Wieloportowe bramki VoIP

Bramki VoIP służące do podłączenia central telefonicznych

Dzięki wieloportowym bramkom VoIP, mamy do dyspozycji w jednym urządzeniu od razu cztery, osiem lub więcej portów typu FXS, dzięki czemu przy większym zapotrzebowaniu na jednoczesne połączenia telefoniczne, zarówno wychodzące jak i przychodzące, możemy przy pomocy jednego urządzenia zaspokoić taką potrzebę.

Tak jak w przypadku bramek o mniejszej liczbie portów telefonicznych, tak i w przypadku tego rodzaju bramek VoIP, możemy do nich podłączać aparaty telefoniczne lub centralki telefoniczne, poprzez porty linii miejskich tych centralek.

 

Rysunek: Podłączenie telefonów do wieloportowej bramki VoIP z portami FXS

Rysunek: Podłączenie telefonów do wieloportowej bramki VoIP z portami FXS

Legenda:

Gniazdo WAN (typu RJ-45) - podłączenie od strony Internetu

Gniazdo WAN (typu RJ-45) - podłączenie od strony Internetu

Gniazdo LAN (typu RJ-45) - podłączenie: komputera, lokalnej sieci IP, urządzeń sieciowych

Gniazdo LAN (typu RJ-45) - podłączenie: komputera, lokalnej sieci IP, urządzeń sieciowych

Gniazdo FXS (typu RJ-11) - podłączenie aparatów telefonicznych

Gniazdo FXS (typu RJ-11) - podłączenie aparatów telefonicznych

Gniazdo FXO (typu RJ-11) - podłączenie analogowej linii telefonicznej

Gniazdo FXO (typu RJ-11) - podłączenie analogowej linii telefonicznej

Kabel komputerowy typu skrętka (Ethernet) zakończony wtykami typu RJ-45

Kabel komputerowy typu skrętka (Ethernet) zakończony wtykami typu RJ-45

Kabel telefoniczny płaski, dwu lub czterożyłowy zakończony wtykami typu RJ-11

Kabel telefoniczny płaski, dwu lub czterożyłowy zakończony wtykami typu RJ-11

 

Rysunek: Podłączenie wieloportowej bramki VoIP z portami FXS do centralki PABX

Rysunek: Podłączenie wieloportowej bramki VoIP z portami FXS do centralki PABX

Legenda:

Gniazdo WAN (typu RJ-45) - podłączenie od strony Internetu

Gniazdo WAN (typu RJ-45) - podłączenie od strony Internetu

Gniazdo LAN (typu RJ-45) - podłączenie: komputera, lokalnej sieci IP, urządzeń sieciowych

Gniazdo LAN (typu RJ-45) - podłączenie: komputera, lokalnej sieci IP, urządzeń sieciowych

Gniazdo FXS (typu RJ-11) - podłączenie aparatów telefonicznych

Gniazdo FXS (typu RJ-11) - podłączenie aparatów telefonicznych

Gniazdo FXO (typu RJ-11) - podłączenie analogowej linii telefonicznej

Gniazdo FXO (typu RJ-11) - podłączenie analogowej linii telefonicznej

Kabel komputerowy typu skrętka (Ethernet) zakończony wtykami typu RJ-45

Kabel komputerowy typu skrętka (Ethernet) zakończony wtykami typu RJ-45

Kabel telefoniczny płaski, dwu lub czterożyłowy zakończony wtykami typu RJ-11

Kabel telefoniczny płaski, dwu lub czterożyłowy zakończony wtykami typu RJ-11

 

Bramki o większej liczbie portów telefonicznych o wiele częściej niż opisane w tej części, posiadają dodatkowy port FXO, który w tym przypadku jest najczęściej traktowany jako umożliwienie podłączenia zapasowej stacjonarnej linii telefonicznej. Najczęściej port ten jest połączony galwanicznie z pierwszym portem FXS w bramce VoIP, przez co w momencie problemów związanych z siecią Internet, operatorem usług VoIP, zasilaniem lub samą bramką, użytkownik podłączony do pierwszego portu telefonicznego ma zapewnioną łączność ze światem zewnętrznym – można też się dodzwonić do niego poprzez tą zapasową linię telefoniczną.

 

W przypadku wieloportowych bramek VoIP, często możemy spotkać się z ich podziałem na trzy grupy, ze względu na dostępne w nich rodzaje portów telefonicznych:

  • bramki VoIP z portami typu FXS (mogą posiadać dodatkowy port typu FXO jako backup dla połączeń) z których „pobieramy” sygnał telefoniczny do urządzeń końcowych z sieci operatorów usług telefonii internetowych (pierwsze dwa rysunki na tej stronie),
  • bramki VoIP z portami typu FXO, do których doprowadzamy sygnał telefoniczny w celu stworzenia nowych możliwości z wykorzystaniem telefonii VoIP (przykład zastosowania: oba rysunki poniżej),
  • bramki VoIP z mieszanymi portami np. kilkoma portami typu FXS i kilkoma portami FXO.

 

O ile pierwsza grupa bramek stanowi grupę której zastosowanie można sobie łatwo wyobrazić (sygnał telefoniczny z bramki doprowadzamy albo do telefonów albo do centrali telefonicznej), tak już bramkę z drugiej grupy trudniej sobie wyobrazić. Powstaje pytanie: po co potrzebne są komuś porty typu FXO w dużej ilości do których trzeba doprowadzić sygnał telefoniczny? Odpowiedź jest dość prosta.

 

Wyobraź sobie, że masz centralę telefoniczną i chciał(a)byś korzystać z połączeń VoIP, ale tak się złożyło, że nie możesz podłączyć do centrali bramek z portami FXS, ponieważ nie możesz podłączyć nowych linii telefonicznych do centralki z których czerpał(a)byś sygnał telefoniczny (np. zabrakło analogowych portów linii miejskich, ponieważ wszystkie są zajęte przez linie stacjonarne). Lub inna sytuacja: masz centralę telefoniczną, która ma tylko porty miejskie cyfrowe (nie analogowe, które są potrzebne do podłączenia większości rodzai bramek VoIP). Co wtedy zrobić? Podłączyć bramkę VoIP z portami FXO do analogowych linii wewnętrznych centralki. Po co? Po to, żeby móc dzwonić na zewnątrz organizacji za pośrednictwem linii wewnętrznych i podłączonych do nich bramek VoIP z portami FXO (zobacz rysunek poniżej).

 

Rysunek: Podłączenie bramki VoIP z portami FXO do linii wewnętrznych centralki PABX

Rysunek: Podłączenie bramki VoIP z portami FXO do linii wewnętrznych centralki PABX

Legenda:

Gniazdo WAN (typu RJ-45) - podłączenie od strony Internetu

Gniazdo WAN (typu RJ-45) - podłączenie od strony Internetu

Gniazdo LAN (typu RJ-45) - podłączenie: komputera, lokalnej sieci IP, urządzeń sieciowych

Gniazdo LAN (typu RJ-45) - podłączenie: komputera, lokalnej sieci IP, urządzeń sieciowych

Gniazdo FXO (typu RJ-11) - podłączenie analogowej linii telefonicznej

Gniazdo FXO (typu RJ-11) - podłączenie analogowej linii telefonicznej

Kierunek realizacji połączeń wychodzących

Kierunek realizacji połączeń wychodzących

Kabel komputerowy typu skrętka (Ethernet) zakończony wtykami typu RJ-45

Kabel komputerowy typu skrętka (Ethernet) zakończony wtykami typu RJ-45

Kabel telefoniczny płaski, dwu lub czterożyłowy zakończony wtykami typu RJ-11

Kabel telefoniczny płaski, dwu lub czterożyłowy zakończony wtykami typu RJ-11

 

Bramki takie można zaprogramować w ten sposób, aby do ich portów FXO przypisać konta użytkownika wybranego operatora VoIP i móc wdzwonić się w linie telefoniczne podłączone do tych bramek i wykonywać dalsze połączenia. Inaczej mówiąc dzwonię na wybrany numer wewnętrzny centralki, jestem łączony nie z telefonem, który tam powinien być podłączony, tylko z podłączoną tam bramką VoIP, w swojej słuchawce zamiast sygnału dzwonienia słyszę sygnał ciągły podawany z bramki VoIP, dzięki czemu mogę zadzwonić przez sieć Internet za pośrednictwem skonfigurowanej w bramce usłudze danego operatora telefonii internetowej (rysunek powyżej).

 

Innym zastosowaniem dla wieloportowych bramek VoIP z portami FXO jest stworzenie za ich pomocą interfejsu, umożliwiającego podłączenie analogowych linii miejskich do centralki IPPBX. Dzięki temu zastosowaniu omawianych bramek VoIP, można połączyć w jeden system telekomunikacyjny tradycyjną telefonię z telefonią VoIP realizowaną za pomocą centralki IPPBX. Użytkownicy takiej centralki otrzymują możliwość dzwonienia przez tradycyjne linie telefoniczne, można się również dodzwonić do nich poprzez takie linie telefoniczne (rysunek poniżej).

 

 Rysunek: Bramka VoIP z portami FXO jako interfejs linii miejskich dla centralki IPPBX

Rysunek: Bramka VoIP z portami FXO jako interfejs linii miejskich dla centralki IPPBX

Legenda:

Gniazdo WAN (typu RJ-45) - podłączenie od strony Internetu

Gniazdo WAN (typu RJ-45) - podłączenie od strony Internetu

Gniazdo LAN (typu RJ-45) - podłączenie: komputera, lokalnej sieci IP, urządzeń sieciowych

Gniazdo LAN (typu RJ-45) - podłączenie: komputera, lokalnej sieci IP, urządzeń sieciowych

Gniazdo FXO (typu RJ-11) - podłączenie analogowej linii telefonicznej

Gniazdo FXO (typu RJ-11) - podłączenie analogowej linii telefonicznej

Kabel komputerowy typu skrętka (Ethernet) zakończony wtykami typu RJ-45

Kabel komputerowy typu skrętka (Ethernet) zakończony wtykami typu RJ-45

Kabel telefoniczny płaski, dwu lub czterożyłowy zakończony wtykami typu RJ-11

Kabel telefoniczny płaski, dwu lub czterożyłowy zakończony wtykami typu RJ-11

 

Trzecia wymieniona wcześniej grupa, posiada na swoim wyposażeniu porty FXS i porty FXO. Czasami zdarzają się sytuacje, że oba rodzaje portów są potrzebne przy danym wdrożeniu i wymagane jest zastosowanie jednego urządzenia tego rodzaju. Wtedy mają zastosowanie te bramki VoIP.


Dodatkowe informacje dotyczące prezentowanego tekstu i grafik: Ten teks i grafiki są autorskimi tekstami i grafikami redakcji Operatorzy.pl. Jeśli chcesz wykorzystać ten tekst lub grafikę w swoich materiałach, podaj źródło i link do strony źródłowej serwisu Operatorzy.pl.