Cyfrowy Polsat

Wyniki GK Cyfrowy Polsat w 2017 roku - ponad 1,5 mln klientów multiplay i kolejne akwizycje

22.03.2018
Dla Grupy Cyfrowy Polsat to kolejny rok bardzo dobrych wyników operacyjnych i finansowych. Wśród najważniejszych wydarzeń 2017 roku były: dalsza skuteczna realizacja strategii multiplay, wdrożenie zasady Roam like at home (RLAH), nabycie praw sportowych do transmisji Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA oraz strategiczne akwizycje. Grupa po raz kolejny odnotowała wysoki wzrost liczby usług kontraktowych oraz klientów usług zintegrowanych. Osiągnęła wyniki oglądalności zgodne z długoterminową strategią, zajmując czołową pozycję na rynku nadawców, oraz wzrost przychodów reklamowych i udziałów w rynku reklamy TV. Był to także bardzo dobry rok pod względem wyników finansowych – przychody Grupy przekroczyły 9,8 mld zł, wynik EBITDA osiągnął 3,6 mld zł, a zysk netto – ok. 1 mld zł. Ponadto Cyfrowy Polsat regularnie zmniejszał zadłużenie oraz zanotował wysoki poziom wolnych przepływów pieniężnych – 1,7 mld zł.

Zobacz więcej na CyfrowyPolsat.pl.

Najważniejsze dane operacyjne za IV kwartał i cały 2017 rok

 • Coraz więcej klientów z pakietami usług – skuteczna realizacja strategii multiplay:
 • Stabilny wzrost liczby klientów multiplay o 204 tys. (16%) w ciągu roku – do ponad 1,5 mln (co stanowi 26% bazy klientów kontraktowych).
 • Do 4,52 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
 • Miało to wypływ na utrzymanie wskaźnika churn na niskim poziomie wynoszącym 8,8%.
 • Duży przyrost liczby usług kontraktowych – o 430 tys. rok do roku – do 13,7 mln (stanowią one 83% wszystkich świadczonych usług):
 • Liczba usług telefonii komórkowej wzrosła o 202 tys. rok do roku, co wynika z korzystnego wpływu strategii multiplay. Nowe oferty Plusa wprowadzone w lutym 2018 r. powinny utrzymać tę korzystną dynamikę wzrostu.
 • Dzięki dobrej sprzedaży podstawowych pakietów, jak i usług dodatkowych (Multiroom i płatne usługi OTT), łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła rok do roku o 176 tys., osiągając poziom 4,9 mln.
 • Baza usług Internetu mobilnego zwiększyła się o 52 tys. rok do roku i wynosi 1,8 mln. W ciągu całego roku klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i sieci Plus przetransferowali 732 PB danych, czyli o 42% więcej niż rok wcześniej.
 • Stabilna baza ok. 5,8 mln klientów kontraktowych:
 • Rośnie wskaźnik nasycenia usługami przypadającymi na klienta − każdy z nich posiadał średnio 2,37 usługi z portfolio Grupy.
  • Średni przychód od klienta (ARPU) ustabilizował się pod wpływem regulacji Roam like at home i wyniósł 89 zł w IV kwartale ub.r.
  • Stabilna baza prepaid na poziomie 2,8 mln usług odzwierciedla rzeczywistą liczbę użytkowników tej usługi.
 • Wysoki poziom ARPU wynikający z oczyszczenia bazy o użytkowników jednorazowych oraz wygaśnięcia promocji rejestracyjnych – wzrost w IV kwartale o 4,7% rok do roku, do 20,1 zł.
 • Kanały Grupy Telewizji Polsat pozostawały w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej tak w IV kwartale, jak i całym ubiegłym roku z wynikami: 24,4% (12% kanału głównego oraz 12,4% kanałów tematycznych) i 24,5% (12,4% kanału głównego oraz 12,1 % kanałów tematycznych).
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły w IV kwartale o 5,1% i wyniosły 353 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV utrzymał się na poziomie 27%. W całym 2017 roku Grupa odnotowała wzrost przychodów reklamowych o 2,9% do 1,125 mld zł, osiągając 27,2% udziału w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu.
 • Średnia miesięczna liczba użytkowników największego serwisu rozrywki internetowej IPLA wynosiła ok. 3,6 mln w całym roku, a w czwartym kwartale 2017 roku – blisko 4,3 mln.
 • Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy:
  • przychody: 9,829 mld zł,
  • EBITDA: 3,617 mld zł,
  • marża EBITDA: 36,8%,
  • zysk netto: 945,2 mln zł,
  • wolne przepływy pieniężne: 1,688 mld zł w okresie 12-miesięcznym,
  • wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM: 2,91x.

