Grupa Cyfrowy Polsat podsumowuje drugi kwartał 2018 roku
Cyfrowy Polsat

Grupa Cyfrowy Polsat podsumowuje drugi kwartał 2018 roku

23.08.2018
Grupa Cyfrowy Polsat zakończyła II kwartał bardzo dobrymi, stabilnymi i zgodnymi z długoterminową strategią wynikami operacyjnymi w obydwu segmentach, a osiągnięte silne wyniki finansowe są wyższe od średniej oczekiwań analityków giełdowych. Przejęcie kontroli nad Netią w maju br. pozwoliło rozpocząć współpracę operacyjną spółek, a nawiązanie strategicznej współpracy i zakup kontrolnego pakietu akcji polskiej spółki Eleven Sports Network wspierają konsekwentny rozwój oferty sportowej Grupy w segmencie premium. Jednocześnie w ramach wszystkich usług Grupy Polsat ruszyła sprzedaż ofert z pakietem Polsat Sport Premium z rozgrywkami Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA.

Zobacz więcej na CyfrowyPolsat.pl.

Najważniejsze dane operacyjne za II kwartał 2018 roku

 • Coraz więcej klientów korzysta z ofert wiązanych – skuteczna realizacja strategii multiplay:
 • Systematyczny wzrost liczby klientów usług wiązanych − o 281 tys. (20%) r/r do 1,66 mln (co stanowi 28,9% bazy klientów kontraktowych).
 • Do 4,94 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
 • Miało to wypływ na obniżenie wskaźnika churn do bardzo niskiego poziomu wynoszącego 8,3% w skali roku.
 • Regularny przyrost liczby usług kontraktowych – o 510 tys. r/r – do 13,9 mln (stanowią one 83,4% wszystkich świadczonych usług):
 • Kolejny kwartał wzrostu liczby usług telefonii komórkowej − o 287 tys. r/r do 7,1 mln, co wynika z korzystnego wpływu strategii multiplay, dobrego przyjęcia przez klientów nowych, prostych taryf Plusa wprowadzonych w lutym br. oraz wysokiej sprzedaży w segmencie B2B (rozwiązania m2m).
 • Dzięki dobrej sprzedaży podstawowych pakietów, jak i usług dodatkowych (Multiroom i płatne usługi OTT), łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła r/r o 192 tys., przekraczając poziom 5 mln.
 • Baza usług Internetu zwiększyła się o 31 tys. r/r i wynosi 1,8 mln. W pierwszym półroczu klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i sieci Plus przetransferowali 448 PB danych.
 • Stabilna baza ponad 5,7 mln klientów kontraktowych:
 • Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na klienta – o 5,2% r/r, a każdy z nich posiadał średnio 2,43 usługi z portfolio Grupy.
 • Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU), liczony zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15, wzrósł o 2,1% do poziomu 82,9 zł pomimo negatywnego wpływu regulacji Roam like at home. Przy czym spółka oczekuje, iż jest to ostatni kwartał, w którym nowa regulacja miała negatywny wpływ na wskaźnik ARPU.
 • Stabilna baza prepaid na poziomie 2,8 mln usług odzwierciedla rzeczywistą liczbę użytkowników tej usługi.
 • Wysoki, stabilny poziom ARPU usług prepaid wynoszący 20,4 zł.
 • Kanały Grupy Telewizji Polsat pozostawały w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej zarówno w II kwartale, jak i I półroczu, osiągając w II kwartale wynik 24,2% (11,2% kanału głównego oraz 13% kanałów tematycznych) pomimo przejściowego wpływu transmisji z Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018 na otwartych antenach publicznego nadawcy, oraz 24% w całym półroczu (11,5% dla anteny głównej i 12,5% dla kanałów tematycznych), co jest zgodne z długoterminową strategią Grupy.
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły w II kwartale o 4,5% rok do roku i wyniosły 321 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV osiągnął 26,7 %, a w I półroczu zanotowały wzrost o 9,1% do 591 mln zł, zapewniając udział w rynku na poziomie 26,8%.

