W pierwszym kwartale 2015 r. firma T-Mobile Polska wdrożyła kompleksowy, ogólnofirmowy program zmian obejmujący wypracowanie nowego podejścia rynkowego, przy jednoczesnym utrzymaniu pozycji lidera pod względem jakości. Efektem działań skierowanych do klientów było wprowadzenie nowych taryf dla klientów indywidualnych, stworzonych z myślą o rodzinach. Wprowadzono również oferty łączone usług telefonii i Internetu, które stanowią dodatkową wartość dla klienta. Oferty zapewniające nielimitowane połączenia i SMS-y, większe pakiety danych oraz atrakcyjne usługi dodane zostały pozytywnie przyjęte przez konsumentów. Jednocześnie oferowane już serwisy, które nie zużywają limitu danych z abonamentów (m.in. specjalny pakiet player.pl lub serwis muzyczny WIMP), cieszą się coraz większą popularnością. Dobre rezultaty odnotowano również w obszarze utrzymania klienta. Dzięki nowym taryfom oraz zaoferowanym usługom dodatkowym, obecni klienci decydując się na kontynuację umowy, wybierają taryfy o podobnej wartości jak dotychczas, otrzymując jednocześnie szerszy wachlarz usług dodanych.

„Włożyliśmy wiele pracy, aby przygotować nowe, spójne podejście rynkowe, którego realizacja rozpoczęła się w pierwszym kwartale tego roku. Widzimy dziś wyraźnie, że zmiany te zostały dobrze przyjęte przez naszych klientów. Pierwsze raporty ze sprzedaży wskazują, że ze względu na szerszy i atrakcyjny zakres usług w wyższych taryfach, klienci częściej decydują się na ich wybór” — powiedział Zacharias Piperidis, Prezes T-Mobile Polska.

Wzrasta także liczba klientów, którzy nabyli najnowszą ofertę łączoną obejmującą więcej niż jedną kartę SIM z usługami głosowymi lub połączeniem usług głosowych i internetowych.

 „Oferta łączona to jedyna taka na rynku propozycja na optymalizację wydatków na usługi telekomunikacyjne dla klientów indywidualnych i rodzin. Tworząc nowe taryfy JUMP! Family kierowaliśmy się dodatkowymi korzyściami, jakie mogą otrzymać klienci, którzy zdecydują się na więcej niż jeden abonament w T-Mobile. Jak pokazują wyniki sprzedażowe, od czasu ich wprowadzenia udział klientów, którzy wybrali taką ofertę dynamicznie rośnie” — podsumował Piperidis.

Łącznie na koniec kwartału T-Mobile obsługiwał 15,794 mln klientów, co oznacza wzrost o blisko 93 tysiące w porównaniu do ostatniego kwartału ubiegłego roku. W pierwszym kwartale tego roku liczba kontraktowych kart SIM zmniejszyła się o 39 tysięcy do 6,784 mln, a liczba klientów usług typu prepaid wzrosła o 132 tysiące do 9,010 mln.

liczba_klientów_Q1_2015 

Dzięki połączeniu możliwości telekomunikacyjnych i informatycznych z GTS, T-Mobile w obszarze B2B może świadczyć najbardziej kompleksowe usługi z zakresu telefonii stacjonarnej, mobilnej i data center.

„Otworzyły się przed nami całkowicie nowe możliwości w zakresie realizacji projektów telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych. Dzięki jeszcze bardziej konkurencyjnej ofercie, T-Mobile skuteczniej walczy o klientów biznesowych i wzmocnił swoją pozycję w tym segmencie rynku ” — powiedział Igor Matejov, Dyrektor ds. Rynku Biznesowego w T-Mobile Polska.

Przekłada się to na sukcesy w najważniejszych i najbardziej prestiżowych przetargach na usługi telekomunikacyjne dla firm i instytucji. Jednym z najbardziej spektakularnych zwycięstw w pierwszym kwartale tego roku była wygrana w przetargu na budowę i obsługę sieci teleinformatycznej łączącej placówki Poczty Polskiej na terenie całego kraju.

W pierwszym kwartale 2015 r. T-Mobile uzyskał przychody w wysokości 1,602 mln złotych, osiągając wzrost o 9,5% rok do roku. Firma zawdzięcza to znacznemu wzrostowi przychodów z rynku biznesowego, ale dobry wynik osiągnięto również w segmencie klientów indywidualnych. EBITDA wyniosła 544 mln złotych (w porównaniu z 557 mln złotych w I kw. 2014 r.), co oznacza spadek o 2,4%, zaś marża EBIDTA zmniejszyła się z 38,1% w I kw. 2014 r. do 33,9% w I kw. 2015 r.

przychody_Q1_2015

EBITDA_Q1_2015

„Zauważalny wzrost przychodów względem pierwszego kwartału poprzedniego roku zawdzięczamy zarówno pozytywnym skutkom konsolidacji z GTS, jak i wzrostowi przychodów w segmencie usług mobilnych.” — powiedział Jens Becker, Dyrektor ds. Finansowych T-Mobile Polska.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się oferta T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank. W pierwszym kwartale ponad 1/3 badanych deklarowała, że zna już markę „T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank”. Dzięki atrakcyjnej ofercie udało się zachować wysoką dynamikę pozyskiwania klientów. Od stycznia do marca 2015 r. 83 tysiące nowych klientów założyło rachunki bankowe. Wraz ze 150 tysięcy użytkowników pozyskanych w 2014 r. oraz 250 tysięcy osób, które przeszły do T-Mobile Usługi Bankowe w momencie rebrandingu, daje to łącznie 483 tysiące klientów.

„Rosnąca liczba rachunków idzie w parze z aktywnością klientów. W całej bazie zwiększa się odsetek osób, które traktują T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank jako jedyny lub główny bank. To dobry punkt wyjścia do wprowadzenia nowych produktów, które do oferty trafią w drugim i trzecim kwartale tego roku” — dodaje Igor Matejov, Dyrektor ds. Rynku Biznesowego w T-Mobile Polska.

Pierwszy kwartał 2015 r. to również okres intensywnych prac nad rozbudową sieci. Dobre warunki atmosferyczne pozwoliły na przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych inwestycji związanych z rozbudową sieci LTE. Dzięki temu w zasięgu LTE 4G T-Mobile na koniec kwartału znajdowało się ponad 71% populacji.

„Pozytywne doświadczenie klienta jest naszym nadrzędnym celem. Sieć telekomunikacyjna, z której korzystają klienci musi spełniać najwyższe standardy jakościowe. Dlatego, kluczowe dla funkcjonowania naszej infrastruktury jest jej ciągła rozbudowa i optymalizacja. Efekty tych prac przez cały rok szczegółowo weryfikujemy prowadząc szereg wewnętrznych testów potwierdzających skuteczność podejmowanych działań. Dlatego wiemy, że bez względu na to przez kogo i w jakim czasie zostaną przeprowadzone niezależne i obiektywne badania jakości sieci, potwierdzą one najwyższą jakość T-Mobile— powiedział Milan Zika, Dyrektor ds. Technologii i Innowacji w T-Mobile Polska.

W ramach wspólnego projektu operatorów w pierwszym kwartale udostępniono usługi mobilne w tunelach i na stacjach drugiej linii metra oraz przygotowano infrastrukturę na otwarcie drugiego Terminalu Lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie.