Archiwalne

eTel Polska częścią Telekom Austria AG

27.04.2007

Firma telekomunikacyjna eTel Polska otrzymała potwierdzenie, że Austriacki Urząd Antymonopolowy wydał zgodę na przejęcie firm eTel przez Grupę Telekom Austria. Dnia 26 kwietnia 2007 r. transakcja została sfinalizowana.

Umowa dotyczy przejęcia 100 % udziałów firm eTel, które mają swoje oddziały w Austrii, Polsce, na Węgrzech, Słowacji, w Niemczech i w Republice Czeskiej. eTel Polska będzie częścią Telekom Austria. Marka eTel, umowy z klientami, jak również produkty, poziom jakości usług oraz stanowiska pracy zostaną zachowane.

„Poprzez przejęcie eTel wzmocnimy naszą pozycję w Austrii i na rynkach w Centralnej i Wschodniej Europie. Stanowiska pracy, produkty i marka eTel nie zmienią się. Klienci w Austrii i w Centralnej Europie będą korzystać z pomnożonej synergii obu partnerów, a w szczególności skorzystają z wiodącej pozycji, jaką posiada Telekom Austria na rynku.” – powiedział Rudolf Fischer, Vice-Prezes Grupy Telekom Austria i CEO Wireline.

Komentując zgodę Austriackiego Urzędu Antymonopolowego i sfinalizowanie transakcji Artur Weryński, Dyrektor Zarządzający eTel Polska powiedział: „ Nasi udziałowcy zbadali wszystkie możliwości strategicznego rozwoju firmy i znaleźli najlepszego partnera, w postaci Telekom Austria. Decyzja Austriackiego Urzędu Antymonopolowego dotycząca sprzedaży eTel, Grupie Telekom Austria, potwierdza naszą ocenę, że eTel jest teraz w najlepszych rękach, a oferta sprzedaży stwarza rzeczywiste możliwości rozwoju dla eTel w przyszłości.”

Jak informuje operator, wszystkie umowy z klientami oraz usługi i działania eTel Polska zostaną zachowane, a codzienna działalność będzie kontynuowana z takim samym zaangażowaniem.