– Nasza Grupa konsekwentnie kontynuuje strategię rozwoju w obszarze ofert łączonych, o czym najlepiej świadczy blisko 1,7 mln klientów multiplay, którzy połączyli już ok. 5 mln naszych usług. Jednocześnie nasz biznes skutecznie wspierają strategiczne akwizycje − mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. - Przejęcie kontroli nad Netią umożliwiło naszym spółkom szybkie rozpoczęcie współpracy operacyjnej w kluczowych obszarach. Przede wszystkim szybki Internet stacjonarny Netii wzbogacił ofertę cieszącego się niesłabnącym zainteresowaniem klientów programu smartDOM, a produkty Netii wchodzą wkrótce do kolejnych punktów sprzedaży naszej Grupy. Z kolei oferta telewizyjna Netii została poszerzona o nowe programy Telewizji Polsat i pakiet z rozgrywkami Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA, a obydwie firmy dzięki tym zmianom zyskały dodatkowe atrybuty komunikacyjne. Nie bez znaczenie pozostaje także zakup większościowego pakietu akcji w spółce Eleven Sports Network, która posiada szeroki dostęp do wielu atrakcyjnych praw sportowych i prowadzi cztery bardzo szybko rozwijające się na rynku polskim kanały telewizyjne, a także wprowadzenie ofert z Ligą Mistrzów i Ligą Europy UEFA w Cyfrowym Polsacie, sieci Plus i IPLI oraz uruchomienie transmisji z tych rozgrywek w ostatni wtorek.

 

Dane operacyjne segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

 

 

II kwartał

 

2018

2017

Zmiana %

Łączna liczba RGU
(kontraktowe+przedpłacone)

16 698 622

16 273 840

2,6 %

USŁUGI KONTRAKTOWE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

13 929 804

13 419 539

3,8%

Płatna telewizja, w tym:

5 027 520

4 835 534

4,0%

Multiroom

1 127.285

1 058 982

6,4%

Telefonia komórkowa

7 098 239

6 810 999

4,2%

Internet

1 804 045

1 773 006

1,8%

Liczba klientów kontraktowych w tym:

5 724 492

5 819 386

-1,6%

klienci ofert multiplay

1 655 112

1 384 282

20,4 %

       

ARPU na klienta1) [PLN]

82,9

81,2

2,1%

Churn na klienta

8,3%

8,6%

-0,3 p.p.

Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta

2,43

2,31

5,2%

USŁUGI PRZEDPŁACONE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

2 768 818

2 854 301

-3,0%

Płatna telewizja

59 722

57 183

4,4%

Telefonia komórkowa

2 545 749

2 616 592

-2,7%

Internet

163 347

180 526

-9,5%

ARPU na RGU prepaid1) [PLN]

20,4

20,5

-0,5%

1) ARPU skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15.

 

– W telewizji to kolejny bardzo udany dla nas okres. W drugim kwartale wyniki oglądalności kanałów Grupy Polsat były zgodne z naszą długoterminową strategią mimo transmisji przez nadawcę publicznego wydarzenia sportowego o silnym wpływie rynkowym – Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018. Podobne, stabilne wyniki oglądalności osiągnęliśmy w całym pierwszym półroczu, w którym nasze przychody z reklamy i sponsoringu, wsparte szybką realizacją synergii z nowo nabytymi kanałami, rosły nawet nieco szybciej niż dynamicznie rozwijający się w tym roku rynek – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A., Telewizja Polsat Sp. z o.o.

 

Dane operacyjne segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej

 

 

II kwartał

I półrocze

 

 

2018

2017

Zmiana

p.p./%

2018

2017

Zmiana

p.p./%

Udział w oglądalności1),
w tym:

24,16%

24,25%

-0,09 p.p.

24,03%

23,90%

0,13 p.p.

POLSAT (kanał główny)

11,14%

12,61%

-1,47 p.p.

11,54%

12,66%

-1,12 p.p.

Kanały tematyczne

13,01%

11,64%

-1,37 p.p.

12,49%

12,24%

0,25 p.p.

Przychody z reklamy
i sponsoringu2)

(mln PLN)

321

307

4,5%

591

541

9,1%

Udział w rynku reklamy3)

26,7%

27,6%

-0,9 p.p.

26,8%

26,7%

0,1 p.p.

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki na reklamę telewizyjną na rynku4)

(mln PLN)

1 204

1 115

7,9%

2 203

2 027

8,7%

1) NAM, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba, uwzględniając oglądalność Live+2 (oglądalność z dnia emisji i z 2 kolejnych dni w ramach tzw. Time Shift Viewing), z uwzględnieniem kanałów Eleven (od czerwca 2018), z wyłączeniem kanałów partnerskich: Polsat Viasat Explore, Polsat Viasat Nature, Polsat Viasat History, JimJam, CI Polsat;

2) Przychody z reklamy i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat wg definicji Starcom;

3) Szacunki własne na podstawie wstępnych danych Starcom;

4) Starcom, dane wstępne, reklama sportowa i sponsoring;

 

Najważniejsze dane finansowe za II kwartał 2018 r.

