Archiwalne

GTS Energis podaje wyniki finansowe za I półrocze 2008

21.08.2008

GTS Energis w pierwszym półroczu 2008 roku osiągnął przychody na poziomie 207,8 milionów złotych. Natomiast zysk operacyjny EBITDA wyniósł 47,8 miliona złotych.

W analogicznym okresie roku ubiegłego przychody wyniosły 192,6 miliona złotych, a zysk operacyjny EBITDA 41,5 miliona złotych. Oznacza to wzrost odpowiednio o 8% i 15%. Rentowność EBITDA na poziomie 23% należy do najwyższych wśród alternatywnych operatorów stacjonarnych i kontynuuje trend wzrostowy.

„Jeżeli utrzymamy ten sam poziom w drugim półroczu, realizując przy tym zakładaną strategię biznesową, to rok 2008, w porównaniu do roku ubiegłego, zamkniemy wzrostem przychodów na poziomie ok. 5%, a wskaźnika EBITDA o prawie 10%” – zapowiada Jaromir Łaciński, CEO GTS Energis.

Zgodnie z ogłoszoną strategią Spółka koncentrowała się przede wszystkim na wzroście organicznym, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży zaawansowanych usług telekomunikacyjnych klientom biznesowym i operatorom. Od początku roku GTS Energis podpisał umowy na świadczenie tego rodzaju usług, których wartość opiewa na ponad 30 milionów złotych. Wśród nowych klientów oraz firm, które poszerzyły zakres świadczonych usług znalazły się m.in. Mostostal, Reader’s Digest i Eniro Polska.

źródło: GTS Energis