Archiwalne

+ Internet rzeczy – czy czeka nas kolejna rewolucja komunikacji?

05.02.2015

Od wielu lat na naszych oczach zmieniają się sposoby komunikacji ludzi oraz powiązany z tym rozwój technologii. Trudno już sobie wyobrazić świat bez smartfonów, komunikatorów, platform społecznościowych, czy Internetu.

Funkcjonowanie w globalnej sieci skutecznie przeniosło relacje ludzi do wirtualnego świata oraz na wirtualny obszar życia zawodowego i prywatnego. Do tej pory komunikacja kojarzyła nam się przeważnie z komunikacją pomiędzy ludźmi, natomiast coraz częściej spotykamy się z pojęciem „Internet Rzeczy” (z ang. Internet of Things) – warto zatem poświęcić temu trendowi nieco uwagi, szczególnie, że może on mieć ogromny wpływ na nasze życie oraz gospodarkę, a wiele światowych koncernów ocenia ten segment rynku ICT jako najbardziej przyszłościowy.

Internet rzeczy (Internet przedmiotów) umożliwia komunikację nie tylko ludzi z inteligentnymi przedmiotami, ale także komunikację wyłącznie pomiędzy takimi przedmiotami. Prowadzi to do zapewnienia komunikacji w dowolnym miejscu, przy pomocy dowolnego nośnika informacji, wszystkich urządzeń, a nie tylko ludzi, z wykorzystaniem dowolnej sieci i całej palety usług. Uważa się, że Internet rzeczy spowoduje znacznie większą rewolucję niż Internet i telefonia komórkowa razem wzięte. 

Istnieje wiele definicji Internetu rzeczy, powołując się na stanowisko Cisco Internet Business Solutions Group (Cisco IBSG) o Internecie rzeczy można mówić od momentu,  kiedy liczba rzeczy i obiektów podłączonych do Internetu przekroczyła liczbę ludności. W 2009 roku po raz pierwszy liczba urządzeń podłączonych do Internetu przekroczyła liczbę ludzi zamieszkujących glob. W tym momencie narodził się Internet rzeczy. W 2010 r. obserwowaliśmy ogromny wzrost liczby mobilnych urządzeń, smartfonów i tabletów podłączonych do sieci, ich liczba wynosiła ponad 12 mld. Według szacunków, w 2015 r. liczba urządzeń podłączonych do sieci przekroczy trzy razy liczbę mieszkańców ziemi, natomiast w 2020 roku takich urządzeń ma być ponad 50 mld, zaś liczba ludności będzie wynosić 7,6 mld.

Oczekuje się, że Internet rzeczy zintegruje wiodące technologie związane z: zaawansowaną komunikacją maszyn (M2M), automatycznym wykrywaniem sieci i ustaleniem połączeń, przetwarzaniem danych, podejmowaniem decyzji, ochroną bezpieczeństwa i prywatności oraz chmurami obliczeniowymi z technologiami zaawansowanego wykrywania i uruchamiania. Internet rzeczy nie jest czymś nowym, od początku istnienia Internet był siecią sieci. W ostatnich latach stworzyła się możliwość przyłączenia zdalnych i mobilnych urządzeń lub maszyn do sieci Internet, dzięki wykorzystaniu komunikacji bezprzewodowej i tańszych podzespołów komputerowych. Internet rzeczy to wizja, w której Internet rozszerza swoje zastosowanie ze świata wirtualnego do realnego, obejmując przedmioty codziennego użytku. Internet rzeczy nie rozszerza zastosowania Internetu, wprowadza nowe usługi którym ma służyć np.: łączenie się ludzi z przedmiotami i łączenie się przedmiotów między sobą (M2M). Technologia M2M pozwala na komunikację i zbieranie danych np.: pomiędzy komputerami, finalnie możliwe podejmowanie decyzji bez udziału człowieka, najczęściej automatycznie.

W tym przypadku aby tak się stało konieczne jest spełnienie dwóch warunków, niezbędna jest energia i łączność. Internet rzeczy i komunikacja M2M są podobne. Termin M2M stosowany jest w przemyśle, gdzie czynnik ludzki jest angażowany w niewielkim stopniu, natomiast Internet rzeczy ma zastosowanie bardziej konsumenckie. Szeroki dostęp do urządzeń umożliwiających komunikację M2M lub rzeczy między sobą oraz smartfonów będzie najważniejszym czynnikiem dalszego rozwoju i praktycznego wykorzystania Internetu rzeczy. Wszystko wskazuje na to, że Internet rzeczy doda przedmiotom samodzielność, a to przyczyni się do wprowadzenia nowych rodzajów inteligentnych usług, aby rozszerzyć aktualną ofertę.

 
Z punktu widzenia przedsiębiorcy:
 
Rozwój Internetu rzeczy dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych jest wyzwaniem, ponieważ jest to rynek z perspektywami, który w dłuższym okresie może być eksploatowany przez dostawców usług telekomunikacyjnych. Kluczowe dla rozwoju Internetu rzeczy jest znalezienie odpowiedniego modelu prowadzenia działalności, uwzględniającego wiele rynków wertykalnych jak: inteligentne miasta, domy, transport, systemy energetyczne oraz opiekę zdrowotną. Internet rzeczy ma potencjał, aby w sposób znaczący poprawić sposób życia, uczenia się, pracowania, bawienia się. Rozwój Internetu rzeczy spowoduje wprowadzenie inteligentnych urządzeń, począwszy od lodówki, przez czujniki w pojazdach, a nawet w ciałach ludzkich. Możemy wyróżnić trzy najważniejsze kategorie użytkowników: poszczególni obywatele, wspólnota obywateli, przedsiębiorstwa. Internet rzeczy to nowe możliwości, musimy pamiętać o ryzyku jakie powoduje dla ludzi i społeczeństwa, kluczowy aspekt to zarządzanie danymi. Nowe zastosowanie Internetu przedmiotów musi gwarantować bezpieczeństwo informacji generowanych w sieci, bez zaufania obywateli potencjał systemu nie będzie wykorzystany. Internet rzeczy pomimo, że dopiero się rozwija pozostaje niejasny, musimy zastanowić się co stanie się kiedy rzeczy i całe miasta zaczną funkcjonować inteligentnie bez ludzkiej ingerencji. Trudno w tym momencie wyróżnić granice tej koncepcji, ponieważ pojęcie Internetu rzeczy nie jest dokładnie sprecyzowane.
 