 

– Ubiegły rok był bardzo wymagający, niezwykle ciekawy i bogaty w wydarzenia, zarówno te rynkowe, jak i w ramach naszej Grupy. Skutecznie odpowiadaliśmy na wyzwania stawiane przez klientów i rynek, m.in. rozwijaliśmy ofertę usług multiplay, wdrożyliśmy zasadę Roam like at home, a także kupiliśmy wyłączne prawa sportowe na 3 kolejne lata do transmisji Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA − mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. − Akwizycje, które ogłosiliśmy w czwartym kwartale – nabycie pakietu akcji spółki Netia oraz kanałów z Grupy ZPR Media – mają na celu wzbogacenie oferty dla naszych klientów, stworzenie jeszcze lepszych warunków do naszego rozwoju w przyszłości oraz wsparcie realizacji naszej długoterminowej strategii na rynkach mediów i telekomunikacji.

 

Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

 

 

IV kwartał

 

2017

2016

Zmiana %

Łączna liczba RGU
(kontraktowe+przedpłacone)

16 522 597

16 524 936

0,0 %

USŁUGI KONTRAKTOWE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

13 685 044

13 254 598

3,2%

Płatna telewizja, w tym:

4 942 640

4 766 429

3,7%

Multiroom

1.099 582

1 021 720

7,6%

Telefonia komórkowa

6 932 676

6 730 427

3,0%

Internet

1 809 728

1 757 742

3,0%

Liczba klientów kontraktowych

5 776 598

5 882 804

(1,8%)

       

ARPU na klienta [PLN]

89,0

90,7

(1,9)%

Churn na klienta

8,8%

8,3%

0,5 p.p.

Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta

2,37

2,25

5,3%

USŁUGI PRZEDPŁACONE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

2.837.553

3.270.338

(13,2%)

Płatna telewizja

79 561

79 306

0,3%

Telefonia komórkowa

2 579 613

2 972 443

(13,2%)

Internet

178 379

218 589

(18,4%)

ARPU na RGU prepaid [PLN]

20,1

19,2

4,7%

 

– Bardzo nas cieszy wzrost o 430 tys. w skali roku liczby świadczonych usług kontraktowych oraz nieustające zainteresowanie naszymi usługami pakietowymi. Dzięki regularnemu rozwojowi oferty multiplay korzysta z niej już ponad 1,5 miliona naszych klientów, którzy m.in. dzięki programowi smartDOM mogą łączyć wygodę i komfort z wymiernymi korzyściami finansowymi – podsumowuje Tobias Solorz. − Jak zawsze dbamy, by jakość naszych usług była na jak najwyższym poziomie i były one dopasowane do potrzeb i preferencji naszych klientów. Mamy nadzieję, że nasze nowe oferty wprowadzone w lutym br. przyczynią się do utrzymania korzystnej dynamiki wzrostu liczby świadczonych przez nas usług także w 2018 roku.

 

Wyniki finansowe segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

 

mln PLN

IV kwartał 2017

zmiana r/r

2017

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

2 195

1%

8 605

2%

Koszty operacyjne*

1 471

3%

5 510

2%

EBITDA

723

-3%

3 112

1%

Marża EBITDA

32,9%

-1,5 p.p.

36,2%

-0,1 p.p.

 

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

 

– Zgodnie z naszymi zapowiedziami wyniki finansowe tego segmentu pozostawały pod silnym wpływem regulacji Roam like at home, która zarówno osłabiła strumień naszych przychodów detalicznych, jak i miała wpływ na wzrost kosztów zakupu ruchu od operatorów zagranicznych. Mimo tych wyzwań zarówno w czwartym kwartale, jak i całym 2017 roku utrzymaliśmy przychody na stabilnym poziomie, koszty mieliśmy pod kontrolą oraz wypracowaliśmy wysokie marże EBITDA. To demonstruje bardzo dużą stabilność naszego modelu biznesowego – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o.

