Znaki pożarowe - wszystko co warto widzieć
News

Znaki pożarowe - wszystko co warto widzieć

20.01.2021
Znaki przeciwpożarowe to rodzaj znaków bezpieczeństwa. Kategoria ta obejmuje znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z normą PN-92/N-01256/01, znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z normą PN-EN ISO 7010, fotoluminescencyjne techniczne środki przeciwpożarowe zgodne z normą PN PN-97/N-01256/04 oraz znaki uzupełniające i znaki numeryczne.

Zasady rozmieszczania znaków przeciwpożarowych

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przeciwpożarowej znaki przeciwpożarowe powinny się znaleźć na terenie dróg ewakuacyjnych, w pobliżu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego oraz we wszystkich tych miejscach, gdzie występuje realne ryzyko powstania pożaru, a zagrożenia tego nie da się zlikwidować.

 

Wielkość, wysokość montażu, usytuowanie względem naturalnych i sztucznych źródeł światła, a co za tym idzie: widoczność oraz czytelność znaków ppoż regulują szczegółowe wytyczne dotyczące rozmieszczania znaków bezpieczeństwa.

 

Pracodawca ma nie tylko obowiązek wytyczenia i odpowiedniego oznakowania dróg ewakuacji oraz wszelkich miejsc, w których występuje realne ryzyko powstania pożaru, ale także zorganizowania dla podwładnych szkoleń z BHP, w ramach których zostanie im wyjaśnione znaczenia wszystkich znaków ppoż, tablic informacyjnych oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Wszystkie informacje powinny być podane w jasny i czytelny sposób, ponieważ w sytuacji zagrożenia nikt nie ma czasu na czytanie rozbudowanych objaśnień.

Znaki pożarowe - wszystko co warto widzieć

Normy dotyczące znaków przeciwpożarowych

Obecnie w Polsce obowiązuje norma PN-EN ISO 7010, w której zawarte są wszystkie wymagania dotyczące znaków przeciwpożarowych i lokalizacji potrzebnego sprzętu. Z uwagi na fakt, są to oznaczenia międzynarodowe i powszechnie stosowane w Unii Europejskiej, wiele zakładów przemysłowych jak i obiektów użyteczności publicznej wybiera właśnie tego typu znaki, ponieważ są bardziej intuicyjne, przez co skuteczniej mogą przyczynić się do ratowania zdrowia i życia ludzi. Nie oznacza to, że starsze wersje znaków są wycofane z użytku. Jeśli jednak zależy nam na tym, żeby oznakowanie przeciwpożarowe zarządzanej przez nas instytucji było takie samo jak w instytucjach w całej Europie, warto wybrać znaki zgodne z normą PN-EN ISO 7010:2012 (2012 to rok, od którego wprowadzane są znaki w nowej normie). Ponieważ w Polsce coraz więcej budynków użyteczności publicznej oraz zakładów produkcyjnych użytkowanych jest przez obcokrajowców, rekomenduje się stosowanie znaków bezpieczeństwa według międzynarodowej normy PN ­EN ISO 7010.

 

Obok normy PN-EN ISO 7010:2012, wciąż obowiązują w Polsce normy:

  • PN-92/N-01256/01 - pod tym oznaczeniem kryją się fotoluminescencyjne znaki związane z ochroną przeciwpożarową
  • PN PN-97/N-01256/04 - to oznacza fotoluminescencyjne techniczne środki przeciwpożarowe

Obok wspomnianych wyżej norm, znaki ppoż powinny posiadać świadectwo dopuszczenia wydawane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) w Józefowie.

Znaki pożarowe - wszystko co warto widzieć

Gdzie muszą być stosowane znaki przeciwpożarowe

Znaki przeciwpożarowe muszą być stosowane na drogach ewakuacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie istnieje realne ryzyko pożaru. Przepisy wymagają, aby wszystkie instalacje elektryczne i gazowe, zawory oraz przyciski alarmowe, wyłączniki prądu oraz inne elementy związane z ochroną przeciwpożarową były odpowiednio oznakowane. Kiedy w budynku dochodzi do zaprószenia ognia, z którego w przeciągu kilku minut może rozwinąć się pożar, ważne jest, aby akcja ratunkowa oraz gaszenie ognia rozpoczęło się jak najszybciej, nawet przed przyjazdem jednostek straży pożarnej.

Do najważniejszych funkcji znaków przeciwpożarowych zaliczamy:

  • odpowiednie oznakowanie wszystkie instalacji elektrycznych i gazowych, zaworów, wyłączników prądu itd.
  • odpowiednie oznakowanie miejsce lokalizacji gaśnic, hydrantów przeciwpożarowych oraz przycisków alarmowych
  • poprawne wskazanie obszarów i materiałów, które mogą być zagrożone pożarem
  • oznaczenie technicznych środków pożarniczych
  • oznakowanie systemów oddymiania i zapobiegania zadymieniu (rekomendowane przez CNBOP-PIB)
  • zwiększenie ochrony przeciwpożarowej (znaki uzupełniające typu: nie zastawiać!, znaki zakazu składowania materiału, ostrzegawcze o liniach dozorowych, informacyjne o rozmieszczeniu drzwi ppoż oraz wyłączników prądu i głównych tablic rozdzielczych)

Znaki przeciwpożarowe mają czerwone tło (ewentualnie żółte lub zielone), na którym figurują białe i czarne elementy graficzne. Tekst oraz symbole powinny być widoczne z daleka zarówno w świetle dziennym, jak i sztucznym, a także w pomieszczeniach pozbawionych dostępu do źródeł światła. Znaki ppoż są kwadratowe lub prostokątne (rzadziej okrągłe). Ich wygląd określa norma PN-EN ISO 7010:2012.

Znaki pożarowe - wszystko co warto widzieć

Aby zminimalizować niebezpieczeństwo pożaru, należy nie tylko prawidłowo oznakować drogi ewakuacyjne oraz wszystkie miejsca, w których występuje realne ryzyko powstania pożaru, ale powinno się też zaopatrzyć budynek w różnego rodzaje urządzenia ostrzegające przed dymem oraz w sprawnie działające gaśnice. Dzięki szerokiemu asortymentowi znaków BHP a także odpowiednich akcesoriów, bez problemu można zaopatrzyć się we wszystkie najpotrzebniejsze oznaczenia wykonane z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz materiałów o wysokim współczynniku odporności na niszczenie lub tez blaknięcie.

 

W przygotowaniu tekstu pomógł TECHEM S.A. Sprawdź pełną ofertę znaków przeciwpożarowych producenta https://sklep.techemznaki.pl/znaki-przeciwpozarowe.