Archiwalne

Crowley Data Poland poprawia wyniki

04.11.2010


Po 9 miesiącach 2010 roku przychody Crowley Data Poland wyniosły blisko 79 milionów zł. Jest to 5 procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Na zwiększenie przychodów składały się m.in. komercyjny sukces stworzonych przez firmę sieci regionalnych w gminach oraz wysoka skuteczność w pozyskiwaniu nowych kontraktów w sektorze dużych korporacji. Zarząd spółki nie wyklucza, że w 2011 roku możliwy będzie powrót na ścieżkę dwucyfrowych wzrostów.

Restrukturyzacja firmy, nowe usługi dla klientów, wzmocnione działy handlowe oraz inwestycje
w infrastrukturę sprawiły, że Crowley powoli powraca do dawnej formy. Spowolnienie gospodarcze
w 2009 roku wymusiło na zarządzie spółki poszukiwanie możliwości rozwoju w niesprzyjających warunkach rynkowych. Teraz, powracająca koniunktura pozwala na wykorzystanie nabytych podczas kryzysu doświadczeń.

„Po 9 miesiącach wykonaliśmy 100,2 procent budżetu zaplanowanego na 2010 rok. Odnotowaliśmy wzrosty przychodów w strategicznych dla nas obszarach rynku, poprawiając sprzedaż niemalże wszystkich linii produktowych” powiedział Dariusz Terlecki Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu Crowley Data Poland. „Co więcej, poprzez tworzenie wyspecjalizowanych zespołów doradczych znacznie usprawniliśmy obsługę dużych podmiotów zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Efektem tych działań było wdrożenie złożonych projektów, m.in. dla Miasta Stołecznego Warszawy. W przyszłym roku planujemy dalszą ekspansję na tym polu” – dodaje Dariusz Terlecki.

Zmiany organizacyjne szły w parze z inwestycjami. Już 30 listopada br. zakończy się budowa, należącej do CDP szerokopasmowej sieci radiowej w technologii LMDS. Sieć, tworzona przy udziale środków unijnych, była stopniowo przekazywana do użytku komercyjnego. Obecnie obejmuje swym zasięgiem największe aglomeracje w Polsce.

Oprócz technologii radiowych firma Crowley Data Poland zaangażowała się również w projekty światłowodowe. W ostatnich miesiącach spółka złożyła 4 wnioski w ramach działania 8.4 PO IG na dofinansowanie budowy sieci w technologii FTTH (Fiber To The Home). Wnioski obejmują województwa: świętokrzyskie (miejscowości Stopnica i Raków), łódzkie (Strzelce Wielkie)
i podkarpackie (Niebylec). Trzy spośród czterech wniosków przeszły już ocenę formalną i są na etapie oceny merytorycznej. Projekty mają być zakończone w 2011 r. Wartość każdego z nich to około
6 - 8 mln zł.

„Nie zasypiamy gruszek w popiele. Pula przeznaczona przez Unię Europejską na rozwój polskiej infrastruktury telekomunikacyjnej w wysokości 1,5 mld euro daje niepowtarzalną szansę dostarczenia szerokopasmowego łącza do każdego domu w Polsce. Z kolei dla Crowley Data Poland jest to okazja do zaoferowania naszym klientom zarówno szybszej transmisji danych jak i większej gwarancji niezawodności” – powiedział Dariusz Terlecki.

Wymierne korzyści, płynące z inwestycji CDP w infrastrukturę, są widoczne w przychodach za
3 kwartały. Tylko sieci regionalne w Halinowie, Glinojecku oraz Kościanie wygenerowały w tym czasie ponad 6 mln zł przychodu. W 2011 roku spółka planuje dalszą ekspansję m.in. dzięki zastosowaniu nowej częstotliwości 10,5 GHz. Umożliwi ona zwiększenie zasięgu istniejących sieci radiowych Crowley Data Poland.

źródło: Crowley