 

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

– To był kolejny bardzo dobry rok dla Telewizji Polsat. Zarówno w czwartym kwartale, jak i całym 2017 roku nasze kanały były w czołówce oglądalności w grupie komercyjnej, zarówno wśród stacji głównych, jak i w grupie kanałów tematycznych, a osiągane przez nie wyniki były zgodne z naszą długoterminową strategią. Nasze całoroczne przychody reklamowe rosły ponad dwukrotnie szybciej niż rynek reklamy telewizyjnej. Co szczególnie cieszy, w ostatnich miesiącach zaobserwowaliśmy dynamiczny wzrost rynku reklamy telewizyjnej, co pozwala nam optymistycznie patrzeć również na 2018 rok – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o.

 

 

IV kwartał

 

 

 

 

 

2017

2016

Zmiana p.p./%

2017

2016

Zmiana p.p./%

Udział w oglądalności1,
w tym:

24,4%

25%

-0,6 p.p.

24,5%

24,8%

-0,3 p.p.

POLSAT (kanał główny)

12,0%

13,5%

-1,5 p.p.

12,3%

13,2%

-0,9 p.p.

Kanały tematyczne

12,4%

11,5%

0,9 p.p.

12,1%

11,6%

0,5 p.p.

Przychody z reklamy
i sponsoringu2

(mln PLN)

353

336

5,1%

1 125

1 093

2,9%

Udział w rynku reklamy3

27,0%

27,1%

-0,1 p.p.

27,2%

26,7%

0,5 p.p.

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki na reklamę telewizyjną na rynku4

(mln PLN)

1 306

1 236

5,6%

4 142

4 088

1,3%

                 

 

1 NAM, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba, uwzględniając oglądalność Live+2 (oglądalność z dnia emisji i z 2 kolejnych dni w ramach tzw. Time Shift Viewing)

2 Przychody z reklamy i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat wg definicji Starcom;

3 Szacunki własne na podstawie danych Starcom;

4 Starcom, reklama sportowa i sponsoring;

 

Zarówno w czwartym kwartale, jak i w 2017 roku, w ofercie kanału Polsat dużym zainteresowaniem cieszyły się stałe pozycje. Bardzo popularne były premierowe odcinki serialu „Pierwsza miłość”, poniedziałkowe pasmo filmowe „Mega Hit”, emitowany od poniedziałku do soboty serial „Świat według Kiepskich”. Wysoki poziom oglądalności utrzymały „Wydarzenia” z godziny 18.50 oraz emitowany w godzinach porannych od poniedziałku do piątku blok programów informacyjnych „Nowy Dzień z Polsat News”. Na wyniki istotny wpływ miały też programy z sezonowych ramówek. Dużą widownię gromadził show „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, programy „Nasz nowy dom”, „The Brain. Genialny umysł” czy emitowany w niedzielne wieczory cykl programów rozrywkowych „Kabaret na Żywo”. Sukcesem okazały się też jesienne nowości – serial obyczajowy „W rytmie serca” i reality show „Supermodelka Plus Size”.

W 2017 roku popularne były też programy kabaretowe i wydarzenia muzyczne. Wysoką oglądalnością cieszyły się: „Polsat Superhit Festival 2017” (w szczególności emitowany 28 maja „Sopocki Hit Kabaretowy – Życie Jest Piękne”), „XI Płocka Noc Kabaretowa” z 30 kwietnia, transmitowany 14 czerwca koncert „Wrocław w rytmie disco”, emitowana 25 sierpnia 2017 roku „Świętokrzyska Gala Kabaretowa” oraz koncert wigilijny „Wielkie kolędowanie z Polsatem”.

Ponadto odnotowano rekordowe wyniki oglądalności wydarzeń sportowych. Najlepiej oglądanym meczem Eliminacji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 było spotkanie Polska-Czarnogóra z 8 października, a równie wysokie wyniki zanotował mecz Polska-Rumunia z 10 czerwca.

 

Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

mln PLN

IV kwartał 2017

Zmiana r/r

2015

2016

2017

zmiana r/r

2017
vs 2015

Przychody ze sprzedaży

434

5%

1.300

1.484

1.434

-3%

10%

Koszty operacyjne*

283

10%

853

920

933

1%

9%

EBITDA

150

-3%

445

563

505

-10%

13%

Marża EBITDA

34,5%

-2,6 p.p

34,2%

38,0%

35,2%

-2,8 p.p.

