Archiwalne

* UKE: Przed wakacjami – co warto wiedzieć?

12.06.2015

Urząd Komunikacji Elektronicznej po raz kolejny uczestniczy w akcji informacyjnej pt. „Przed wakacjami – co warto wiedzieć?” realizowanej wspólnie przez kilkadziesiąt instytucji publicznych. Jej celem jest zwrócenie uwagi konsumentów na te kwestie, które mogą okazać się istotne podczas letniego wypoczynku. 

Jak co roku przypominamy o numerach alarmowych i społecznych, pod którymi na terenie całej Unii Europejskiej można uzyskać pomoc w razie wypadku, niebezpiecznego zdarzenia lub zgłosić sytuację zagrażającą naszemu bezpieczeństwu. Przestrzegamy przed nierozważnym korzystaniem z usług o podwyższonej płatności, tzw. Premium Rate, a także podajemy aktualne informacje na temat cen usług roamingowych na terenie Unii Europejskiej.

Gdy coś się dzieje, pamiętaj o numerach alarmowych i społecznych

Wakacje to okres wielu niespodziewanych, niebezpiecznych zdarzeń nad wodą, w górach i na szlakach turystycznych. Warunki pogodowe, a czasem nieostrożność samych wczasowiczów przyczyniają się do wzrostu liczby wypadków zagrażających zdrowiu i życiu ludzi lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Niepokojące są także statystyki zaginięć osób dorosłych i dzieci w okresie letnim, który sprzyja ucieczkom, napadom i porwaniom. Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, odnotowuje w Polsce w ciągu jednego roku ok. 17 tysięcy zaginięć, z czego ok. 6,5 tysiąca dotyczy zaginięć dzieci i młodzieży.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomina, że na terenie Unii Europejskiej, w tym także Polski, funkcjonują numery alarmowe, pod które należy dzwonić w razie wypadku lub zaginięcia.

Numer alarmowy 112 oraz numery 116 dla usług społecznych są całodobowe, bezpłatne i obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej, co oznacza, że nawet przebywając poza granicami Polski bez problemu połączymy się z tymi numerami i uzyskamy pomoc.

Numer 112  -  ogólnoeuropejski numer alarmowy służący do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Możemy zgłosić w ten sposób pożary, wypadki komunikacyjne, kradzieże i włamania, nagłe omdlenia i utraty świadomości, poważne uszkodzenia ciała i krwotoki oraz inne sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu ludzi lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Istotne jest, że oprócz numeru 112 nadal funkcjonują dotychczasowe numery alarmowe poszczególnych służb ratowniczych, które obejmują jedynie obszar Polski. Są to:

 • 997 - Policja,
 • 998 - Straż Pożarna,
 • 999 - Pogotowie Ratunkowe,
 • 984 - Pogotowie rzeczne (uruchomiony na ograniczonym obszarze),
 • 985 - Ratownictwo górskie (wykorzystywany także przez TOPR).

Numery rozpoczynające się od 116 -  zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej, należą do grupy numerów o tzw. „walorach społecznych”, czyli z założenia służących dobru społeczeństwa.

Numer 116 000 - jest to europejski numer skierowany do rodziców i opiekunów, którym zaginęło dziecko, do zaginionych dzieci oraz do wszystkich osób, które mogą pomóc w ich odnalezieniu;
Numer 116 111 - to telefon zaufania dla dzieci i młodzieży;
Numer 116 123 - to telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych;

Usługi o podwyższonej płatności - Premium Rate

Usługi o podwyższonej płatności, tzw. Premium Rate są z reguły wykorzystywane przez organizatorów loterii, konkursów i plebiscytów, które mnożą się szczególnie w okresie wakacyjnym. Kolorowe ogłoszenia i reklamy sugerują odbiorcom, że wygrana jest niemal pewna, a jedynym warunkiem jej uzyskania jest wysłanie krótkiej wiadomości lub wykonanie połączenia telefonicznego. Niestety, często informacja o podwyższonej płatności za wysłanie SMS lub połączenie jest mało widoczna, podobnie jak regulamin i warunki świadczenia usługi.

Należy pamiętać, że wszelkiego rodzaju gry i serwisy informacyjne w formie wiadomości tekstowych SMS organizowane są przez różne przedsiębiorstwa, które do tego celu, odpłatnie, wykorzystują numery udostępniane przez operatorów telekomunikacyjnych.

Oznacza to, że reklamację dotyczącą konkretnej gry, loterii, serwisu informacyjnego należy zgłaszać:

 • do swojego operatora,
 • do podmiotu organizującego, oferującego daną usługę.

Zgłoszona po fakcie reklamacja, ze względu na zawiłe zapisy regulaminowe, może niestety okazać się nieskuteczna.

