z dnia 5 maja 2006 r. przedsiębiorcą wyznaczonym została Telekomunikacja Polska SA.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pt, przedsiębiorcy wyznaczonemu, przysługuje dopłata w przypadku nierentowności usług wchodzących w skład usługi powszechnej. Powyższą dopłatę przyznaje Prezes UKE, w wysokości kosztu netto świadczenia usługi powszechnej.

Przedsiębiorca wyznaczony może złożyć wniosek o przyznanie dopłaty w okresie sześciu miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego, w którym - zdaniem tego przedsiębiorcy - wystąpił koszt netto (art. 96 ust. 1 ustawy Pt).

Pierwszy wniosek o przyznanie dopłaty do kosztu netto świadczenia usługi powszechnej za rok 2006, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy Pt TP złożyła w 2007 r. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Prezes UKE odmówił przyznania wnioskowanej dopłaty, a następnie - na skutek złożenia przez TP wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - Prezes UKE wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję pierwszej instancji.

Na skutek wniesienia przez TP skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, sąd uchylił obie decyzje Prezesa UKE. Powodem uchylenia ww. decyzji było niepoprawne powołanie biegłego rewidenta do przeprowadzenia analizy dokumentacji, zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy Pt. Wyrok WSA został potwierdzony w drugiej połowie 2009 r. wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydanego na skutek wniesienia przez Prezesa UKE skargi kasacyjnej.

Wobec powyższego, postępowanie administracyjne toczy się ponownie przed Prezesem UKE.

W 2008 r. TP złożyła wniosek o przyznanie dopłaty do kosztu netto świadczenia usługi powszechnej za 2007 r., a wnioskiem z 2009 r. - za rok 2008. Obecnie przed Prezesem UKE toczą się cztery postępowania administracyjne o przyznanie dopłaty do kosztu netto za lata 2006 - 2009.

We wszystkich powyższych postępowaniach, prowadzona jest procedura wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia analizy dokumentacji, o której mowa w art. 96 ust. 2 ustawy Pt. Termin składania ofert upływa w dniu 8 lipca 2010 r. Wybrany biegły rewident dokona analizy dokumentacji złożonej przez TP, a następnie Prezes UKE wyda decyzje rozstrzygające w przedmiotowych postępowaniach.

Prezes UKE przeanalizował całość zebranego materiału dowodowego, a także dokonał wstępnej weryfikacji kosztu netto świadczenia usługi powszechnej w postępowaniach dotyczących dopłaty za lata 2006-2008 oraz prowadzi analizę wniosku TP o przyznanie dopłaty do kosztu netto za 2009 r. Decyzje w przedmiotowych postępowaniach zostaną wydane niezwłocznie. Zgodnie ze wskazanymi wyrokami WSA i NSA, analiza dokumentacji przeprowadzana przez biegłego rewidenta jest obligatoryjna, zatem wydanie decyzji bez realizacji tego obowiązku po stronie Prezesa UKE, skutkowałoby obarczeniem wydanych decyzji wadą prawną.

Wnioskowana, łączna kwota dopłaty za lata 2006-2009 wynosi ok. 0,8 mld zł.

źródło: UKE

News Jakie bezprzewodowe słuchawki do smartfona: Jabra Elite 7 Pro, Apple AirPods 3 czy Huawei Freebuds 4?

Rynek bezprzewodowych słuchawek do smartfonów obfituje wielkim wyborem różnego rodzaju modeli. Możemy wybierać z pośród produktów niezależnych producentów, którzy specjalizują się w tworzeniu urządzeń audio, jak również z produktów producentów smartfonów, którzy w naturalny sposób uzupełniają swoją ofertę o produkty do bezprzewodowej komunikacji. Dziś przedstawimy trzy modele z tego rynku: Jabra Elite 7 Pro, Apple AirPods 3 czy Huawei Freebuds 4. czytaj więcej

News Internet symetryczny – dlaczego warto go mieć w swojej firmie?

Internet stanowi dziś podstawę funkcjonowania nie tylko przedsiębiorstw, ale także gospodarstw domowych. Nie każdy jednak wie, że internet internetowi nierówny. Warto dowiedzieć się, jakie są rodzaje internetu i który z nich zapewnia komfortowe poruszanie się w sieci oraz przesyłanie danych i plików. Usprawni to pracę oraz wszelkie inne podejmowane za pomocą sieci działania. czytaj więcej

Play Wyniki Spółki PLAY COMMUNICATIONS S.A. za Q1 2018 r.

Dalszy wzrost przychodów, znaczący wzrost wyniku netto oraz wyższy wskaźnik wolnych przepływów gotówkowych netto dla właścicieli kapitału własnego [1] czytaj więcej

Play Play przedstawił wyniki finansowe i komercyjne za 2017 rok

Dalszy wzrost przychodów oraz wyniku EBITDA dzięki stałemu wzrostowi bazy klientów abonamentowych oraz wzrostowi zagregowanego ARPU czytaj więcej