 • Silne wyniki finansowe Grupy (zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15 oraz z uwzględnieniem konsolidacji Netii od 22 maja 2018 roku; dane historyczne za 2017 r. także według MSSF 15):
 • przychody: 2,603 mld zł (wzrost o 7,5% r/r),
 • EBITDA: 946 mln zł (wzrost o 3,5% r/r),
 • marża EBITDA: 36,4%,
 • zysk netto: 231,4 mln zł,
 • wolne przepływy pieniężne za okres 12 miesięcy: 1,411 mld zł,
 • wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM: 2,91x.

 

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat1)

mln PLN

II kwartał 2018

II kwartał 2017

zmiana r/r

Przychody

2 603

2 421

7,5%

EBITDA

946

915

3,5%

Marża EBITDA

36,4%

37,8%

-1,4 p.p.

1) Zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r. oraz szacunki własne w odniesieniu do II kwartału 2017. Konsolidacja wyników spółki Netia od 22.05.2018 r.

 • Rosnące wyniki finansowe segmentu usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym (zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15 oraz z uwzględnieniem konsolidacji Netii):
 • przychody: 2,248 mld zł,
 • EBITDA: 795,2 mln zł,
 • marża EBITDA: 35,4%.
 • Bardzo dobre wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej (zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15):
 • przychody: 412 mln zł,
 • EBITDA: 151 mln zł,
 • marża EBITDA: 36,6%.

 

Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej1)

 

mln PLN

II kwartał 2018

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

412

6%

Koszty operacyjne2)

262

12%

EBITDA

151

-3%

Marża EBITDA

36,6%

-3,4 p.p.

1) Zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15

2) Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

 

– To kolejny kwartał zmian, ponieważ nie tylko publikujemy wyniki zgodnie z nowym standardem raportowania MSSF 15, ale także od 22 maja konsolidujemy wyniki spółki Netia. Wyniki całej Grupy są silne, zdrowe i przewyższają średnią prognoz analityków. Na bardzo wysokim poziomie pozostają nasze wolne przepływy pieniężne, co daje nam komfort w realizowaniu założonej strategii biznesowej i planów inwestycyjnych, a jednocześnie utrzymania pod kontrolą naszego zadłużenia – mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o. - W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym, zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, był to czwarty kwartał, na wyniki którego wyraźny negatywny wpływ miała regulacja Roam like at home. Czynnik ten powinien tracić na znaczeniu w przyszłości. Z kolei wynik EBITDA segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej jest stabilny pomimo przejściowej presji wynikającej z emisji na otwartych kanałach nadawcy publicznego Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018.

News Dzień dziecka w Cyfrowym Polsacie

Dzień dziecka jak co roku jest uwielbianym dniem przez każde dziecko. Cyfrowy Polsat może nam jeszcze bardziej uprzyjemnić ten wyjątkowy dzień. Zainteresowani będą mogli skorzystać z „otwartego okna” na którym będą udostępniane 5 kanałów dziecięcych CBeebies, Disney Junior, Nickelodeon, NickToons oraz Nick Jr., które będzie można oglądać aż do 17 czerwca. czytaj więcej

News KSW 49 na twoim telewizorze! Zobacz jak to zrobić!

Gala KSW 49 już na twoim telewizorze? Tak to możliwe! Abonenci Cyfrowego Polsatu i użytkownicy Ipli będą mogli zobaczyć, na żywo niesamowity pojedynek Michała Materla i Scotta Askhama i jeszcze wiele więcej! czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Nowe dekodery EVOBOX HD i EVOBOX LITE w ofercie Cyfrowego Polsatu

Oferta Cyfrowego Polsatu wzbogaciła się o nowe dekodery do odbioru cyfrowej telewizji satelitarnej. EVOBOX LITE i EVOBOX HD to kolejne wysokiej klasy urządzenia HD z rodziny dekoderów EVOBOX, które łączą nowoczesny design z prostą, intuicyjną obsługą oraz łatwym dostępem do serwisów multimedialnych − Cyfrowy Polsat GO i HBO GO – zawierających tysiące materiałów VOD. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Już jutro start Ligi Mistrzów UEFA w Grupie Polsat