1,0 p.p

 

– Już w poprzednich kwartałach zwracaliśmy uwagę, że analizując wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej za 2017 rok, należy pamiętać o wysokim punkcie odniesienia z 2016 roku. Wtedy w sezonie wakacyjnym nasze kanały transmitowały rozgrywki UEFA EURO 2016, które bardzo korzystnie wpłynęły na oglądalność i poziom przychodów reklamowych, a co za tym idzie wyników finansowych całego segmentu. W zeszłym roku nie mieliśmy w okresie letnim na naszych antenach wydarzenia sportowego o takiej skali oddziaływania – mówi Katarzyna Ostap-Tomann. – Zatem dla oceny generalnej kondycji tego segmentu bardziej miarodajne jest porównanie wyników za 2017 rok z danymi za 2015 rok. Zaobserwujemy wówczas zakładany rozwój Grupy Telewizji Polsat oraz konsekwencję w realizacji długofalowej strategii operacyjnej i finansowej, zakładającej zrównoważoną politykę programową i kontrolę kosztów.

 

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

 

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za IV kwartał i cały 2017 r.

mln PLN

IV kwartał 2017

zmiana r/r

2017

zmiana r/r

Przychody

2 579

1,7%

9 829

1,0%

Koszty operacyjne*

1 705

4,7%

6 233

2,2%

EBITDA

873

-3,3%

3 617

-0,7%

Marża EBITDA

33,8%

-1,8 p.p.

36,8%

-0,6 p.p.

 

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

 

– Nie tylko cele biznesowe na 2017 rok, ale także założenia dotyczące polityki finansowej zostały osiągnięte. Wystarczy powiedzieć, że wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe całej Grupy i utrzymaliśmy wysokie marże, a jednocześnie zmniejszyliśmy zadłużenie, wypłaciliśmy dywidendę za 2016 rok, a także ogłosiliśmy kolejne akwizycje. Pogodzenie tych zadań było możliwe dzięki generowaniu wysokiego poziomu wolnych przepływów pieniężnych, który zapewnia nam duży komfort w prowadzeniu codziennej działalności i stawianiu kolejnych celów. Niezmiennie wśród priorytetów na ten rok są: zmniejszanie zadłużenia, utrzymanie wysokiego poziomu marżowości biznesu i poziomu wolnych przepływów pieniężnych oraz realizacja zaplanowanych inwestycji – podsumowuje Katarzyna Ostap-Tomann.

 

Najważniejsze wydarzenia biznesowe w 2017 roku

Rozszerzenie portfolio kanałów Telewizji Polsat

 • 2 stycznia 2017 roku Telewizja Polsat uruchomiła w ramach naziemnej telewizji cyfrowej nowy kanał Super Polsat, który zastąpił nadawany dotychczas na MUX-2 Polsat Sport News. Super Polsat to ogólnotematyczny kanał, na którym nadawane są programy rozrywkowe, informacyjne, filmy, seriale oraz sport na żywo. Polsat Sport News jest dostępny wyłącznie w dystrybucji kablowo-satelitarnej pod nazwą Polsat Sport News HD.
 • 10 lutego 2017 roku Telewizja Polsat rozszerzyła swoje portfolio kanałów tematycznych o kanał Polsat Doku HD. W ofercie stacji znajduje się szeroki wybór najlepszych, premierowych światowych produkcji dokumentalnych o zróżnicowanej tematyce dla całej rodziny.
 • 4 grudnia 2017 w wyniku zawartej z Grupą ZPR Media Telewizja Polsat nabyła 100% akcji spółki Eska TV S.A., która jest nadawcą kanałów: Eska TV, Eska TV Extra, Eska Rock TV, 100% udziałów w spółce Lemon Records Sp. z o.o., nadawcy kanałów Polo TV i Vox Music TV, oraz mniejszościowy pakiet 34% udziałów w TV Spektrum Sp. z o.o., która jest nadawcą Fokus TV i Nowa TV. W lutym 2018 roku Telewizja Polsat zakupiła kolejny 15% pakiet udziałów w TV Spektrum Sp. z o.o. Transakcje o łącznej wartości ok. 103 mln zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Nabycie praw sportowych