Obecnie obserwujemy coraz większe zainteresowanie Internetem rzeczy przez przedsiębiorstwa globalne, które widzą potencjał w tej koncepcji i źródło dodatkowych przychodów. Samsung przeznaczy 100 mln dolarów na badania w zakresie technologii Internetu rzeczy oraz zapewnia, że w najbliższych latach cały sprzęt komputerowy będzie gotowy do działania w ramach tej koncepcji. Google dokonał zakupu za 3,2 mld dolarów firmy Nest Labs, tym ruchem firma pokazała, że jej ambicje to również inteligentne domy.  Prognozuje się, że do 2017 r. inwestycje w Internet rzeczy mogą wynieść około 1,4 biliona dolarów na co składa się: oprogramowanie i usługi, osprzęt sieciowy, urządzenia, usługi i moduły.
 
Inwestycje w tworzenie nowego oprogramowania, które przełoży się na bogatszą ofertę usługową to kluczowy czynnik odniesienia sukcesu przez firmy w kilkuletnim horyzoncie czasowym. Prognozuje się, że Internet rzeczy przedefiniuje otaczającą nas rzeczywistość, inteligentne domy, auta i inne sprzęty będą codziennością. Ogromny wolumen urządzeń połączonych ze sobą, a tym samym obsługujących je aplikacji, rośnie w zaskakującym tempie.
 

Nie od dziś wiemy, iż Polska innowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz  cyfryzacja potrzebuje zmian oraz sprawnej koordynacji i wsparcia. Jeżeli Polska ma wykorzystać potencjał gospodarczy oraz szansę, jaką daje pojawianie się nowych trendów – w tym przypadku Internetu rzeczy – niezbędne jest proaktywne stanowisko polityczne, wspierające długoterminowo politykę w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego oraz sprawna koordynacja tego procesu – na co BCC zwraca uwagę już od lat.

źródło: Business Centre Club

News Marcin Kubit wzmacnia Grupę 3S w Warszawie

Marcin Kubit dołączył do Grupy 3S jako dyrektor oddziału w Warszawie. Ten doświadczony menedżer (wcześniej m.in. dyrektor zarządzający SM&C, prezes Mediatel S.A., wiceprezes GTS Energis) zajmie się rozwojem struktur firmy w stolicy i relacjami z kluczowymi Klientami. czytaj więcej

News Marcin Kubit wzmacnia Grupę 3S w Warszawie

Marcin Kubit dołączył do Grupy 3S jako dyrektor oddziału w Warszawie. Ten doświadczony menedżer (wcześniej m.in. dyrektor zarządzający SM&C, prezes Mediatel S.A., wiceprezes GTS Energis) zajmie się rozwojem struktur firmy w stolicy i relacjami z kluczowymi Klientami. czytaj więcej

News Dlaczego warto przejść na nowy standard telewizji naziemnej DVB-T2?

Zmiany w telewizji naziemnej zawsze budzą wiele zastrzeżeń i obaw o to, jak wiele trzeba będzie dokupić, aby móc z niej korzystać. Ostatnim razem, mniej więcej dziesięć lat temu, zmiany były dość drastyczne, gdyż przechodziliśmy ze standardu sygnału analogowego na wersję cyfrową, która jest całkiem inną technologią. Tym razem zmiany nie będą aż tak dotkliwe. Co tak naprawdę się zmieni i dlaczego warto się zainteresować tym tematem? czytaj więcej

Huawei HUAWEI tworzy „układ nerwowy” dla Smart City

We współpracy z globalnymi partnerami, firma HUAWEI pod hasłem „Leading New ICT, Creating a Smart City Nervous System” zaprezentowała podczas Smart City Expo World Congress 2017 (SCEWC) w Barcelonie oraz Global Smart City Summit odbywającego się w trakcie szczytu 16+1 CEE-China w Budapeszcie rozwiązania ICT mające na celu tworzenie inteligentnych miast. Wykorzystanie tych technologii w Smart Cities ma się przyczynić do bezproblemowej współpracy oraz samodzielnego udoskonalania usług dostępnych w takich miastach. czytaj więcej

Ericsson Ericsson wspiera projekty IoT (Internet of Things) na obszarach wiejskich

List intencyjny podpisany przez firmę Ericsson oraz Fundację PLON obejmuje wspólne przygotowanie oferty usług i aplikacji przeznaczonych dla gospodarstw rolnych. czytaj więcej

Fujitsu Fujitsu rozszerza portfolio serwerów o nową generację serwerów PRIMERGY i PRIMEQUEST

Fujitsu wprowadza nową, całkowicie odświeżoną linię dwu- i czteroprocesorowych serwerów PRIMERGY, a także ośmiogniazdowych, przeznaczonych do celów biznesowych, serwerów PRIMEQUEST, które zostały zaprojektowane z myślą o procesorach Intel® Xeon® Scalable. czytaj więcej