Na początek FC Barcelona-PSV Eindhoven i Inter Mediolan-Tottenham Hotspur w Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2 czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Ruszają transmisje Ligi Mistrzów UEFA w Grupie Polsat - nowe studio zbudowane na potrzeby LM i LE

Liga Mistrzów i Liga Europy UEFA, które od wtorku 21 sierpnia będzie można oglądać tylko w nowych kanałach i serwisach sportowych premium Grupy Polsat, będą pokazywane z nowego, wyjątkowego studia. To jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie tego typu obiektów telewizyjnych w Europie i zdecydowanie najnowocześniejsze studio w Polsce. Trzy pierwsze mecze już dzisiaj. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Internet LTE od Cyfrowego Polsatu z Ligą Mistrzów UEFA nawet przez 6 miesięcy za darmo

Dzisiaj Cyfrowy Polsat wprowadził nowe odsłony ofert Internetu LTE. Teraz klienci mają możliwość zakupu pakietu IPLA Polsat Sport Premium z rozgrywkami Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA na żywo w każdym wariancie oferty w atrakcyjnej cenie – z abonamentem nawet przez pół roku za darmo. W Mistrzowskiej Ofercie pakiet z piłkarskimi rozgrywkami jest dostępny w cenie abonamentu. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Startuje kampania reklamowa Ligi Mistrzów UEFA w Cyfrowym Polsacie

Ruszyła ogólnopolska kampania reklamowa promująca wprowadzone przez Cyfrowy Polsat 2 lipca br. nowe oferty telewizyjne z pakietem Polsat Sport Premium: www.cyfrowypolsat.pl/UEFA. Dzięki niemu będzie można oglądać wszystkie mecze Ligi Mistrzów UEFA na żywo, bez reklam, także w jakości Super HD. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Liga Mistrzów UEFA w ofercie Cyfrowego Polsatu - najlepsze klubowe rozgrywki w cenie abonamentu

Już od dzisiaj dostępne są nowe, mistrzowskie oferty telewizyjne Cyfrowego Polsatu z nowym pakietem sportowym Polsat Sport Premium w cenie (http://sklep.cyfrowypolsat.pl/uefa). Dzięki tej wyjątkowej propozycji fani najlepszych klubowych rozgrywek piłkarskich będą mogli oglądać po raz pierwszy w Polsce wszystkie mecze Ligi Mistrzów UEFA na żywo oraz spotkania Ligi Europy UEFA. Wszystko to na nowych kanałach sportowych − Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2 w jakości Super HD – oraz w czterech serwisach telewizyjnych premium w systemie PPV. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Ponad 600 Mb/s w sieci LTE Plus Advanced

Grupa Cyfrowy Polsat wdrożyła kolejne rozwiązania w technologii LTE Advanced. W Białymstoku połączone zostały cztery pasma, agregując w sumie aż 55 MHz, co jest obecnie najszerszym kanałem transmisji danych w technologii LTE Advanced w Polsce! Wraz z modulacją 256 QAM oraz zaimplementowaniem MIMO 4x4 na częstotliwości 2600 MHz pozwoliło to na osiągnięcie w testach prędkości ponad 600 Mb/s przy pobieraniu danych w komercyjnej sieci LTE Plus Advanced. Testy wykonano z użyciem najnowszych smartfonów Huawei (Mate 10 Pro, P20 i P20 Pro) i Samsung S9 oraz z wykorzystaniem atutów nowej platformy Nokia AirScale. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Mundial dla wszystkich abonentów Cyfrowego Polsatu TVP Sport HD w „otwartym oknie” na czas mistrzostw świata w Rosji

Dzięki porozumieniu Cyfrowego Polsatu z Telewizją Polską wszyscy abonenci platformy, niezależnie od posiadanego pakietu, otrzymali dostęp do stacji TVP Sport HD, która na czas mundialu zmieni się w kanał poświęcony tylko temu wydarzeniu. Widzowie obejrzą w TVP Sport HD ok. 500 godzin relacji z Rosji. Już dziś ceremonia otwarcia i pierwszy mecz pomiędzy Rosją i Arabią Saudyjską w Moskwie. czytaj więcej

News Dzień dziecka w Cyfrowym Polsacie

Dzień dziecka jak co roku jest uwielbianym dniem przez każde dziecko. Cyfrowy Polsat może nam jeszcze bardziej uprzyjemnić ten wyjątkowy dzień. Zainteresowani będą mogli skorzystać z „otwartego okna” na którym będą udostępniane 5 kanałów dziecięcych CBeebies, Disney Junior, Nickelodeon, NickToons oraz Nick Jr., które będzie można oglądać aż do 17 czerwca. czytaj więcej

News KSW 49 na twoim telewizorze! Zobacz jak to zrobić!

