VoIP bez Limitu telefon IP

Krótkie kody Sami Swoi

Szybkie kody w Sami Swoi

Numer

Opis

*100# sprawdzenie stanu konta
*101*00*01# wyłączenie roamingu
*101*00*02# wyłączenie pakietowej transmisji danych (GPRS) WAP, pakietowej transmisji danych (GPRS) internet, wiadomości multimedialnych MMS
*101*00*06# wyłączenie blokady informacji o czasie i koszcie ostatniej rozmowy
*101*11*01# włączenie roamingu
*101*11*02# włączenie pakietowej transmisji danych (GPRS) WAP, pakietowej transmisji danych (GPRS) internet, wiadomości multimedialnych MMS
*101*11*06# włączenie blokady informacji o czasie i koszcie ostatniej rozmowy
*101*11*99# przejście na nową platformę – usunięcie problemów związanych z wyświetlaniem stanu konta
*105*10# zmiana języka komunikatów i wiadomości SMS na polski
*105*20# zmiana języka komunikatów i wiadomości SMS na angielski
*110# interaktywne zarządzanie kontem
*121# sprawdzenie stanu pakietów (w tym Ekstra Bonus w Sami Swoi)
*122# sprawdzenie statusu poczty głosowej
*122*00# wyłączenie poczty głosowej
*122*11# włączenie poczty głosowej
*123*kod# doładowanie

źródło: Sami Swoi

Zawsze sprawdź aktualne szybkie (ekspresowe) kody USSD na stronie internetowej swojego operatora.