Jak włączyć bluetooth w telefonie Yealink i sparować telefon ze słuchawką Plantronics

Telefony IP i słuchawki bezprzewodowe

Yealink T42S z podłączonym donglem Yealink BT40
Yealink T42S + dongiel Yealink BT40

Firma Yealink umożliwia bezprzewodowe podłączenie słuchawek Plantronics do swoich telefonów za pośrednictwem komunikacji bluetooth. Poniżej opisaliśmy jak to zrobić.

 

Zacznij od podłączenia dongla do telefonu. Z tyłu telefonu znajduje się uniwersalne złącze USB, do którego trzeba podłączyć nadajnik bluetooth (załączony do słuchawki Plantronics dongiel lub dongiel od producenta Telefonu IP: Yealink BT40). Po jego podłączeniu możesz przejść do konfiguracji komunikacji bluetooth i parowania urządzeń.

Pierwszym krokiem konfiguracji komunikacji bluetooth w telefonie Yealink jest wciśnięcie pod wyświetlaczem telefonu IP przycisku "Menu" (dla wyjaśnienia: na dole wyświetlacza widzisz zawsze kontekstowe menu, które telefon wyświetla w zależności od stanu w jakim się znajduje - daną pozycję menu wybierasz klawiszem znajdującycm się wprost pod nazwą menu).

 

Teraz strzałkami znajdującymi się obok klawiatury telefonicznej przejdź w dół do pozycji 3 "Settings" i zatwierdź pod wyświetlaczem klawiszem "Enter" (do zatwierdzania możesz też używać klawisza OK znajdującego się po środku pomiędzy strzałkami), następnie pozycja 1 "Basic Settings" i później pozycja 7 "Bluetootch". Zobaczysz informację, że komunikacja bluetooth jest wyłączona (Off), dlatego trzeba ją włączyć klawiszem "Switch" pod wyświetlaczem co spowoduje zmianę informacji na włączoną (On). Teraz zatwierdź swój wybór klawiszem "Save".

 

Yealink T42S bluetooth conected scan button

 

Po tej operacji nasze menu kontekstowe pokazywane na wyświetlaczu telefonu poszerzy się o pozycję "Scan" (pod ekranem drugi klawisz od lewej strony) co umożliwi nam odnalezienie naszej słuchawki bezprzewodowej Plantronics. Po naciśnięciu przycisku "Scan", telefon zacznie skanować i szukać urządzeń nadających w paśmie bluetooth - oczywiście nie zapomnij w słuchawce Plantronics  przesunąć i przytrzymać w tej pozycji przez 5 sekund przełącznika parowania urządzeń przez bluetooth, aby Yealink mógł znaleźć Twoją słuchawkę.

 

Yealink T42S bluetooth conect scan

 

Na liście znalezionych urządzeń pojawi się Twój Plantronics. Menu telefonu Yealink znów dynamicznie się zmieniło, dlatego aby zakończyć parowanie urządzeń, wciśnij prawy klawisz pod wyświetlaczem o nazwie "Connect". Twój telefon Yealink został sparowany ze słuchawką nagłowną Plantronics, co telefon IP potwierdza komunikatem "Connected" wraz z nazwą sparowanej z nim słuchawki. Od tej pory możesz rozmawiać bez ograniczenia ze strony kabla słuchawki telefonicznej. Mała podpowiedź: tak jak pisaliśmy powyżej, rozmowy możesz prowadzić za pośrednictwem słuchawki bezprzewodowej, jeśli na telefonie IP został wciśnięty klawisz słuchawki nagłownej (świeci się na zielono, a na wyświetlaczu widać symbol słuchawki nagłownej). Możesz przełączyć się też na tradycyjną słuchawkę wyłączając klawisz słuchawek nagłownych.

 

Yealink T42S bluetooth conected


Do napisania powyższego materiału użyliśmy telefonu Yealink T42S z uaktualnionym oprogramowaniem do wersji: 66.83.0.30 (najbardziej aktualnym na dzień pisania tego artykułu) oraz słuchawki bezprzewodowej Plantronics Voyager 8200 UC na dwoje uszu z wbudowanymi mikrofonami w obudowy nauszników oraz z aktywną redukcją zewnętrznego szumu.


Więcej o Yealink T42S

Więcej o Yealink BT40

Dystrybutorem urządzeń marek Yealink i Plantronics jest firma Kontel. Sprzęt do testów udostępnił KONTEL, który jest jedynym dystrybutorem B2B Plantronics w Polsce i jedynym dystrybutorem całego portfolio Yealink w Polsce.

Yealink T42S z właczonym donglem Plantronics
Yealink T42S + dongiel Plantronics
Yealink T42S przycisk włączenia słuchawki nagłownej - zielony kolor
Yealink T42S przycisk włączenia słuchawki nagłownej