Gala KSW 49 już na twoim telewizorze? Tak to możliwe! Abonenci Cyfrowego Polsatu i użytkownicy Ipli będą mogli zobaczyć, na żywo niesamowity pojedynek Michała Materla i Scotta Askhama i jeszcze wiele więcej! czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Nowe dekodery EVOBOX HD i EVOBOX LITE w ofercie Cyfrowego Polsatu

Oferta Cyfrowego Polsatu wzbogaciła się o nowe dekodery do odbioru cyfrowej telewizji satelitarnej. EVOBOX LITE i EVOBOX HD to kolejne wysokiej klasy urządzenia HD z rodziny dekoderów EVOBOX, które łączą nowoczesny design z prostą, intuicyjną obsługą oraz łatwym dostępem do serwisów multimedialnych − Cyfrowy Polsat GO i HBO GO – zawierających tysiące materiałów VOD. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Już jutro start Ligi Mistrzów UEFA w Grupie Polsat

Na początek FC Barcelona-PSV Eindhoven i Inter Mediolan-Tottenham Hotspur w Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2 czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Ruszają transmisje Ligi Mistrzów UEFA w Grupie Polsat - nowe studio zbudowane na potrzeby LM i LE

Liga Mistrzów i Liga Europy UEFA, które od wtorku 21 sierpnia będzie można oglądać tylko w nowych kanałach i serwisach sportowych premium Grupy Polsat, będą pokazywane z nowego, wyjątkowego studia. To jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie tego typu obiektów telewizyjnych w Europie i zdecydowanie najnowocześniejsze studio w Polsce. Trzy pierwsze mecze już dzisiaj. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Internet LTE od Cyfrowego Polsatu z Ligą Mistrzów UEFA nawet przez 6 miesięcy za darmo

Dzisiaj Cyfrowy Polsat wprowadził nowe odsłony ofert Internetu LTE. Teraz klienci mają możliwość zakupu pakietu IPLA Polsat Sport Premium z rozgrywkami Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA na żywo w każdym wariancie oferty w atrakcyjnej cenie – z abonamentem nawet przez pół roku za darmo. W Mistrzowskiej Ofercie pakiet z piłkarskimi rozgrywkami jest dostępny w cenie abonamentu. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Startuje kampania reklamowa Ligi Mistrzów UEFA w Cyfrowym Polsacie

Ruszyła ogólnopolska kampania reklamowa promująca wprowadzone przez Cyfrowy Polsat 2 lipca br. nowe oferty telewizyjne z pakietem Polsat Sport Premium: www.cyfrowypolsat.pl/UEFA. Dzięki niemu będzie można oglądać wszystkie mecze Ligi Mistrzów UEFA na żywo, bez reklam, także w jakości Super HD. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Liga Mistrzów UEFA w ofercie Cyfrowego Polsatu - najlepsze klubowe rozgrywki w cenie abonamentu

Już od dzisiaj dostępne są nowe, mistrzowskie oferty telewizyjne Cyfrowego Polsatu z nowym pakietem sportowym Polsat Sport Premium w cenie (http://sklep.cyfrowypolsat.pl/uefa). Dzięki tej wyjątkowej propozycji fani najlepszych klubowych rozgrywek piłkarskich będą mogli oglądać po raz pierwszy w Polsce wszystkie mecze Ligi Mistrzów UEFA na żywo oraz spotkania Ligi Europy UEFA. Wszystko to na nowych kanałach sportowych − Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2 w jakości Super HD – oraz w czterech serwisach telewizyjnych premium w systemie PPV. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Ponad 600 Mb/s w sieci LTE Plus Advanced