 • W czerwcu 2017 roku Grupa Polsat uzyskała wyłączne prawa do transmisji ponad 1000 meczów Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA przez trzy kolejne lata, od 2018 do 2021 roku dla wszystkich kanałów dystrybucji – m.in. telewizji, Internetu i urządzeń mobilnych. To strategiczna inwestycja z uwagi na rosnącą w ostatnich latach popularność transmisji rozgrywek piłkarskich. Pierwsze mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane przez Telewizję Polsat we wrześniu 2018 roku.
 • Światowa siatkówka w reprezentacyjnym wydaniu tylko w Telewizji Polsat. Na mocy umowy zawartej między stacją a FIVB, Telewizja Polsat przez najbliższych 7 lat będzie transmitowała najważniejszej siatkarskie wydarzenia o randze międzynarodowej. Na antenach Polsatu widzowie zobaczą do końca sezonu w 2024 roku 1550 meczów reprezentacji, m.in. transmisje Siatkarskiej Ligi Narodów oraz Challenger Cup. Polscy kibice zobaczą również mecze reprezentacji Polski mężczyzn i kobiet w Mistrzostwach Świata w 2022 roku, Pucharu Świata w latach 2019 i 2023 oraz w turniejach kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich w 2020 i 2024 roku.

Wdrożenie zasady Roam like at home (RLAH)

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2015 roku, począwszy od 15 czerwca 2017 roku opłaty detaliczne za usługi roamingu regulowanego zrównane zostały z cenami krajowymi (regulacja Roam like at home). Dzięki pełnemu wdrożeniu zasady RLAH od 15 czerwca 2017 roku klienci Grupy przebywający na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) mogą korzystać z usług telekomunikacyjnych na identycznych warunkach, jak w kraju. W szczególności klienci bardzo popularnych w Polsce nielimitowanych taryf kontraktowych mają możliwość wykonywania w roamingu międzynarodowym połączeń, przesyłania wiadomości tekstowych oraz korzystania z określonego pakietu transmisji danych, zależnego od wysokości abonamentu, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Jednocześnie wszystkie odbierane połączenia przychodzące w roamingu na terenie EOG zostały udostępnione klientom bezpłatnie.

Transakcja nabycia pakietu akcji spółki Netia S.A.

 • W grudniu Cyfrowy Polsat nabył pakiet ok. 32% akcji spółki Netia za łączną kwotę 638,7 mln zł i jest zainteresowany zakupem kontrolnego pakietu akcji tej spółki, z myślą o rozszerzeniu atrakcyjnego portfolio usług dla klientów Grupy, dalszym rozwoju oferty multiplay i konsekwentnej realizacji strategii operatora konwergentnego.

Wprowadzenie LTE Advanced o szybkości do niemal 500 Mb/s

 • W październiku Grupa Cyfrowy Polsat z sukcesem wdrożyła kolejne nowe rozwiązania technologiczne, dzięki którym Internet LTE jest jeszcze szybszy i bardziej stabilny, a sieć ma większą pojemność. Dokonano pierwszej agregacji pasm w trzech częstotliwościach 1800 MHz, 2100 MHz oraz 2600 MHz o łącznej szerokości 50 MHz. Uruchomiono także modulację 256 QAM, co pozwala na uzyskanie transferu danych szybszego nawet o 33%, a na częstotliwości 2600 MHZ zaimplementowano również MIMO 4x4, dzięki czemu prędkość Internetu w tym paśmie jest teraz nawet dwukrotnie większa. Maksymalna prędkość pobierania danych w sieci LTE Plus Advanced to 498 Mb/s.
 • Jednocześnie już w 2018 roku Grupa Cyfrowy Polsat rozpoczęła uruchamianie nadajników działających w technologii LTE na bazie pasma 900 MHz.

Wypłata dywidendy

 • 27 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2016. W sierpniu wypłacono dywidendę w wysokości ok. 205 mln zł (0,32 zł/akcję).

Filmy zrealizowane w ramach Cyfrowej Strefy Twórców

 • W ramach Cyfrowej Strefy Twórców wspierane są oryginalne pomysły autorów, dotychczas niezakupione przez producentów, projekty w fazie developmentu czy te posiadające pierwsze wersje scenariusza.
 • 17 listopada do kin wszedł pierwszy film zrealizowany w ramach Cyfrowej Strefy Twórców Grupy Polsat – „Najlepszy” w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Jest to historia inspirowana życiem Jerzego Górskiego, który ukończył bieg śmierci oraz ustanowił rekord świata w triathlonowych mistrzostwach świata, zdobywając tytuł podwójnego Iron Mana. Film obejrzało w kinach prawie 750 tys. widzów.