Dlatego warto prewencyjnie zastosować proponowane rozwiązania:

 • Zażądać od operatora blokady wszystkich numerów o podwyższonej płatności (usługa jest darmowa).
 • Ustanowić limit kwotowy na tego typu usługi. Dzięki temu, po przekroczeniu wcześniej ustalonej kwoty w danym okresie rozliczeniowym, abonent zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i sam podejmie decyzję, czy chce nadal korzystać z płatnych usług.
 • Zarejestrować dziecko jako użytkownika telefonu. To rozwiązanie umożliwia rodzicowi (lub innemu dorosłemu opiekunowi) zarządzanie usługami na koncie dziecka i sprawowanie kontroli nad dostępnością i treściami usług typu Premium Rate.
 • Sprawdzić przedsiębiorstwo odpowiedzialne za usługę. Znając numer, na który ma być wysłana (lub już została wysłana) wiadomość w prosty sposób można zidentyfikować dostawcę, który świadczy usługę o podwyższonej opłacie. Wystarczy wejść na prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wykaz numerów usług o podwyższonej opłacie i wpisać w wyszukiwarce dany numer. Wówczas w rubryce „podmiot realizujący dodatkowe świadczenie” pojawi się nazwa i adres przedsiębiorcy, który odpowiada za usługę typu Premium Rate.

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że usługodawcy mają obowiązek rzetelnie poinformować jaki jest koszt usługi i jakie są jej zasady, a także umożliwić natychmiastową rezygnację (zwolnioną od opłat). Powinniśmy bez trudu odnaleźć (np. na wskazanej stronie internetowej) nazwę, adres i dane kontaktowe usługodawcy, regulamin świadczenia usługi oraz warunki jej świadczenia (zakres, płatności, warunki rezygnacji).

Jeżeli usługodawca umożliwia dokonanie opłaty za usługę za pośrednictwem SMS Premium - opłata musi być wskazana przy numerze, na który ma zostać wysłana wiadomość. Informacja  o cenie musi być podana tą samą czcionką, kolorem oraz na tym samym poziomie, co numer SMS Premium. Po zakończeniu świadczenia usługi nasz numer telefonu lub inne dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie do rozliczenia tej usługi, chyba, że wyraziliśmy zgodę na otrzymywanie oferty handlowej w odrębnym zamówieniu.

*  *  *

Do UKE wciąż docierają zgłoszenia  o próbach oszukiwania abonentów sieci komórkowych, polegających na pozostawianiu nieodebranych połączeń od numerów rozpoczynających się od +225 lub +243. Choć numery nie wzbudzają podejrzeń (pierwsze dwie cyfry wyglądają jak krajowe numery kierunkowe z Warszawy lub Płocka), to nieodebrane połączenia naprawdę pochodzą z egzotycznych krajów: Wybrzeża Kości Słoniowej, Nowej Gwinei lub Republiki Konga, a co za tym idzie - są bardzo kosztowne. Jeśli odruchowo oddzwonimy na podane numery może nas później niemile zaskoczyć wysoki rachunek telefoniczny.

Przed wykonaniem połączenia zwrotnego, należy sprawdzić ile cyfr ma wyświetlający się numer (krajowe numery stacjonarne i komórkowe posiadają standardowo 9 cyfr, numery międzynarodowe z reguły mają 12-15 cyfr). To pomoże w identyfikacji potencjalnego zagrożenia.

Roaming

Urząd Komunikacji Elektronicznej ma dobre informacje dla wszystkich użytkowników sieci komórkowych, podróżujących po krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE od 1 lipca 2014 r. po raz kolejny ulegają obniżeniu opłaty za usługi telekomunikacyjne poza granicami rodzimego kraju abonenta (tzw. roaming).

To duży sukces regulatorów rynku telekomunikacyjnego krajów członkowskich Unii Europejskiej, a co najistotniejsze – spora ulga finansowa dla podróżujących. Nawet jeśli nie wykupią oni specjalnych pakietów roamingowych, obejmujących zarówno połączenia telefoniczne, jak i pobieranie danych z Internetu, nie powinni być negatywnie zaskoczeni rachunkiem.

Rozliczenia w roamingu regulowanym na poziomie detalicznym powinny przebiegać w następujący sposób:

 • dla połączeń głosowych – opłaty naliczane sekundowo, zarówno dla połączeń wykonywanych, jak i odebranych. Dla połączeń wykonywanych dostawca usług może określić minimalną długość pierwszego impulsu nieprzekraczającą 30 sekund,
 • dla wiadomości SMS – opłata za każdą wysłaną wiadomość, operatorzy nie pobierają opłat za odebranie wiadomości SMS,
 • transmisja danych – opłata za każdy wykorzystany megabajt danych, naliczanie według kilobajtów, z wyjątkiem MMS, za które może być pobierana opłata jednostkowa. W takim przypadku opłata za przesłanie lub odebranie MMS nie przekracza maksymalnej opłaty detalicznej za transmisję danych.