Grupa Cyfrowy Polsat wdrożyła kolejne rozwiązania w technologii LTE Advanced. W Białymstoku połączone zostały cztery pasma, agregując w sumie aż 55 MHz, co jest obecnie najszerszym kanałem transmisji danych w technologii LTE Advanced w Polsce! Wraz z modulacją 256 QAM oraz zaimplementowaniem MIMO 4x4 na częstotliwości 2600 MHz pozwoliło to na osiągnięcie w testach prędkości ponad 600 Mb/s przy pobieraniu danych w komercyjnej sieci LTE Plus Advanced. Testy wykonano z użyciem najnowszych smartfonów Huawei (Mate 10 Pro, P20 i P20 Pro) i Samsung S9 oraz z wykorzystaniem atutów nowej platformy Nokia AirScale. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Mundial dla wszystkich abonentów Cyfrowego Polsatu TVP Sport HD w „otwartym oknie” na czas mistrzostw świata w Rosji

Dzięki porozumieniu Cyfrowego Polsatu z Telewizją Polską wszyscy abonenci platformy, niezależnie od posiadanego pakietu, otrzymali dostęp do stacji TVP Sport HD, która na czas mundialu zmieni się w kanał poświęcony tylko temu wydarzeniu. Widzowie obejrzą w TVP Sport HD ok. 500 godzin relacji z Rosji. Już dziś ceremonia otwarcia i pierwszy mecz pomiędzy Rosją i Arabią Saudyjską w Moskwie. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2018 roku: więcej usług kontraktowych i klientów usług łączonych

Grupa Cyfrowy Polsat zamknęła I kwartał br. bardzo dobrymi wynikami operacyjnymi i sprzedażowymi obu segmentów. Już niemal 1,6 mln klientów korzysta z ofert wiązanych, a o blisko 0,5 mln wzrosła liczba świadczonych usług kontraktowych. Początek roku to okres mocnego wzrostu przychodów reklamowych i wysokiego udziału w rynku reklamy telewizyjnej. Bardzo dobre wyniki finansowe całej Grupy były wsparte szybko uzyskiwanymi synergiami z nowo zakupionych kanałów telewizyjnych. Grupa rozpoczęła także przygotowania do transmitowania od nowego sezonu rozgrywek Ligi Mistrzów i Ligi Europy, do których wyłączne prawa zakupiła na kolejne 3 lata, zapewniając sobie możliwość pokazania łącznie ponad 1000 meczów we wszystkich kanałach dystrybucji – w telewizji, w Internecie i na urządzeniach mobilnych. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Wyniki GK Cyfrowy Polsat w 2017 roku - ponad 1,5 mln klientów multiplay i kolejne akwizycje

Dla Grupy Cyfrowy Polsat to kolejny rok bardzo dobrych wyników operacyjnych i finansowych. Wśród najważniejszych wydarzeń 2017 roku były: dalsza skuteczna realizacja strategii multiplay, wdrożenie zasady Roam like at home (RLAH), nabycie praw sportowych do transmisji Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA oraz strategiczne akwizycje. Grupa po raz kolejny odnotowała wysoki wzrost liczby usług kontraktowych oraz klientów usług zintegrowanych. Osiągnęła wyniki oglądalności zgodne z długoterminową strategią, zajmując czołową pozycję na rynku nadawców, oraz wzrost przychodów reklamowych i udziałów w rynku reklamy TV. Był to także bardzo dobry rok pod względem wyników finansowych – przychody Grupy przekroczyły 9,8 mld zł, wynik EBITDA osiągnął 3,6 mld zł, a zysk netto – ok. 1 mld zł. Ponadto Cyfrowy Polsat regularnie zmniejszał zadłużenie oraz zanotował wysoki poziom wolnych przepływów pieniężnych – 1,7 mld zł. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat WynikiCyfrowego Polsatu po trzecim kwartale 2017 roku

Grupa Cyfrowy Polsat zamknęła III kwartał br. bardzo dobrymi wynikami operacyjnymi w obydwu segmentach, co oznacza, że skutecznie radziła sobie zarówno na rynkach telekomunikacyjnym i płatnej telewizji, jak i nadawców TV. Grupa odnotowała solidne wyniki finansowe, mimo niekorzystnego wpływu regulacji „Roam Like at Home”, oraz wciąż generuje bardzo wysokie wolne przepływy pieniężne. Realizacja konsekwentnej polityki finansowej przyczyniła się do podwyższenia przez agencję Moody’s Investors Service perspektywy ratingu korporacyjnego dla Grupy do pozytywnej. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2017 roku

Wzrost liczby usług kontraktowych, przychodów oraz wyniku EBITDA Grupy. czytaj więcej