12 stycznia br. na ekrany kin w całej Polsce wszedł kolejny film zrealizowany w ramach Cyfrowej Strefy Twórców z udziałem Grupy Polsat - „Narzeczony na niby”, zabawna opowieść o uczuciach i ludzkich rozterkach w reżyserii Bartosza Prokopowicza. Film opowiadający historię poszukującej miłości Kariny zanotował najlepsze otwarcie w kinach w 2018 r. W pierwszy weekend sprzedano ponad 250 tys. biletów, a niespełna miesiąc po premierze obejrzało go milion widzów.

News Dzień dziecka w Cyfrowym Polsacie

Dzień dziecka jak co roku jest uwielbianym dniem przez każde dziecko. Cyfrowy Polsat może nam jeszcze bardziej uprzyjemnić ten wyjątkowy dzień. Zainteresowani będą mogli skorzystać z „otwartego okna” na którym będą udostępniane 5 kanałów dziecięcych CBeebies, Disney Junior, Nickelodeon, NickToons oraz Nick Jr., które będzie można oglądać aż do 17 czerwca. czytaj więcej

News KSW 49 na twoim telewizorze! Zobacz jak to zrobić!

Gala KSW 49 już na twoim telewizorze? Tak to możliwe! Abonenci Cyfrowego Polsatu i użytkownicy Ipli będą mogli zobaczyć, na żywo niesamowity pojedynek Michała Materla i Scotta Askhama i jeszcze wiele więcej! czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Nowe dekodery EVOBOX HD i EVOBOX LITE w ofercie Cyfrowego Polsatu

Oferta Cyfrowego Polsatu wzbogaciła się o nowe dekodery do odbioru cyfrowej telewizji satelitarnej. EVOBOX LITE i EVOBOX HD to kolejne wysokiej klasy urządzenia HD z rodziny dekoderów EVOBOX, które łączą nowoczesny design z prostą, intuicyjną obsługą oraz łatwym dostępem do serwisów multimedialnych − Cyfrowy Polsat GO i HBO GO – zawierających tysiące materiałów VOD. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Już jutro start Ligi Mistrzów UEFA w Grupie Polsat

Na początek FC Barcelona-PSV Eindhoven i Inter Mediolan-Tottenham Hotspur w Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2 czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Grupa Cyfrowy Polsat podsumowuje drugi kwartał 2018 roku

Grupa Cyfrowy Polsat zakończyła II kwartał bardzo dobrymi, stabilnymi i zgodnymi z długoterminową strategią wynikami operacyjnymi w obydwu segmentach, a osiągnięte silne wyniki finansowe są wyższe od średniej oczekiwań analityków giełdowych. Przejęcie kontroli nad Netią w maju br. pozwoliło rozpocząć współpracę operacyjną spółek, a nawiązanie strategicznej współpracy i zakup kontrolnego pakietu akcji polskiej spółki Eleven Sports Network wspierają konsekwentny rozwój oferty sportowej Grupy w segmencie premium. Jednocześnie w ramach wszystkich usług Grupy Polsat ruszyła sprzedaż ofert z pakietem Polsat Sport Premium z rozgrywkami Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Ruszają transmisje Ligi Mistrzów UEFA w Grupie Polsat - nowe studio zbudowane na potrzeby LM i LE

Liga Mistrzów i Liga Europy UEFA, które od wtorku 21 sierpnia będzie można oglądać tylko w nowych kanałach i serwisach sportowych premium Grupy Polsat, będą pokazywane z nowego, wyjątkowego studia. To jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie tego typu obiektów telewizyjnych w Europie i zdecydowanie najnowocześniejsze studio w Polsce. Trzy pierwsze mecze już dzisiaj. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Internet LTE od Cyfrowego Polsatu z Ligą Mistrzów UEFA nawet przez 6 miesięcy za darmo

Dzisiaj Cyfrowy Polsat wprowadził nowe odsłony ofert Internetu LTE. Teraz klienci mają możliwość zakupu pakietu IPLA Polsat Sport Premium z rozgrywkami Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA na żywo w każdym wariancie oferty w atrakcyjnej cenie – z abonamentem nawet przez pół roku za darmo. W Mistrzowskiej Ofercie pakiet z piłkarskimi rozgrywkami jest dostępny w cenie abonamentu. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Startuje kampania reklamowa Ligi Mistrzów UEFA w Cyfrowym Polsacie