Maksymalne opłaty za usługi detaliczne w roamingu obowiązujące od 1 lipca 2015 r.  w krajach Unii Europejskiej przedstawiają się następująco:


 

od 1 lipca 2015 r.

 

 

w Euro bez VAT

w PLN bez VAT

w PLN
z VAT

Poziom detaliczny

(maksymalna stawka)

połączenia

wychodzące (min)

0,19

0,77

0,95

połączenia

przychodzące (min)

0,05

0,20

0,25

SMS

0,06

0,24

0,30

MMS

0,20

0,81

1,00

transmisja danych (MB)

0,20

0,81

1,00

1 Euro = 4,0889 PLN (średnia referencyjnych kursów wymiany opublikowanych 03.03., 01.04., 01.05.2015 r. w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej)

Powyższe stawki obowiązują jedynie na terenie Unii Europejskiej. Osoby udające się w podróż poza ten obszar, powinny przed wyjazdem skontaktować się z przedstawicielem operatora swojej sieci komórkowej, aby uzyskać informację o szczegółowych warunkach naliczania opłat i ich wysokości.

* * *

Planujesz wakacyjny wypoczynek - poznaj swoje prawa. Informacji szukaj na głównych stronach internetowych uczestników wspólnego projektu:

W akcji biorą także udział Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław, Szczecin.

źródło: UKE

News Telefonia VOIP – jakie rozwiązanie wybrać dla swojej firmy?

W każdej prężnie rozwijającej się firmie można odnotować duże zapotrzebowanie na rozwiązania regulujące komunikację z użyciem telefonów. Na rynku pojawia się coraz to więcej rozwiązań technologicznych, które pozwalają nie tylko na poprawę jakości połączeń, ale i minimalizowanie kosztów rozmów telefonicznych. Jedną z opcji coraz częściej stosowanych przez organizacje jest VOIP. czytaj więcej

News Telefonia VOIP – jakie rozwiązanie wybrać dla swojej firmy?

W każdej prężnie rozwijającej się firmie można odnotować duże zapotrzebowanie na rozwiązania regulujące komunikację z użyciem telefonów. Na rynku pojawia się coraz to więcej rozwiązań technologicznych, które pozwalają nie tylko na poprawę jakości połączeń, ale i minimalizowanie kosztów rozmów telefonicznych. Jedną z opcji coraz częściej stosowanych przez organizacje jest VOIP. czytaj więcej

News Wymiana baterii w iPhone XS – kiedy jest to konieczne?

Mimo upływu lat iPhone XS w dalszym ciągu można uznać za model szybki, kompaktowy oraz stylowy. Wytrzymała i świetnie skrojona obudowa komfortowo leży w dłoni, wyświetlacz OLED oczarowuje ostrością i kątami widzenia, a aparaty pozwalają na robienie naprawdę dobrych zdjęć. Praca zastosowanego w tym modelu procesora usatysfakcjonuje większość użytkowników. Czy oznacza to, że iPhone XS w 2022 roku to opcja bez wad? Potencjalnie problematyczną kwestią, której warto się przyjrzeć w tym iPhonie, jest jego bateria – a raczej jej wiek. czytaj więcej

News Jakie prezenty na Walentynki? Może coś niestandardowego?

Gwiazdka minęła, ale czas prezentów może nadal trwać, ponieważ przed nami Walentynki, więc zbliża się doskonała okazja, żeby zrobić komuś zaskakujący prezent, szczególnie jeśli nie trafiło się z właściwym prezentem pod choinkę. Tym razem może coś innego niż zwykle? czytaj więcej

News Jakie etui na telefon zapewnia najlepszą ochronę urządzeń mobilnych?

Etui na telefon odgrywa bardzo dużą rolę dla właścicieli smartphonów. I to nie bez powodu! Przyczyn jest co najmniej kilka. Wbrew pozorom pokrowiec nie tylko pełni funkcję estetyczną, która odpowiada za ciekawy design urządzenia, ale przede wszystkim praktyczną. Dzięki odpowiednio dobranemu case’owi poziom ochrony telefonu znacznie wzrasta. Jak sprawić, by urządzenie mobilne było jeszcze lepiej chronione niż dotychczas? W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszamy do lektury! czytaj więcej

Barracuda Networks Barracuda Networks: Atak cybernetyczny z wykorzystaniem ransomware WannaCry

W ostatnich dniach ponad 150 krajów stało się areną ataków ransomware z wykorzystaniem wirusa WannaCry. Zainfekowanych zostało ponad 300 tysięcy komputerów, ucierpiało wiele organizacji z różnych sektorów rynkowych oraz szereg instytucji publicznych, w tym placówki służby zdrowia. czytaj więcej