Oprogramowanie dla uczelni – czym powinno się charakteryzować?
News

Oprogramowanie dla uczelni – czym powinno się charakteryzować?

26.02.2020
Systemy ERP (ang. Enterprise Resource Planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa) to obecnie niemal integralna część firm i organizacji, które zarządzają danymi dużej liczby osób. Oczywiście, placówki edukacyjne mają inną rolę niż firmy, których efektywność mierzona jest głównie przez pryzmat wypracowanego zysku. Oba typy działalności łączą pewne cechy wspólne, związane m.in. z koniecznością zadbania o przechowywane dane osobowe. Czy specyfika pracy placówki edukacyjnej sprawia, że oprogramowanie dla uczelni rządzi się innymi prawami? Na jakie kryteria należy zwrócić szczególną uwagę?

Oprogramowanie dla uczelni a kwestia RODO

Każdy pracownik jednostki o charakterze edukacyjnym (szkoły, uczelni wyższej, bądź rozmaitych domów kultury) musi posiadać wiedzę, która pozwoli mu na przetwarzanie danych osobowych uczniów lub studentów zgodnie z obowiązującą literą prawa. Oczywiście, zapisy te bywają niezwykle wyśrubowane, wymuszając na pracownikach szereg dosyć nużących czynności, związanych z procedurami bezpieczeństwa. Należeć do nich może m.in.

  • zablokowanie komputera przy pomocy mocnego hasła i ustawienie krótkiego czasu
    oczekiwania na wygaszacz ekranu,
  • zamykanie całej dokumentacji na klucz przed każdym wyjściem z pomieszczenia,
  • restrykcyjna polityka względem informacji udzielanych osobom trzecich.

 

W świetle przytoczonych powyżej przykładów, oprogramowanie dla uczelni powinno spełniać przede wszystkim wymogi, związane z zapisami RODO. O ile zgodność systemu z zaleceniami delegowanego inspektora odgrywa kluczową rolę przy jego instalacji, warto mieć na względzie także inne funkcjonalności. Poprawnie wdrożone oprogramowanie dla uczelni zapewnia bowiem znacznie więcej możliwości niż ochrona personaliów studentów i kadry pedagogicznej.

Systemy informatyczne dla firm, program do zarządzania Unit4

Jakie funkcje powinno zawierać oprogramowanie dla uczelni?

Jednym z najważniejszych aspektów, którymi powinno cechować się kompleksowe, kadrowo płacowe oprogramowanie dla uczelni, jest intuicyjny i przejrzysty mechanizm zarządzania nieobecnościami kadry dydaktycznej. W sytuacji, w której prowadzący nie będzie mógł poprowadzić zajęć (a okoliczności nie pozwalają na poinformowanie o zaistniałej sytuacji sekretariat uczelni), studenci będą mogli otrzymać zautomatyzowane powiadomienie o odwołaniu zajęć. Nie mniej istotnym czynnikiem jest również utworzenie osobistych profili studentów, na których będą oni informowani o aktualnym etapie zaliczeń bądź rozpatrywania złożonych wniosków.

 

Nie należy również zapominać o funkcjonalnościach, związanych z aspektami kadrowo płacowymi. Aby ułatwić wewnętrzny przepływ informacji, oprogramowanie dla uczelni powinno cechować się identycznymi funkcjami co jego „komercyjne” odpowiedniki – zapewniać automatyczne przesyłanie dokumentacji do urzędu skarbowego oraz ZUS-u, gromadzić informacje, niezbędne do wystawienia PITów, oraz samoczynnie wyliczać należne wynagrodzenie (powiększone o ewentualną premię bądź nadgodziny).

TETA AIR – kompleksowe oprogramowanie dla uczelni, które potrafi więcej niż myślisz

W szerszej perspektywie wyraźnie dostrzec można, że oprogramowanie dla uczelni rządzi się takimi samymi prawami, jak systemy dla większości przedsiębiorstw i organizacji komercyjnych. Warto więc dołożyć wszelkich starań, aby wybrana przez nas aplikacja cechowała się wszelkimi niezbędnymi funkcjonalnościami. Powyższe możliwości to zaledwie wycinek opcji, które wdrożyć może TETA AIR – oprogramowanie dla uczelni (i nie tylko), które kompleksowo wspiera działania z zakresu HR & Payroll dowolnej organizacji. Już dziś zapoznaj się z pełną specyfikacją oprogramowania TETA AIR i przekonaj się, że zarządzanie kadrami i płacami może być intuicyjne i bezpieczne.

 

Znajdziesz nas pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław lub na naszej stronie: www.Unit4.com

 

Źródło: Systemy informatyczne dla firm, program do zarządzania Unit4