Telekonferencja - metoda na sprawną komunikację

Jak korzystać z telekonferencji?

Usługa telekonferencji jest jedną z metod komunikacji pomiędzy wieloma osobami w danej organizacji lub pomiędzy organizacjami.