Ruszyła ogólnopolska kampania reklamowa promująca wprowadzone przez Cyfrowy Polsat 2 lipca br. nowe oferty telewizyjne z pakietem Polsat Sport Premium: www.cyfrowypolsat.pl/UEFA. Dzięki niemu będzie można oglądać wszystkie mecze Ligi Mistrzów UEFA na żywo, bez reklam, także w jakości Super HD. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Liga Mistrzów UEFA w ofercie Cyfrowego Polsatu - najlepsze klubowe rozgrywki w cenie abonamentu

Już od dzisiaj dostępne są nowe, mistrzowskie oferty telewizyjne Cyfrowego Polsatu z nowym pakietem sportowym Polsat Sport Premium w cenie (http://sklep.cyfrowypolsat.pl/uefa). Dzięki tej wyjątkowej propozycji fani najlepszych klubowych rozgrywek piłkarskich będą mogli oglądać po raz pierwszy w Polsce wszystkie mecze Ligi Mistrzów UEFA na żywo oraz spotkania Ligi Europy UEFA. Wszystko to na nowych kanałach sportowych − Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2 w jakości Super HD – oraz w czterech serwisach telewizyjnych premium w systemie PPV. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Ponad 600 Mb/s w sieci LTE Plus Advanced

Grupa Cyfrowy Polsat wdrożyła kolejne rozwiązania w technologii LTE Advanced. W Białymstoku połączone zostały cztery pasma, agregując w sumie aż 55 MHz, co jest obecnie najszerszym kanałem transmisji danych w technologii LTE Advanced w Polsce! Wraz z modulacją 256 QAM oraz zaimplementowaniem MIMO 4x4 na częstotliwości 2600 MHz pozwoliło to na osiągnięcie w testach prędkości ponad 600 Mb/s przy pobieraniu danych w komercyjnej sieci LTE Plus Advanced. Testy wykonano z użyciem najnowszych smartfonów Huawei (Mate 10 Pro, P20 i P20 Pro) i Samsung S9 oraz z wykorzystaniem atutów nowej platformy Nokia AirScale. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Mundial dla wszystkich abonentów Cyfrowego Polsatu TVP Sport HD w „otwartym oknie” na czas mistrzostw świata w Rosji

Dzięki porozumieniu Cyfrowego Polsatu z Telewizją Polską wszyscy abonenci platformy, niezależnie od posiadanego pakietu, otrzymali dostęp do stacji TVP Sport HD, która na czas mundialu zmieni się w kanał poświęcony tylko temu wydarzeniu. Widzowie obejrzą w TVP Sport HD ok. 500 godzin relacji z Rosji. Już dziś ceremonia otwarcia i pierwszy mecz pomiędzy Rosją i Arabią Saudyjską w Moskwie. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Usługi Netii z rabatem smartDOM dla klientów Cyfrowego Polsatu i Plusa

Już za 2 tygodnie, od 18 czerwca, usługi Netii będą dostępne w sieci sprzedaży Cyfrowego Polsatu i Plusa. Dzięki temu z usługami Netii będzie się można zapoznać i je nabyć w znacznie większej niż dotychczas liczbie punktów w całej Polsce. Zyskają też klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu, którzy będą mogli kupić usługi Netii z rabatem smartDOM. Na początku, w ramach pilotażu, będzie to możliwe w 181 punktach sprzedaży, a docelowo w całej sieci sprzedaży Grupy Cyfrowy Polsat. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat KSW 44: The Game w PPV w Cyfrowym Polsacie i IPLI - start sprzedaży - Karol Bedorf i Mariusz Pudzianowski w walce wieczoru

Już od dzisiaj abonenci Cyfrowego Polsatu oraz użytkownicy największego serwisu rozrywki internetowej IPLA mogą zamawiać dostęp do gali KSW 44: The Game. Walką wieczoru będzie pojedynek byłego mistrza Karola Bedorfa i Mariusza Pudzianowskiego. Dostęp do zapewnianej w systemie „pay-per-view” (PPV) gali kosztuje 40 zł. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Świętuj Dzień Dziecka z Cyfrowym Polsatem

Z okazji Dnia Dziecka Cyfrowy Polsat przygotował dla najmłodszych widzów wyjątkowy prezent. To dostęp do 3 popularnych kanałów dla dzieci − Nickelodeon, NickToons oraz Nick Jr. oraz wiele dodatkowych treści VOD w serwisie Cyfrowy Polsat GO. czytaj więcej

Netia Cyfrowy Polsat może przejąć Netię - UOKiK wydał zgodę

UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Cyfrowy Polsat kontroli nad Netią. Przeprowadzone postępowanie i badanie rynku wykazały, że transakcja nie spowoduje ograniczenia konkurencji. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2018 roku: więcej usług kontraktowych i klientów usług łączonych

