Archiwalne

Crowley: dobry trzeci kwartał w firmie

15.10.2008

Crowley Data Poland podsumował wyniki finansowe osiągnięte w przeciągu ostatnich trzech miesięcy.

Firma wygenerowała w tym okresie przychody na poziomie 26,7 mln zł, co stanowi niemalże 30% wzrost w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym, oraz wynik EBITDA na poziomie 4,3 mln zł (o ponad 40% więcej niż rok temu). Wyniki skumulowane za 9 miesięcy tego roku wynoszą odpowiednio : przychody 73,6 mln zł i EBITDA 12,1 mln zł.

Zarówno wyniki osiągnięte w trzecim kwartale, jak i narastająco w całym roku, są lepsze niż zakładane w budżecie powiedziała Zuzanna Góral, Dyrektor Finansowa i Członek Zarządu Crowley Data Poland. Nie powinniśmy mieć żadnych problemów ze zrealizowaniem swoich tegorocznych planów, które w obszarze przychodów są spodziewane na poziomie 96 mln zł, EBITDA zaś powinna wynieść 16,5 mln zł.

odtrzymujemy stanowisko, iż interesuje nas ciągły wzrost i opracowujemy nowe scenariusze i projekty, które w kolejnych latach pozwolą nam tę dynamikę zintensyfikować.

Porównując wyniki trzecich kwartałów rok do roku cieszy fakt, że firma zwiększa sprzedaż we wszystkich liniach produktowych. Głównymi motorami wzrostu są usługi dostępu do Internetu, prefiks oraz usługi dodane (w tym sieci szerokopasmowe i monitoring dla samorządów). Firma bardzo dobrze radzi sobie na rynku klientów publicznych, a zespół Sieci Regionalnych zajmujący się realizacją projektów infrastrukturalnych dla lokalnych jednostek administracji państwowej systematycznie zwiększa swój udział w przychodach. W trzecim kwartale sprzedaż Sieci Regionalnych przekroczyła 2 mln zł.

Pod koniec trzeciego kwartału Crowley Data Poland uruchomił ofertę telefonii komórkowej świadczoną pod marką CROWLEY TeleMobile w modelu MVNO. Firma pozyskała już pierwszych klientów i spodziewa się przychodów z tego tytułu jeszcze w tym roku, choć nie będą one miały znaczącego wpływu na wynik finansowy.

źródło: Crowley

News Dlaczego warto korzystać z chmury?

Rośnie popularność chmury obliczeniowej. Firmy dostrzegają zalety korzystania z cloud computingu i doceniają morze możliwości, jakie oferują poszczególne rodzaje chmury. Zobacz, co dzięki temu możesz zyskać firma. czytaj więcej

News Kto może założyć podsłuch w firmie?

Odwiedzając muzea związane z wojskowością można zobaczyć stare, potężne radiostacje. Na każdej przybita jest blaszana tabliczka z napisem "Uwaga, nieprzyjaciel podsłuchuje" Aktualnie niby to zabawne, ale sam problem pozostał. czytaj więcej

News BHP w pracy informatyka

Długotrwały kontakt z ekranem komputera nie działa korzystnie na narząd wzroku. Wiele osób zapomina o tym, że każde stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy wymaga dostosowania do zasad BHP. Jeśli nie zadba się o ergonomię pracy, to wpłynie to niekorzystnie na jej efektywność i jakość. Nieprzestrzeganie zasad BHP będzie wiązało się z wystąpieniem negatywnych konsekwencji, przede wszystkim w postaci pogorszenia wzroku, dolegliwości bólowych ze strony kręgosłupa. Istotne jest dostosowanie się do norm bezpieczeństwa i higieny pracy. czytaj więcej

News O procesach, które warto przekazać zewnętrznemu partnerowi

Coraz więcej firm dostrzega korzyści płynące z outsourcingu. W zależności od profilu działalności, przedsiębiorcy decydują się przekazać w ręce specjalistów różne zadania. Jakie procesy najczęściej są przedmiotem umowy outsourcingu? czytaj więcej