Grupa Cyfrowy Polsat zamknęła I kwartał br. bardzo dobrymi wynikami operacyjnymi i sprzedażowymi obu segmentów. Już niemal 1,6 mln klientów korzysta z ofert wiązanych, a o blisko 0,5 mln wzrosła liczba świadczonych usług kontraktowych. Początek roku to okres mocnego wzrostu przychodów reklamowych i wysokiego udziału w rynku reklamy telewizyjnej. Bardzo dobre wyniki finansowe całej Grupy były wsparte szybko uzyskiwanymi synergiami z nowo zakupionych kanałów telewizyjnych. Grupa rozpoczęła także przygotowania do transmitowania od nowego sezonu rozgrywek Ligi Mistrzów i Ligi Europy, do których wyłączne prawa zakupiła na kolejne 3 lata, zapewniając sobie możliwość pokazania łącznie ponad 1000 meczów we wszystkich kanałach dystrybucji – w telewizji, w Internecie i na urządzeniach mobilnych. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Gala „Polsat Boxing Night: Noc Zemsty” w Cyfrowym Polsacie i IPLI Tomasz Adamek oraz Mateusz Masternak w walkach wieczoru

Powraca najbardziej prestiżowy cykl gal pięściarskich w Polsce. Abonenci Cyfrowego Polsatu oraz użytkownicy największego serwisu rozrywki internetowej – IPLI mogą już zamawiać dostęp do gali „Polsat Boxing Night: Noc Zemsty” w usłudze Pay-Per-View. W walce wieczoru zmierzą się Tomasz Adamek i Joey Abell, a o mistrzostwo Europy WBO w kategorii junior ciężkiej rękawice skrzyżują Mateusz Masternak i Youri Kalenga. Gala odbędzie się w sobotę, 21 kwietnia br. i rozpocznie o godzinie 17.45. Dostęp do wydarzenia obejmuje aż 8 wyjątkowych pojedynków i oferowany jest w jakości HD w cenie 40 zł. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Wiosenne niespodzianki od Cyfrowego Polsatu – nawet 30 kanałów w prezencie

Cyfrowy Polsat przygotował dla swoich abonentów wiosenny prezent – to dostęp do nawet 30 kanałów bez dodatkowych opłat. Abonenci od pakietu Mini HD będą mogli korzystać z „otwartego okna” aż przez miesiąc – od 30 marca do 30 kwietnia br. Dostęp do kanałów możliwy będzie za pośrednictwem dekodera oraz na urządzeniach mobilnych z aktywną opcją ON THE GO w serwisie Cyfrowy Polsat GO. Z kolei klienci sieci Plus otrzymają możliwość oglądania aż 22 kanałów TV w największym serwisie rozrywki internetowej IPLA, w pakiecie IPLA Plus. czytaj więcej

News Cyfrowy Polsat ze świąteczną galą KSW 41

Ruszyła sprzedaż dostępu do świątecznej gali KSW 41, która odbędzie się w katowickim spodku na dzień przed Wigilią Świąt Bożego Narodzenia. W sobotę, 23 grudnia br. w najważniejszych walkach wieczoru spotkają się Borys Mańkowski i Dricus Du Plessis w pojedynku o tytuł mistrza KSW wagi półśredniej oraz znani szerszej publiczności Popek Monster i Tomasz Oświeciński. Dla abonentów Cyfrowego Polsatu i IPLI gala jest dostępna w systemie „pay-per-view” (PPV) w cenie 40 zł. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat WynikiCyfrowego Polsatu po trzecim kwartale 2017 roku

Grupa Cyfrowy Polsat zamknęła III kwartał br. bardzo dobrymi wynikami operacyjnymi w obydwu segmentach, co oznacza, że skutecznie radziła sobie zarówno na rynkach telekomunikacyjnym i płatnej telewizji, jak i nadawców TV. Grupa odnotowała solidne wyniki finansowe, mimo niekorzystnego wpływu regulacji „Roam Like at Home”, oraz wciąż generuje bardzo wysokie wolne przepływy pieniężne. Realizacja konsekwentnej polityki finansowej przyczyniła się do podwyższenia przez agencję Moody’s Investors Service perspektywy ratingu korporacyjnego dla Grupy do pozytywnej. czytaj więcej